679/2018. NVB határozat - Kósa Sándor a Demokrata Párt elnöke és országgyűlési képviselőjelöltje mentelmi ügye tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság
679/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság Kósa Sándor a Demokrata Párt elnöke és országgyűlési képviselőjelöltje mentelmi ügye tárgyában – 13 igen és 8 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság Kósa Sándor országgyűlési képviselőjelölt mentelmi jogát a Fővárosi Bíróság mint másodfokú bíróság 32.Bf.12.087/2017/14. számú indítványával érintett ügyben fenntartja.

A határozat ellen jogorvoslatnak helye nincs.

Indokolás

I.

[1]           A Fővárosi Bíróság mint másodfokú bíróság 32.Bf.12.087/2017/14. számú indítványával az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ogytv.) 79. § (2) bekezdése alapján a Nemzeti Választási Bizottság elnökéhez fordult a sikkasztás bűntette miatt Kósa Sándor elleni büntető eljárás kapcsán Kósa Sándor országgyűlési képviselőjelölt mentelmi jogának felfüggesztése iránt.

[2]           A Fővárosi Bíróság mint másodfokú bíróság indítványát azzal indokolta, hogy a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság 2.B.1095/2014/36. számú 2017. szeptember 14-én kelt ítéletével Kósa Sándort sikkasztás bűntette miatt 10 hónap (2 év próbaidőre felfüggesztett) szabadságvesztésre ítélte.

[3]           A Fővárosi Bíróság mint másodfokú bíróság indítványában rögzítette, hogy 2018. március 8-án 16.00 órakor jogerőre emelkedett Pest Megye 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 15/02.OEVB/2018/III.5. számú határozata, amellyel az OEVB Kósa Sándort az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán Pest Megye 02. számú választókerületében képviselőjelöltként nyilvántartásba vette.

[4]           Fentiekre tekintettel a Fővárosi Bíróság mint másodfokú bíróság Kósa Sándor nyilvántartásba vétele miatt beálló mentelmi joga alapján a vele szemben folyamatban lévő büntetőeljárást a 2018. március 26-án kelt 32.Bf.12.087/2017/14. számú végzésével felfüggesztette.

[5]           A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy a Budapest II. és III. Kerületi Bíróság 2.B.1636/2014/54-I. számú indítványa alapján, az üzletszerű sikkasztás elkövetésével vádolt Kósa Sándor országgyűlési képviselőjelölt mentelmi jogát 2018. március 20-án megtárgyalta és az 531/2018. számú határozatában fenntartotta.

[6]           Jelen indítvány annak tartalma alapján nem azonos a korábban elbírált indítványban megjelölt büntetőeljárással, ezért indokolt jelen eljárásban is a Nemzeti Választási Bizottság döntéshozatala.

II.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[7]           Az Ogytv. 74. § (3) bekezdése alapján a mentelmi jog felfüggesztésére irányuló indítványt a vádirat benyújtásáig a legfőbb ügyész, azt követően, illetve magánvádas, pótmagánvádas ügyben a bíróság terjeszti elő a házelnökhöz. Az Ogytv. 79. § (2) bekezdése értelmében a képviselők választásán jelöltként igazolt személyt a képviselőkkel azonos mentelmi jog illeti meg azzal az eltéréssel, hogy mentelmi jog felfüggesztéséről a Nemzeti Választási Bizottság határoz, és a mentelmi jog felfüggesztésére irányuló indítványt a Nemzeti Választási Bizottság elnökéhez kell benyújtani.

[8]           A Nemzeti Választási Bizottság a mentelmi jog felfüggesztésére irányuló eljárást az Ogytv. VII. Fejezetében foglalt törvényi rendelkezések megfelelő alkalmazásával, valamint a Bizottság ügyrendjének 14. §-a alapján folytatta le. A Bizottság az eljárás során lehetőséget biztosított a mentelmi jog felfüggesztésére irányuló indítvánnyal érintett Kósa Sándornak a személyes nyilatkozattételre.

[9]           A Nemzeti Választási Bizottság úgy foglalt állást, hogy Kósa Sándor országgyűlési képviselőjelölt mentelmi jogát fenntartja.

[10]        Tekintettel arra, hogy az Ogytv. 79. § (2) bekezdése alapján az országgyűlési képviselőjelöltet az országgyűlési képviselővel megegyező mentelmi jog illeti meg, az országgyűlési képviselő vonatkozásában pedig az Országgyűlés mentelmi ügyben hozott döntésével szemben a törvény nem biztosít jogorvoslatot, a jogorvoslat lehetősége erre vonatkozó speciális rendelkezés hiányában a képviselőjelölt vonatkozásában is kizárt.

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[11]        A határozat az Ogytv. 74. § (3) bekezdésén és a 79. § (2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2018. április 6.

 

 

                                                                                                   Prof. Dr. Patyi András

                                                                                            a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                                 elnöke