63/1998. (X.21.) OVB határozat - a Fidesz-Magyar Polgári Párt Békés Megyei Irodájának vezetõje által a Békés megyei Területi Választási Bizottság eredménymegállapító döntése ellen benyújtott kifogás tárgyában

Az Országos Választási Bizottság
63/1998. (X.21.) OVB határozata

Az Országos Választási Bizottság a Fidesz-Magyar Polgári Párt Békés Megyei Irodájának vezetõje által a Békés megyei Területi Választási Bizottság eredménymegállapító döntése ellen benyújtott kifogást elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított egy napon belül a Legfelsõbb Bírósághoz címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál. A bírósági eljárásban a jogi képviselet kötelezõ.

INDOKOLÁS

A Fidesz – Magyar Polgári Párt Békés Megyei Irodájának vezetõje a Békés megyei közgyûlési választás 10.000 vagy ennél kevesebb lakosú települései által alkotott megyei választókerület szavazólapjainak átszámlálását kérte, az érvénytelen szavazatok kirívóan magas arányára hivatkozva.

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. tv. (a továbbiakban: Ve.) 77. § (1) bekezdése értelmében a választási törvények megsértésére hivatkozva lehet kifogást benyújtani.

Tekintettel arra, hogy az indítvány benyújtója nem jelölt meg törvénysértést, az Országos Választási Bizottság a kifogást elutasítja.

A határozat a Ve. 77. § (1) és (2) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 78. § (4) bekezdésén, 80. § (4) bekezdésén és 85. § (1) bekezdésén alapul. 

    Dr. Jutasi György
    az Országos Választási Bizottság
    elnökhelyettese