72/1998. (X.21.) OVB határozat - dr. Dr. Gy. Á. ügyvéd által képviselt Keresztény Szakszervezetek Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szövetsége által a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Területi Választási Bizottság eredménymegállapító döntése ellen benyújtott kifogás tárgyában

Az Országos Választási Bizottság
72/1998. (X.21.) OVB határozata

Az Országos Választási Bizottság dr. Dr. Gy. Á. ügyvéd által képviselt Keresztény Szakszervezetek Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szövetsége által a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Területi Választási Bizottság eredménymegállapító döntése ellen benyújtott kifogást elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított egy napon belül a Legfelsõbb Bírósághoz címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál. A bírósági eljárásban a jogi képviselet kötelezõ.

INDOKOLÁS

Dr. Gy. Á. ügyvéd 1998. október 21-i keltezéssel kifogást nyújtott be a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Területi Választási Bizottságnak a 10.000 vagy ennél kevesebb lakosú településekre vonatkozó megyei választókerület választási eredményét megállapító döntése ellen. A kifogásban az érvénytelen szavazatok nagy számára hivatkozott, illetve azok felülvizsgálatát kérték.

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Területi Választási Iroda tájékoztatása szerint a Területi Választási Bizottság a megyei közgyûlés választásának eredményét 1998. október 19-én állapította meg, a kifogást pedig 1998. október 21-én érkezett.

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. tv. (a továbbiakban: Ve.) 85. § (1) bekezdése értelmében a választási bizottság eredménymegállapító döntése ellen a kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésõbb a választási bizottság döntését követõ napon megérkezzen. A Ve. 4. § (3) bekezdése értelmében az e törvényben meghatározott határidõk jogvesztõek.

Az Országos Választási Bizottság megállapította, hogy a kifogás a törvényben meghatározott határidõn túl érkezett, ezért a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat a Ve. 4. § (3) bekezdésén, illetve 85. § (1) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 77. § (2) bekezdésén, 80. § (4) bekezdésén és 85. § (1) bekezdésén alapul. 

 

    Dr. Jutasi György
    az Országos Választási Bizottság
    elnökhelyettese