905/2014. NVB határozat - Oláh Zsoltné országgyűlési egyéni választókerületi képviselőjelölt mentelmi ügye tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
905/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság Oláh Zsoltné országgyűlési egyéni választókerületi képviselőjelölt mentelmi ügye tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság Oláh Zsoltné országgyűlési egyéni választókerületi képviselőjelölt mentelmi jogát a Legfőbb Ügyész KF. 1708/2014/2-II. számú indítványával érintett ügyben felfüggeszti.
A határozat ellen jogorvoslatnak helye nincs.
Indokolás
I.
A Legfőbb Ügyész KF. 1708/2014/2-II. számú indítványával az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ogytv.) 74. § (3) bekezdése és a 79. § (2) bekezdése alapján a Nemzeti Választási Bizottsághoz fordult Oláh Zsoltné országgyűlési egyéni választókerületi képviselőjelölt mentelmi jogának felfüggesztése iránt.
A Legfőbb Ügyész KF. 1708/2014/2-II. számú indítványa szerint Oláh Zsoltné vonatkozásában – figyelemmel a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 2. § (1) bekezdésére – az 1978. évi IV. törvény 242. § (1) bekezdésének első fordulatába ütköző büntetőügyben hamis tanúzás felhívás bűntettének megalapozott gyanúja merült fel. Fenti megkeresés hivatkozik továbbá arra a tényre, hogy a Bács-Kiskun Megye 03. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 11/2014. (III. 3.) OEVB határozatával Oláh Zsoltnét, a Magyarországi Cigánypárt jelölő szervezet országgyűlési egyéni választókerületi képviselőjelöltjét nyilvántartásba vette.
II.
 
Az Ogytv. 74. § (3) bekezdése szerint mentelmi jog felfüggesztésére irányuló indítványt a vádirat benyújtásáig a legfőbb ügyész, azt követően, illetve magánvádas, pótmagánvádas ügyben a bíróság terjeszti elő a házelnökhöz. Az Ogytv. 79. § (2) bekezdése értelmében a képviselők választásán jelöltként igazolt személyt a képviselőkkel azonos mentelmi jog illeti meg azzal az eltéréssel, hogy mentelmi jog felfüggesztéséről a Nemzeti Választási Bizottság határoz, és a mentelmi jog felfüggesztésére irányuló indítványt a Nemzeti Választási Bizottság elnökéhez kell benyújtani.
 
A Nemzeti Választási Bizottság a mentelmi jog felfüggesztésére irányuló eljárást az Ogytv. VII. fejezetében foglalt törvényi rendelkezések megfelelő alkalmazásával folytatta le.
 
A Nemzeti Választási Bizottság úgy foglalt állást, hogy Oláh Zsoltné országgyűlési egyéni választókerületi képviselőjelölt mentelmi jogát felfüggeszti, mivel a büntetőeljárás tárgyát képező cselekményekre az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásának kiírását megelőzően került sor és a büntető eljárás nem áll összefüggésben a választási eljárással.
 
III.
 
A határozat az Ogytv. 74. § (3) bekezdésén és a 79. § (2) bekezdésén alapul.
 
Budapest, 2014. március 27.
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke