788/2018. NVB határozat - a Demokraták Pártja által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

788/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Demokraták Pártja (1113 Budapest, Hamzsabégi út 3. II./202., képviseli: Végh Edvárd; a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában – 18 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. április 21-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A fellebbezés tartalma]

[1]          Beadványozó 2018. április 17-én 11 óra 32 perckor a Nemzeti Választási Bizottsághoz elektronikus úton fellebbezést nyújtott be. Ebben rögzítette, hogy a 2018. április 8-án megtartott országgyűlési választások során a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdésében foglalt alapelvek közül súlyosan sérült a választás tisztasága megóvása, az esélyegyenlőség a jelöltek, és a jelölő szervezetek között, a jóhiszemű, és rendeltetésszerű joggyakorlás, valamint a választási eljárás nyilvánossága alapelve.

[2]          Megítélése szerint súlyosan sérült az Alaptörvény 2. cikk (1) bekezdésében szereplő követelmény is, mely szerint az országgyűlési képviselőket a választópolgárok általános, és egyenlő választójog alapján, közvetlen, és titkos szavazással, a választók akaratának szabad kifejezését biztosító választáson, sarkalatos törvényben meghatározott módon választják.

[3]          Megítélése szerint a fellebbezésében felsorolt választókerületekben „olyan jelentős arányban történtek jogszabálysértések, eljárásjogi hibák, és mulasztások, hogy azok mértéke már érdemben befolyásolta a voksolás kimenetelét”. Előadta, hogy jelentősen befolyásolta „a választás eredményének kialakulását a Nemzeti Választási Iroda által üzemeltetett információs rendszerben a választások során tapasztalt számos anomália, rendszerszintű leállás, és más technikai hibák sorozata”.

