88/2019. NVB határozat - a B. A. magánszemély által benyújtott kifogás tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

88/2019. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a B. A. (a továbbiakban: Beadványozó) magánszemély által benyújtott kifogás tárgyában – 14 igen és 1 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a kifogásnak helyt ad és megállapítja, hogy a TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1145 Budapest Róna utca 174., Cg.: 01-10-049017) médiaszolgáltató megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 2. § (1) bekezdésben c) és e) pontjában foglalt esélyegyenlőség a jelölő szervezetek között valamint a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás választási alapelveket, azzal, hogy a TV2 médiaszolgáltatás Tények 18.00 órakor kezdődő kiadásai, Tények Röviden, Tények Reggel, Tények Este és Tények Extra kiadásainak 2019. április 24-e és április 29-e közötti műsorfolyama a FIDESZ-KDNP jelölő szervezetek számára aránytalanul több megjelenési lehetőséget biztosított, mint más jelölő szervezeteknek.

A Nemzeti Választási Bizottság a jogsértőt eltiltja a további jogsértéstől.

A Nemzeti Választási Bizottság a jogsértőt kötelezi, hogy jelen határozat rendelkező részét annak közlésétől számított három napon belül a Tények című műsor fent megjelölt kiadásai előtt tegye közzé.

A Nemzeti Választási Bizottság a TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Részvénytársaságot 7.450.000,- Ft, azaz hétmillió-négyszázötvenezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

A bírság összegének megfizetését átutalással kell teljesíteni a Nemzeti Választási Iroda Magyar Államkincstárnál vezetett fizetési számlaszámára – 10032000 - 01040391 - 00000000 – jelen határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül. A közlemény rovatban fel kell tüntetni jelen határozat számát és az alábbi bírságazonosító számot: V192091841. A bírság meg nem fizetése esetén adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, amelyet a Nemzeti Választási Iroda megkeresésére az állami adóhatóság szed be.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. május 5-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviseletkötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A kifogás tartalma]

[1]           Beadványozó 2019. április 30-án 13 óra 14 perckor elektronikus úton kifogást nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz. Kifogásában előadta, hogy a TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) TV2 médiaszolgáltatásának 2019. április 24-29-e közötti hírműsorainak szerkesztése a Ve. 2. § (1) bekezdés c) és e) pontjaiban foglalt alapelvekbe ütközött.

[2]     Kifogásában előadta, hogy a TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) TV2 médiaszolgáltatásának 2019. április 24-29-e közötti hírműsoraival megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdésének c) és e) pontjaiban foglalt eljárási alapelveket.

[3]     Beadványozó kifogásában a Médiaszolgáltató alábbi műsorszámait jelölte meg tételesen:

2019. április 24-én:

- Tények 18 órakor: „Erős kormánypárti győzelem várható”; „Brüsszel nem ad egyenes választ” (Nacsa Lőrinc, a KDNP szóvivője)

- Tények röviden: „Erős kormánypárti győzelem várható”

2019. április 25-én:

- Tények reggel: „Erős kormánypárti győzelem várható”; „Brüsszel nem ad egyenes választ” (Nacsa Lőrinc, a KDNP szóvivője)

- Tények 18 órakor: „Orbán: Nyitott világgazdaság kell”; „Épülhet a Budapest-Belgrád vasút” (Szijjártó Péter, FIDESZ), „Elfogadhatatlan az ukrán nyelvtörvény” (Szijjártó Péter, FIDESZ)

- Tények röviden: „Hányféle migránskártya létezik” (Halász János, FIDESZ)

- Tények röviden: „A Néppárt lehet a legnagyobb vesztes” (FIDESZ), „Ne a migránsokra költsék a pénzt” (Jakab István, FIDESZ)

2019. április 26-án:

- Tények 18 órakor: „Cél az átfogó magyar-kínai kapcsolat” (Orbán Viktor); „Magyar szerepvállalás a kínai piacon” (Szijjártó Péter)

2019. április 27-én:

- Tények 18 órakor: „A demokráciaexport nem működik” (Orbán Viktor, Szijjártó Péter), „Bangóné visszahívását követelik” (Hidvéghi Balázs, FIDESZ, bár nem EP témában tartottak sajtótájékoztatót, a „Nekünk Magyarország az első!” FIDESZ kampányszlogen végig látható volt)

2019. április 28-án:

- Tények 18 órakor: „Tájékoztató Bangóné patkányozásáról” (Hidvéghi Balázs, FIDESZ, bemutatják a FIDESZ legújabb mozgósító EP kampányfilmjét); Orbán: „Összekötjük Európát Ázsiával”, „Adatigénylés Brüsszeltől” (Deutsch Tamás, FIDESZ)

2019. április 29-én:

- Tények 18 órakor: „Országjárásba kezd a FIDESZ” (Hidvéghi Balázs, FIDESZ), „Tovább patkányoznak a szocialisták” (negatív kampány); „Terroristák mellé állt az ENSZ” (Szijjártó Péter)

- Tények röviden: „Országjárásba kezd a FIDESZ” (Hidvéghi Balázs, FIDESZ); „Terroristák mellé állt az ENSZ” (Szijjártó Péter)

- Tények Extra: „Országjárásba kezd a FIDESZ” (Hidvéghi Balázs, FIDESZ); „Terroristák mellé állt az ENSZ” (Szijjártó Péter), „Meghívólevél a migránsok számára”; „Brüsszel csökkentené a támogatásokat” (Nagy István, agrárminiszter)

- Tények Este: „Országjárásba kezd a FIDESZ” (Hidvéghi Balázs, FIDESZ); „Terroristák mellé állt az ENSZ” (Szijjártó Péter)

Kifogásához valamennyi megjelölt műsorszám internetes elérését mellékelte, illetve a műsorszámokon belül megjelölte azokat a szerepléseket, nyilatkozatokat, amelyek a vélelmezett jogszabálysértést alátámasztják.

[4]     Beadványozó álláspontja szerint a sérelmezett műsorszámok csak és kizárólag a FIDESZ–Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt (a továbbiakban: FIDESZ-KDNP) jelölő szervezet kampányáról számoltak be, „az ellenzéket semmilyen formában nem említette meg egyik hírben sem, holott az ellenzéki pártok is minden nap tartanak sajtótájékoztatót, adnak ki közleményeket és folyamatosan kampánytevékenységet folytatnak az EP-választás kapcsán”. Véleménye szerint a „műsorokat nézve az az érzése támad a választóknak, hogy a FIDESZ-KDNP-n kívül nem létezik más párt, aki indulna az EP-választáson és egyáltalán kampányolna, vagy megszólalna bizonyos kérdésekben”.

[5]     Beadványozó előadása szerint a „helyzetet súlyosbítja, hogy az ellenzéki pártokban a jelzett időszakban több sajtótájékoztatója is volt, a médiaszolgáltató a fenti hírműsor adásaiban azonban kizárólag a FIDESZ-KDNP ezen eseményeiről számolt be”. A hírműsorokból hiányolt sajtóesemények felsorolását kifogása mellékleteként nyújtja be, a Magyar Távirati Iroda nyilvántartására hivatkozva 2019. április 24-29. napokra összesen húsz eseményt jelöl meg, öt jelölő szervezet szereplésével.

Álláspontja szerint a Médiaszolgáltató fenti tevékenységével megsértette a Ve. 2. § (1) bekezdés c) és e) pontjaiban rögzített választási eljárási alapelveket. Hivatkozik a Kúria Kvk.I.37.353./2018/2., Kvk.I.37.388/2018/2., Kvk.III.37.465/2014/2., Kvk.V.37.540/2014/3., Kvk.IV.37.516/2019/4. számú végzéseire, valamint a Nemzeti Választási Bizottság 556/2018., 941/2014., 1094/2014., 45/2019., 65/2019 számú határozataira. Az idézett döntésekből kiemeli a kiegyensúlyozottság több műsorszámon keresztül történő vizsgálatának követelményét, továbbá a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás elve megsértése megállapíthatóságának feltételét.

[6]     Véleménye szerint Médiaszolgáltatót jelen kampányban a Nemzeti Választási Bizottság 45/2019., 65/2019 számú. határozataiban és a Kúria Kvk.IV.37.516/2019/4. számú határozataiban elmarasztalta, „tehát vele szemben célszerű olyan döntést hozni, amely a médiaszolgáltató általi további jogsértések bekövetkezését képes megelőzni megfelelő szankcionálással.” Álláspontja szerint a Ve. szabályainak megsértése egyértelműen szándékos, a Médiaszolgáltatónak módjában lett volna a sérelmezett műsorszerkesztési gyakorlatának átalakítására, azonban annak jogsértő jellegén nem változtatott. Megjegyzi, hogy a Nemzeti Választási Bizottság jelen kampányidőszakban a Médiaszolgáltatót a további jogsértéstől eltiltotta, azonban a jogsértő magatartás továbbra is állandósul azzal, hogy a folyamatosan csak a FIDESZ-KDNP jelölőszervezetet jeleníti meg hírműsoraiban.

