71/2010. OVB határozat - a Jobbik Magyarországért Mozgalom - Párt nyilvántartásba vételének tárgyában

 

Az Országos Választási Bizottság
71/2010. határozata
 
Az Országos Választási Bizottság – 2010. február 4-én megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 90/A. § (4) bekezdés b) pontjában megállapított hatáskörében eljárva a Jobbik Magyarországért Mozgalom - Párt (1126 Budapest, Márvány utca 33.) nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következő
 
határozatot:
 
Az Országos Választási Bizottság a Jobbik Magyarországért Mozgalom - Pártot, mint jelölő szervezetet az országgyűlési képviselők 2010. évi általános választásán nyilvántartásba veszi.
 
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Legfelsőbb Bírósághoz címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet lehet az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Nádor u. 2.; levélcím: 1903 Budapest, Pf. 314.; fax: 06-1-441-1729) benyújtani. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2010.február 7-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat.
 
Indokolás
 
I.
 
A Jobbik Magyarországért Mozgalom - Párt 2010. február 4-én, mint jelölő szervezet kérte nyilvántartásba vételét az országgyűlési képviselők 2010. évi általános választásán.
 
Az Országos Választási Bizottság megállapította, hogy a Jobbik Magyarországért Mozgalom - Párt nyilvántartásba vétele iránti kérelme a törvényben támasztott követelményeknek megfelel, ezért a jelölő szervezet nyilvántartásba vétele a mai napon megtörtént.
 
II.
 
A határozat a Ve. 51. §-ának (1) bekezdésén és 55. § (2) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 82. §-ának (1) bekezdésén, 83. §-ának (1), (2) és (7) bekezdésein, valamint 84. §-ának (1) bekezdésén alapul.
 
 
Dr. Halmai Gábor
az Országos Választási Bizottság
elnökhelyettese