90/2019. NVB határozat - az Ukrán Országos Önkormányzatban megüresedett képviselői mandátum betöltése tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság

90/2019. számú határozata

                                                                                                                                                  

A Nemzeti Választási Bizottság az Ukrán Országos Önkormányzatban (1065 Budapest Hajós u. 1.) megüresedett képviselői mandátum betöltése tárgyában – 15 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság az Ukrán Országos Önkormányzatban megüresedett mandátumot a Magyarországi Ukrán Kulturális Egyesület (1065 Budapest, Hajós utca 1.) listájának 19. sorszám alatti helyén szereplő Bernáth Viktória részére kiadja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. május 5-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A megüresedett mandátum betöltésével kapcsolatos rendelkezés]

[1]    A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 102. § (1) bekezdés i) pontja alapján a nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik a képviselő halálával. A Nektv. 108. § (1) bekezdés h) pontja értelmében az elnök megbízatása megszűnik halálával.

[2]    Kravcsenko György a Nemzeti Választási Bizottság 1438/2014. számú határozatával szerzett mandátumot az Ukrán Országos Önkormányzatban (a továbbiakban: Önkormányzat) a Magyarországi Ukrán Kulturális Egyesület listájáról. Az Önkormányzat alelnöke a hivatalvezető útján 2019. április 2-án arról tájékoztatta a Nemzeti Választási Bizottságot, hogy az Önkormányzat elnöke, Kravcsenko György 2019. március 30-án elhunyt.

[3]    A Nektv. 68. § (2) bekezdése szerint az országos listán mandátumhoz jutott nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatásának megszűnése esetén a mandátumot – a listán eredetileg is szereplő jelöltek közül – a listát állító nemzetiségi szervezet által megnevezett, ennek hiányában a listán, soron következő jelölt szerzi meg.

[4]    A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 207/A. §-a szerint, ha a listán megválasztott képviselő kiesik, helyére a jelölő szervezet legkésőbb a mandátum megüresedésétől számított harmincadik napon jelentheti be a választási bizottságnál a mandátumot szerző jelöltet.

[5]    A listát állító jelölő szervezet, a Magyarországi Ukrán Kulturális Egyesület elnöke a Nektv. 68. § (2) bekezdése alapján, a Ve.-ben meghatározott határidőben, 2019. április 29-én az elhunyt képviselő helyére a lista 19. sorszám alatti helyén szereplő Bernáth Viktóriát jelölte, ezért a Nemzeti Választási Bizottság a mandátumot Bernáth Viktória részére adja ki.

II.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[6]    A határozat a Nektv. 68. § (2) bekezdésén, a 102. § (1) bekezdés i) pontján, a 108. § (1) bekezdés h) pontján, a Ve. 207/A §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2019. május 2.                             

 

                                                                                                Dr. Rádi Péter

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                        elnök