[7]     Mindezek alapján Beadványozó kérte a Nemzeti Választási Bizottságot, hogy a kifogásnak adjon helyt, állapítsa meg a jogszabálysértés tényét, Médiaszolgáltatót a további jogszabálysértéstől tiltsa el, valamint a szándékos jogsértések miatt legmagasabb összegű bírságot szabjon ki, továbbá kötelezze Médiaszolgáltatót, hogy a határozat rendelkező részét annak közlésétől számított három napon belül a jogsértő közléssel azonos napszakban és ahhoz hasonló módon tegye közzé.

[8]     A Nemzeti Választási Iroda a Médiaszolgáltatót értesítette a kifogásról és határidő tűzése mellett tájékoztatta arról is, hogy kifejtheti a kifogással kapcsolatos álláspontját.

[9]     Médiaszolgáltató a számára kijelölt határidőben a kifogással kapcsolatban az alábbi észrevételeket tette. A kifogásban megjelölt műsorszámok egy része, nem minősül kampányban történő részvételnek, így álláspontja szerint a kifogás elbírálása során azokat nem lehet figyelembe venni. Műsorszolgáltató kampánnyal kapcsolatos hírfolyam tekintetében hivatkozott továbbá a kialakult joggyakorlatra, mely szerint kettő hét időtartam figyelembevétele szükséges a műsorszámok vizsgálatakor. Hivatkozott továbbá szerkesztői szabadság korlátozására és a kiegyensúlyozottság követelményére (Kúria Kvk.I.37.353/2018/2. számú végzése, Alkotmánybíróság 1/2007. (I.18) AB határozata). Médiaszolgáltató álláspontja szerint nincs olyan egyedi körülmény, amely miatt a kifogással érintett rövid időszakra vonatkozó vizsgálat megalapozott lenne, így az esélyegyenlőség sérelme és a rendeltetésszerű joggyakorlás sérelme sem állapítható meg. A műsorok a szerkesztői szabadság körében, mint kereskedelmi médiaszolgáltatót megillető véleménynyilvánítási szabadság körébe tartoznak. A bírság kiszabására irányuló kérelmet fenti indokok alapján megalapozatlannak tartja.

II.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[10]  Beadványozó a Médiaszolgáltató tevékenységét az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választása választási kampányában való részvételével összefüggésben támadta. A Ve. 151. § (1) bekezdése szerint a médiaszolgáltatók és a sajtó, illetve a filmszínházak választási kampányban való részvételével – a Ve. rendelkezéseinek megsértésével – kapcsolatos kifogást a Nemzeti Választási Bizottság bírálja el.

[11]  A Ve. 139. § (1) bekezdése, valamint az Európai Parlament tagjainak 2019. május 26. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 4/2019. (III. 1.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 30. §-a alapján az Európai Parlament tagjainak választása során a választási kampányidőszak 2019. április 6-tól 2019. május 26-án 19.00 óráig tart.

[12]  A választási bizottságok és a bíróságok következetes gyakorlata szerint a választási kampányban részt vevő médiaszolgáltatókkal szembeni esélyegyenlőség biztosítására vonatkozó kötelezettség betartása csak a műsorfolyam egészének, de legalább átfogó részének ismeretében vizsgálható. A Nemzeti Választási Bizottság és jogelődje, az Országos Választási Bizottság – a Kúria által jóváhagyott – több eseti döntésében is rámutatott arra, hogy a meghatározott tartalmú műsorszámokat az adott ügy szempontjából irányadó teljes időszakban, összességükben kell vizsgálni. [137/2014. NVB határozat, 960/2014. NVB határozat, 1106/2014. NVB határozat, 70/2015. NVB határozat, 73/2015. NVB határozat, 74/2015. NVB határozat, 55/2016. NVB határozat, 556/2018. NVB határozat, Kvk.IV.37.214/2006/2., Kvk.III.37.375/2015/3., Kvk.III.37.376/2015/3. számú végzések]

[13]  Az esélyegyenlőség alapelve és erre tekintettel a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvének sérelme akkor állapítható meg, ha a médiaszolgáltató valamennyi műsorszámát a választási eljárás időszakában, de legalább átfogó részében vizsgálva bizonyítható, hogy valamely jelölt, jelölő szervezet indokolatlanul kevesebb megjelenési lehetőséget kap más, azonos jogi helyzetben lévő jelölttel, illetve jelölő szervezettel szemben. [Kvk.III.37.465/2014/2., Kvk.V.37.540/2014/3., Kvk.I.37.388/2018/2. és Kvk.I.37.353/2018/2. számú végzések]

[14]  A Kúria a Nemzeti Választási Bizottság 53/2019. számú határozatának felülvizsgálatakor megállapította, hogy „a kérelmező által kifogásolt "Tények" című hírműsor három nap alatt különböző napszakokban megjelent adásai (…) jellegüket és tartalmukat illetően bevonhatók egy műsorfolyamba, mivel azok mindegyike – a Médiaszolgáltató által a kifogás vonatkozásában előterjesztett észrevételeiben foglaltak szerint is – tartalmazott olyan híradást, híradásokat, amelyek közvetlenül összefüggésbe hozhatók az EP-választásokkal, illetve a választási kampánnyal.” [Kvk.IV.37.516/2019/4.] AKúria ezen határozatában azt a gyakorlatot tartotta jogsértőnek, amely szerint a FIDESZ-KDNP jelölő szervezet három egymást követő napon többször is megjelenhetett, kifejthette az Európai Unió bevándorlási politikával kapcsolatos véleményét, míg más jelölő szervezetek részére egy esetben sem adott megjelenési lehetőséget a Médiaszolgáltató.

[15]  A Bizottság fentiekre tekintettel nem fogadja el a Médiaszolgáltató azon érvelését, mely szerint kettő hét vonatkozásában kellene vizsgálni a műsorfolyamot, és az abban megjelenő műsorszámokat. Észrevételei során Médiaszolgáltató a hivatkozott műsorfolyamok között megjelölte azon riportokat, melyek nem jelen kampánnyal kapcsolatosak, ezen nyilatkozatában ugyanakkor tartalmilag elismerte, hogy a kifogásban megjelölt részben több ismétlődő műsor a kampányt érintő tartalommal rendelkezik.

[16]  A Nemzeti Választási Bizottság a kifogásban hivatkozott műsorszámokat megvizsgálta, mely alapján az alábbiakat értékelte az európai parlamenti választásra tekintettel kampánytartalomnak:

Április 24. Tények 18 órakor, Brüsszel nem ad egyenes választ című riportban a KDNP szóvivője nyilatkozik az Európai Uniót érintő kérdésben;

Április 25. Tények reggel, Brüsszel nem ad egyenes választ című riportban a KDNP szóvivője nyilatkozik az Európai Uniót érintő kérdésben; Tények röviden 2, Halász János FIDESZ-es sajtótájékoztató keretében beszél a migránskártyáról; Tények röviden 3, aNéppárt lehet a legnagyobb vesztes című riport a FIDESZ-KDNP fontosságát hangsúlyozza a választások kapcsán;

Április 27. Tények 18 órakor, Bangóné visszahívását követelik című tudósításban Hidvéghi Balázs FIDESZ-es sajtótájékoztatója látható, melyben az MSZP-s Bangóné patkányozós interjújáról beszél;

Április 28. Tények 18 órakor, Hidvéghi Balázs sajtótájékoztatója és a FIDESZ kampányvideója látható;

Április 29. Tények 18 óra, Tények röviden, Tények Extra és Tények Este műsorokbanOrszágjárásba kezd a FIDESZ cím alatt a szervezet európai parlamenti választási kampányáról van szó.

[17]  A Bizottság fentiekre tekintettel rögzíti, hogy a Tények hírműsorokban április 24-29-e közötti időszakban tíz, részben ismétlődő riport az Európai Parlament tagjainak 2019. május 26. napjára kitűzött választás kampányával kapcsolatos. A kifogásban megjelölt további tizenkilenc riportot a Bizottság nem vesz figyelembe, mivel azok egyrészt a Kormány tevékenységéről szóló híradások vagy annak tájékoztatói, másrészt a FIDESZ-KDNP választási kampányával össze nem köthető egyéb tartalmak.

[18]  A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy Beadványozó által megjelölt április 24. és április 29. közötti időszakot, tíz műsorszámra azért tartja vizsgálható műsorfolyamnak, mert rövidsége ellenére a kifogásolt hírműsor naponta több alkalommal is megjelenik, mind rövid kiadásokkal, mind egyórás, az aktuális híreket széles spektrumban átfogó műsorszámmal, és a vélelmezett jogsértés kiadások többségét érinti legalább egy alkalommal.