[4]          Mindezek alapján az alábbi választókerületekben kérte a választás eredményének megsemmisítését: Budapesti 2. sz. országgyűlési egyéni választókerület, Budapesti 3. sz. országgyűlési egyéni választókerület, Budapesti 4. sz. országgyűlési egyéni választókerület, Budapesti 6. sz. országgyűlési egyéni választókerület, Budapesti 13. sz. országgyűlési egyéni választókerület, Budapesti 14. sz. országgyűlési egyéni választókerület, Bács-Kiskun megyei 1. sz. országgyűlési egyéni választókerület, Bács-Kiskun megyei 2. sz. országgyűlési egyéni választókerület, Bács-Kiskun megyei 3. sz. országgyűlési egyéni választókerület, Bács-Kiskun megyei 4. sz. országgyűlési egyéni választókerület, Bács-Kiskun megyei 5. sz. országgyűlési egyéni választókerület, Bács-Kiskun megyei 6. sz. országgyűlési egyéni választókerület, Baranya megyei 2. sz. országgyűlési egyéni választókerület, Baranya megyei 3. sz. országgyűlési egyéni választókerület, Baranya megyei 4. sz. országgyűlési egyéni választókerület, Békés megyei 1. sz. országgyűlési egyéni választókerület, Békés megyei 2. sz. országgyűlési egyéni választókerület, Békés megyei 3. sz. országgyűlési egyéni választókerület, Békés megyei 4. sz. országgyűlési egyéni választókerület, Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 1. sz. országgyűlési egyéni választókerület, Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 2. sz. országgyűlési egyéni választókerület, Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 3. sz. országgyűlési egyéni választókerület, Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 4. sz. országgyűlési egyéni választókerület, Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 5. sz. országgyűlési egyéni választókerület, Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 6. sz. országgyűlési egyéni választókerület, Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 7. sz. országgyűlési egyéni választókerület, Csongrád megyei 2. sz. országgyűlési egyéni választókerület, Csongrád megyei 3. sz. országgyűlési egyéni választókerület ,Csongrád megyei 4. sz. országgyűlési egyéni választókerület, Fejér megyei 1. sz. országgyűlési egyéni választókerület, Fejér megyei 2. sz. országgyűlési egyéni választókerület, Fejér megyei 3. sz. országgyűlési egyéni választókerület, Fejér megyei 5. sz. országgyűlési egyéni választókerület, Győr-Moson-Sopron megyei 1. sz. országgyűlési egyéni választókerület, Győr-Moson-Sopron megyei 2. sz. országgyűlési egyéni választókerület, Győr-Moson-Sopron megyei 3. sz. országgyűlési egyéni választókerület, Győr-Moson-Sopron megyei 4. sz. országgyűlési egyéni választókerület, Győr-Moson-Sopron megyei 5. sz. országgyűlési egyéni választókerület, Hajdú-Bihar megyei 1. sz. országgyűlési egyéni választókerület, Hajdú-Bihar megyei 2. sz. országgyűlési egyéni választókerület, Hajdú-Bihar megyei 3. sz. országgyűlési egyéni választókerület, Hajdú-Bihar megyei 4. sz. országgyűlési egyéni választókerület, Hajdú-Bihar megyei 5. sz. országgyűlési egyéni választókerület, Hajdú-Bihar megyei 6. sz. országgyűlési egyéni választókerület, Heves megyei 1. sz. országgyűlési egyéni választókerület, Heves megyei 2. sz. országgyűlési egyéni választókerület, Heves megyei 3. sz. országgyűlési egyéni választókerület, Jász-Nagykun-Szolnok megyei 1. sz. országgyűlési egyéni választókerület, Jász-Nagykun-Szolnok megyei 2. sz. országgyűlési egyéni választókerület, Jász-Nagykun-Szolnok megyei 3. sz. országgyűlési egyéni választókerület, Jász-Nagykun-Szolnok megyei 4. sz. országgyűlési egyéni választókerület, Komárom-Esztergom megyei 1. sz. országgyűlési egyéni választókerület, Komárom-Esztergom megyei 2. sz. országgyűlési egyéni választókerület, Komárom-Esztergom megyei 3. sz. országgyűlési egyéni választókerület, Nógrád megyei 1. sz. országgyűlési egyéni választókerület, Nógrád megyei 2. sz. országgyűlési egyéni választókerület, Pest megyei 1. sz. országgyűlési egyéni választókerület, Pest megyei 2. sz. országgyűlési egyéni választókerület, Pest megyei 3. sz. országgyűlési egyéni választókerület, Pest megyei 4. sz. országgyűlési egyéni választókerület, Pest megyei 5. sz. országgyűlési egyéni választókerület, Pest megyei 6. sz. országgyűlési egyéni választókerület, Pest megyei 7. sz. országgyűlési egyéni választókerület, Pest megyei 8. sz. országgyűlési egyéni választókerület, Pest megyei 9. sz. országgyűlési egyéni választókerület, Pest megyei 10. sz. országgyűlési egyéni választókerület, Pest megyei 11. sz. országgyűlési egyéni választókerület, Pest megyei 12. sz. országgyűlési egyéni választókerület, Somogy megyei 1. sz. országgyűlési egyéni választókerület, Somogy megyei 2. sz. országgyűlési egyéni választókerület, Somogy megyei 3. sz. országgyűlési egyéni választókerület, Somogy megyei 4. sz. országgyűlési egyéni választókerület, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 1. sz. országgyűlési egyéni választókerület, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 2. sz. országgyűlési egyéni választókerület, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 3. sz. országgyűlési egyéni választókerület, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 4. sz. országgyűlési egyéni választókerület, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 5. sz. országgyűlési egyéni választókerület, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 6. sz. országgyűlési egyéni választókerület, Tolna megyei 1. sz. országgyűlési egyéni választókerület, Tolna megyei 2. sz. országgyűlési egyéni választókerület, Tolna megyei 3. sz. országgyűlési egyéni választókerület, Vas megyei 1. sz. országgyűlési egyéni választókerület, Vas megyei 2. sz. országgyűlési egyéni választókerület, Vas megyei 3. sz. országgyűlési egyéni választókerület, Veszprém megyei 1. sz. országgyűlési egyéni választókerület, Veszprém megyei 2. sz. országgyűlési egyéni választókerület, Veszprém megyei 3. sz. országgyűlési egyéni választókerület, Veszprém megyei 4. sz. országgyűlési egyéni választókerület, Zala megyei 1. sz. országgyűlési egyéni választókerület, Zala megyei 2. sz. országgyűlési egyéni választókerület,Zala megyei 3. sz. országgyűlési egyéni választókerület.

