64/1998. (X.21.) OVB határozat - a Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt Somogy megyei szervezete által a Somogy megyei Területi Választási Bizottság eredménymegállapító döntése ellen benyújtott kifogás tárgyában

Az Országos Választási Bizottság
64/1998. (X.21.) OVB határozata

Az Országos Választási Bizottság a Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt Somogy megyei szervezete által a Somogy megyei Területi Választási Bizottság eredménymegállapító döntése ellen benyújtott kifogást elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított egy napon belül a Legfelsõbb Bírósághoz címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál. A bírósági eljárásban a jogi képviselet kötelezõ.

INDOKOLÁS

A Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt Somogy megyei szervezete a Somogy megyei közgyûlési választás 10.000 vagy ennél kevesebb lakosú települései által alkotott megyei választókerület szavazólapjainak átszámlálását kérte, az érvénytelen szavazatok kirívóan magas arányára hivatkozva.

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. tv. (a továbbiakban: Ve.) 77. § (1) bekezdése szerint a választási törvények megsértésére hivatkozva lehet kifogást benyújtani.

Tekintettel arra, hogy a kifogás nem tartalmaz törvénysértésre utalást, ezért az Országos Választási Bizottság a kifogást elutasítja.

A határozat a Ve. 77. (1) és (2) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 78. § (4) bekezdésén, 80. § (4) bekezdésén és 85. § (1) bekezdésén alapul. 

 Dr. Jutasi György
az Országos Választási Bizottság
elnökhelyettese