[19]   A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy jelen kampányidőszak során a Médiaszolgáltatót több alkalommal a Ve. 2.§ (1) bekezdés c) és e) pontjaiban foglalt esélyegyenlőség a jelöltek és jelölőszervezetek közötti alapelvi sérelem körében elmarasztalta. A Kúria, a Bizottság 45/2019. számú a Kúria által Kvk.III.37/484/2019/2. számon felülvizsgált és jóváhagyott határozatában kimondta, hogy a Médiaszolgáltató a kiegyensúlyozatlan tájékoztatás körében megsértette az esélyegyenlőség alapelvi rendelkezését, és e körben kizárta a szerkesztői szabadságra történő hivatkozást. (Kvk.III.37.465/2014/2.; Kvk.VI.37.432/2018/2.) A Nemzeti Választási Bizottság 65/2019. számú a Kúria e tekintetben helybenhagyott Kvk. VI.37.559/2019/2. számú határozatában a Médiaszolgáltatót, egyoldalú és részrehajló tájékoztatás miatt bírság kiszabásával egyidejűleg a Ve. 2. § (1) bekezdés c) és e) pontjainak megsértése miatt marasztalta, további jogsértéstől eltiltotta. A Nemzeti Választási Bizottság 83/2019. számú határozatában a Médiaszolgáltatót a Ve. 152. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt rendelkezésből eredő kötelezettsége és a 45/2019. számú határozatban előírt jogkövetkezmények alkalmazásának elmulasztása miatt ismételt magasabb összegű bírsággal sújtotta.

[20]        A fenti megjelenítések, illetve az a tény, hogy más jelölő szervezetek az adott időszakban számos témában tartottak sajtónyilvános rendezvényeket, amelyekről egyszer sem került sor beszámolóra, megalapozza Beadványozó azon észrevételét, hogy a műsorfolyamban tartósan és súlyosan sérült a jelöltek és jelölő szervezetek közötti esélyegyenlőség és ezáltal a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelve. A műsorszerkesztés eredményeként kizárólag Jelölő Szervezet választási kampányban elfoglalt álláspontja jelenik meg, amely Médiaszolgáltató széles elérése miatt alkalmas a választói akarat befolyásolására.

[21]  A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Médiaszolgáltató szerkesztői gyakorlata a FIDESZ-KDNP kampányeseményeinek bemutatására irányult, sorozatos jogsértő műsorszerkesztési gyakorlatán a Bizottság és a Kúria  határozatainak ismeretében nem változtatott.

[22]  A Bizottság megállapítja továbbá, hogy a Ve. 152. § (2) és (3) bekezdései alapján a választási bizottság a Médiaszolgáltatóval szemben bírságot is kiszabhat, melynek legnagyobb összege a kötelező legkisebb munkabér összegének ötvenszerese. Médiaszolgáltató terhére a jelen választási eljárásban már kétszer jogerősen állapított meg jogsértést a Nemzeti Választási Bizottság, illetve a Kúria, az NVB határozatának megváltoztatásával. Egy további ügyben pedig a Bizottság elmarasztaló döntést hozott, amely jelen ügy elbírálása idején felülvizsgálat alatt áll. Mindezek miatt alappal állítható, hogy a kiemelkedő nézettséggel bíró műsorszolgáltató az ismételt jogsértéseket szándékosan, a választási szervek álláspontjának ismeretében követi el, amely legmagasabb összegű bírság kiszabását indokolja. A Nemzeti Választási Bizottság a bírság összegének meghatározása során a Ve. 152. § (2) bekezdés szerint mérlegelte az eset összes körülményét. A Bizottság figyelembe vette, hogy a jogsértés a Médiaszolgáltató egyik legnézettebb műsorait érintette. A Nemzeti Választási Bizottság figyelemmel volt továbbá a bírság összegének meghatározása során a jogsértő tevékenység többszörösen ismétlődő jellegére, a jogsértés súlyára és szándékosságára. A Bizottság értékelte azt a tényt is, hogy a TV2 országosan elérhető lineáris Médiaszolgáltató.

[23]  A Bizottság a Médiaszolgáltatót a további jogsértéstől eltiltja és jogsértőt kötelezi, hogy a határozat rendelkező részét annak közlésétől számított három napon belül a Tények című műsor előtt tegye közzé.

[24]  A fenti indokok miatt a Nemzeti Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint határoz.

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[25]  A határozat a Ve. 139. § (1) bekezdésén, a 151. §-án, a 152. § (2) és (3) bekezdésén, a 220. §-án, az IM Rendelet 30. §-án, a 331. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2019. május 2.

 

                                                                                                Dr. Rádi Péter

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                        elnök