67/1998. (X.21.) OVB határozat - a W. D. I., a Magyar Demokrata Fórum jelöltje által a Heves megyei Területi Választási Bizottság eredménymegállapító döntése ellen benyújtott kifogás tárgyában

Az Országos Választási Bizottság
67/1998. (X.21.) OVB határozata

Az Országos Választási Bizottság a W. D. I., a Magyar Demokrata Fórum jelöltje által a Heves megyei Területi Választási Bizottság eredménymegállapító döntése ellen benyújtott kifogást elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított egy napon belül a Legfelsõbb Bírósághoz címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál. A bírósági eljárásban a jogi képviselet kötelezõ.

INDOKOLÁS

W. D. I., a Magyar Demokrata Fórum Heves megye 10.000-nél több lakosú települései által alkotott megyei választókerület közgyûlési listájának jelöltje a választókerület szavazólapjainak átszámlálását kérte, az érvénytelen szavazatok rendkívül magas arányára hivatkozva.

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. tv. (a továbbiakban: Ve.) 77. § (1) bekezdése szerint a választási törvények megsértésére hivatkozva lehet kifogást benyújtani.

Tekintettel arra, hogy a kifogás nem tartalmaz törvénysértésre utalást, ezért az Országos Választási Bizottság a kifogást elutasítja.

A határozat a Ve. 77. § (1)-(2) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 78. § (4) bekezdésén, 80. § (4) bekezdésén és 85. § (1) bekezdésén alapul.

 

    Dr. Jutasi György
    az Országos Választási Bizottság
    elnökhelyettese