II.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[5]          A fellebbezés érdemi vizsgálatra nem alkalmas.

[6]          A fellebbezés 91 országgyűlési egyéni választókerületet jelöl meg, amelyekben kéri a választókerületi választási eredményének megsemmisítését. A választókerületi választás eredménye elleni jogorvoslat speciális, annak egyes, az általánostól eltérő szabályait a Ve. 241. §-a rögzíti.

[7]          A választás eredménye elleni jogorvoslat önálló jogorvoslati forma a Ve.-ben, azt a jogalap és az alkalmazható jogkövetkezmények is megkülönböztetik a Ve. 221. §-a szerinti, a kifogás elbírálása folytán hozott OEVB döntés elleni fellebbezéstől. A két jogorvoslat eltérő jellegét a Kúria is hangsúlyozta Kvk.II.37.501/2014/2. számú végzésében. Míg az általános szabály szerint fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, vagy a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozatával szemben lehet benyújtani, a Ve. 241. § (2) bekezdése szerint a választási bizottságnak a választás eredményét megállapító döntése elleni fellebbezés esetében kizárólag a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének törvénysértő voltára, vagy a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény megállapítására vonatkozó szabályok megsértésére lehet hivatkozni. A Ve. tehát pontosan meghatározza azt, hogy a választás eredménye elleni fellebbezésben milyen indokokra lehet hivatkozni.

[8]          Beadványozó semmilyen formában nem hivatkozik sem az adott választókerületekben működő egyes szavazatszámláló bizottságok szavazóköri eredményt megállapító döntésének törvénysértő voltára, sem arra, hogy a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény megállapítására vonatkozó szabályok megsértésre kerültek volna. A fellebbezés bár szövegszerűen idézi a Ve. 2. § (1) bekezdésében foglalt egyes alapelveket, valamint hivatkozik az Alaptörvény 2. cikk (1) bekezdésére, azonban nem társít a jogszabálysértésekhez kapcsolódó érdemi indokolást, annak érdekében, hogy megállapítható legyen, hogy miben áll a jogsértés mibenléte, illetve azt sem tartalmazza, hogy a felhívott jogszabályhelyeknek a megsértése milyen ok-okozati kapcsolatban van a Ve. 241. § (2) bekezdés a) vagy b) pontjában foglaltakkal.

[9]          A Kúria Kvk.I.37.221/2014/2. számú végzésében foglaltak szerint nem alkalmas érdemi vizsgálatra a fellebbezés, ha abban megjelölnek jogszabályhelyeket, de hogy annak körben mi a konkrét jogszabálysértés (tényállás, bizonyítékok, jogi okfejtés), már nem jelölik meg, nem részletezik.

[10]       A Kúria Kvk.II.37.500/2014/6. számú döntésében az eredmény elleni jogorvoslatokkal összefüggésben megállapította, hogy: „a választási eredmény elleni jogorvoslat annyiban is speciális az egyéb választási jogorvoslathoz képest, hogy a törvénysértés pontos megjelölése mellett annak bizonyítékait is olyan fokon kell megjelölni, illetve hivatkozni, amely legalább a valószínűsítés szintjén alátámasztja az eredmény megállapítása során bekövetkezett jogsértéseket.”

[11]       A fellebbezés semmilyen konkrét állítást nem fogalmaz meg annak kapcsán, hogy pontosan milyen jogsértések merültek fel az általa megjelölt 91 egyéni választókerületben az eredmény megállapítása során.

[12]       A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a fellebbezés nem tartalmazza annak a Ve. 241. § (2) bekezdése szerinti jogalapját, mely miatt azt a Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja alapján érdemi vizsgálat nélkül utasította el.

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[13]       A határozat a Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontján, 241. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. április 18.

 

 

Prof. Dr. Patyi András

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke