794/2014. NVB határozat - Horváth József, a Magyarországi Cigánypárt elnöke által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
          794/2014. számú határozata       
 
A Nemzeti Választási Bizottság Horváth József, a Magyarországi Cigánypárt elnöke (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a beadványozó által megjelölt 20/2014. (III.3.) OEVB határozat Jász-Nagykun-Szolnok Megye, 23/2014. (III.3.) OEVB határozat Zala Megye, 16/2014. (III.03) OEVB határozat Zala Megye, 12/2014. (III.03.) határozat OEVB Budapest, 27/2014. (III.3.) határozat OEVB Bács-Kiskun Megye, 39/2014. (III.3) határozat OEVB Borsod-Abaúj-Zemplén Megye, 33/2014. (III.3.) határozat OEVB Borsod-Abaúj-Zemplén Megye, 36/2014. (III.3.) határozat OEVB Győr-Moson-Sopron Megye, 15/2014. (III-5) határozat OEVB Budapest, 35/2014. (III.5) határozat OEVB Somogy Megye, 35/2014. (III.5) határozat OEVB Heves Megye, 46/2014. (III.5) határozat OEVB Baranya Megye, 16/2014. (III.03.) határozat OEVB Zala Megye, 27/2014. (III.04.) határozat OEVB Borsod-Abaúj-Zemplén Megye, 26/2014. (III.05.) határozat OEVB Pest Megyer, 24/2014. (III.3) határozat 14. számú OEVB Budapest, 38/2014. (03.05.) határozat Pest Megye 07. számú OEVB, 29/2014. (III.6.) 3. sz. OEVB Határozat Hajdú-Bihar Megye, 19/2014. (III.6.) OEVB határozat Budapest 04. számú OEVB, 34/2014. (III.6.) OEVB határozat Fejér Megyei 01. sz. OEVK, 27/2014. (III.6.) határozat Fejér Megyei 01. sz. OEVK, 36/2014. (III.06.) határozat Fejér Megyei 04. sz. OEVB, 35/2014. (III.6.) határozat Budapest 10. sz. OEVB számú határozatok ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 16-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
Beadványozó 2014. március 10-én fellebbezést nyújtott be a rendelkező részben hivatkozott határozatokkal szemben a Nemzeti Választási Bizottsághoz.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a hivatkozott határozatok ellen benyújtott fellebbezés 2014. március 10-én érkezett meg a Nemzeti Választási Irodához. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 224. § (2) bekezdése szerint a fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik napon megérkezzen a megtámadott határozatot hozó választási bizottsághoz. A Ve. 10. § (3) bekezdése szerint a határidő annak utolsó napján 16 órakor jár le. Mivel a hivatkozott határozatokat az elsőfokon eljárt választási bizottságok 2014. március 3-án, március 4-én, március 5-én és március 6-án hozták meg, ezért a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a fellebbezés benyújtására rendelkezésre álló határidő az összes hivatkozott határozat esetében lejárt, így az elkésettnek minősül.
A Ve. 224. § (3) bekezdés a) pontja alapján a fellebbezésnek tartalmaznia kell jogszabálysértésre történő hivatkozást, mint a kérelem alapját. Ugyanezen bekezdés c) pontja a kérelmező szervezet bírósági nyilvántartásba-vételi számát jelöli meg a fellebbezési kérelem kötelező tartalmi elemeként. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a kérelem nem tartalmaz jogszabálysértésre történő hivatkozást, illetve nem tartalmazza a fent hivatkozott adatot, ezért a jelen bekezdésben foglaltak alapján is a fellebbezés érdemi vizsgálat nélküli elutasításának van helye.
A Nemzeti Választási Bizottság megjegyzi, hogy a fellebbezésben megjelölt elsőfokú határozatok beazonosítása több esetben nem lehetséges, mivel a kérelem a határozatok többsége esetében nem tartalmazza a határozatot hozó országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság megnevezését. A kérelem ezért ezen okból sem alkalmas érdemi elbírálásra.
A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (1) bekezdés b) és d) pontja alapján - melyek szerint a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az elkésett, valamint ha nem tartalmazza a Ve. 224. § (3) bekezdésében foglaltakat – a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
III.
A határozat a Ve. 10. § (3) bekezdésén, 224. §-án, 231. § (1) bekezdés b) és d) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. március 13.
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke