60/1998. (X.21.) OVB határozat - a Vas Megyei Önkormányzatokért Egyesület elnöke által a Vas megyei Területi Választási Bizottság eredménymegállapító döntése ellen benyújtott kifogás tárgyában

Az Országos Választási Bizottság
60/1998. (X.21.) OVB határozata

Az Országos Választási Bizottság a Vas Megyei Önkormányzatokért Egyesület elnöke által a Vas megyei Területi Választási Bizottság eredménymegállapító döntése ellen benyújtott kifogás elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított egy napon belül a Legfelsõbb Bírósághoz címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál. A bírósági eljárásban a jogi képviselet kötelezõ.

INDOKOLÁS

A Vas Megyei Önkormányzatokért Egyesület a Vas megyei közgyûlés választásának a megye 10.000 vagy ennél kevesebb lakosú települései által alkotott megyei választókerülete mandátumkiosztásának felülvizsgálatát kérte. A beadványt tevõ ugyancsak kérte a Szabad Demokraták Szövetsége által megszerzett valamennyi szavazat felülvizsgálatát.

A Ve. 77. § (1) bekezdése szerint a választási törvények megsértésére hivatkozva lehet kifogást benyújtani. A Ve. 78. § (2) bekezdése szerint a kifogásnak tartalmaznia kell a törvénysértés bizonyítékainak megjelölését, és a hiányosan benyújtott kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.

Tekintettel arra, hogy a kifogás nem tartalmaz törvénysértésre utalást, sem pedig a bizonyítékok megjelölését, ezért az Országos Választási Bizottság a kifogást elutasítja.

A határozat a Ve. 77. § (1)-(2) bekezdésén, 78. § (2) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 78. § (4) bekezdésén, 80. § (4) bekezdésén és 85. § (1) bekezdésén alapul. 

 

Dr. Jutasi György
az Országos Választási Bizottság
elnökhelyettese