66/1998. (X.21.) OVB határozat - a Magyar Igazság és Élet Pártja Heves megyei elnöke által a Heves megyei Területi Választási Bizottság eredménymegállapító döntése ellen benyújtott kifogás tárgyában

Az Országos Választási Bizottság
66/1998. (X.21.) OVB határozata

Az Országos Választási Bizottság a Magyar Igazság és Élet Pártja Heves megyei elnöke által a Heves megyei Területi Választási Bizottság eredménymegállapító döntése ellen benyújtott kifogást elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított egy napon belül a Legfelsõbb Bírósághoz címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál. A bírósági eljárásban a jogi képviselet kötelezõ.

INDOKOLÁS

A Magyar Igazság és Élet Pártjának Heves megyei elnöke kifogást nyújtott be arra tekintettel, hogy a megyei közgyûlés választásának szavazóköri jegyzõkönyveit a helyi választási bizottságok nem összesítették, .

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. tv. (a továbbiakban: Ve.) 33. § (2) bekezdésének f) pontja és 73. § (2) bekezdése szerint a megyei közgyûlés választása eredményének megállapítása a területi választási bizottság hatáskörébe tartozik, ezért az Országos Választási Bizottság a kifogást elutasítja.

A határozat a Ve. 33. § (2) bekezdés f) pontján, 73. § (2) bekezdésén, 77. § (1) és (2) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 78. § (4) bekezdésén, 80. § (4) bekezdésén és 85. § (1) bekezdésén alapul.

 Dr. Jutasi György
az Országos Választási Bizottság
elnökhelyettese