874/2014. NVB határozat - Üsztöke László független országgyűlési képviselőjelölt mentelmi ügye tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
874/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság Üsztöke László független országgyűlési képviselőjelölt mentelmi ügye tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság Üsztöke László független országgyűlési képviselőjelölt mentelmi jogát a Bajai Járásbíróság 9. B. 22/2014/9. számú indítványával érintett ügyben felfüggeszti.
A határozat ellen jogorvoslatnak helye nincs. 
Indokolás
I.
A Bajai Járásbíróság 9. B. 22/2014/9. számú indítványával az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ogytv.) 79. § (2) bekezdése alapján a Nemzeti Választási Bizottsághoz fordult Üsztöke László független országgyűlési képviselőjelölt mentelmi jogának felfüggesztése iránt.
A Kalocsai Járási Ügyészség B.767/2012/11-II. számú vádiratával kiskorú veszélyeztetésének bűntette és más bűncselekmény miatt Üsztöke László vádlottal szemben 2013. július 18. napján vádat emelt. A Bajai Járásbíróság az ügyben 2014. március 11. napjára tárgyalást tűzött ki, ahol a vádlott előadta és igazolta, hogy a Bács-Kiskun Megye 03. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 14/2014. (III.3.) számú határozatával Üsztöke Lászlót független jelöltként nyilvántartásba vette.
II.
 
Az Ogytv. 74. § (3) bekezdése szerint mentelmi jog felfüggesztésére irányuló indítványt a vádirat benyújtásáig a legfőbb ügyész, azt követően, illetve magánvádas, pótmagánvádas ügyben a bíróság terjeszti elő a házelnökhöz. Az Ogytv. 79. § (2) bekezdése értelmében a képviselők választásán jelöltként igazolt személyt a képviselőkkel azonos mentelmi jog illeti meg azzal az eltéréssel, hogy mentelmi jog felfüggesztéséről a Nemzeti Választási Bizottság határoz, és a mentelmi jog felfüggesztésére irányuló indítványt a Nemzeti Választási Bizottság elnökéhez kell benyújtani.
 
A Nemzeti Választási Bizottság a mentelmi jog felfüggesztésére irányuló eljárást az Ogytv. VII. Fejezetében foglalt törvényi rendelkezések megfelelő alkalmazásával folytatta le.
 
A Nemzeti Választási Bizottság úgy foglalt állást, hogy Üsztöke László országgyűlési képviselőjelölt mentelmi jogát felfüggeszti, mivel a büntetőeljárás tárgyát képező cselekményekre az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásának kiírását megelőzően került sor és a büntető eljárás nem áll összefüggésben a választási eljárással.
 
III.
 
A határozat az Ogytv. 74. § (3) bekezdésén és a 79. § (2) bekezdésén alapul.
 
 
Budapest, 2014. március 24.
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke