6/1999. (II. 12.) OVB határozat - panasz elutasításáról

Az Országos Választási Bizottság
6/1999. (II. 12.) OVB határozata

panasz elutasításáról

Az Országos Választási Bizottság a Magyarországi Roma Parlament panaszát érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Legfelsőbb Bírósághoz címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál. A bírósági eljárásban a jogi képviselet kötelező.

INDOKOLÁS

A Magyarországi Roma Parlament képviseletében Zsigó Jenő elnök 1999. február 5-én panasszal fordult az Országos Választási Bizottsághoz. Ebben előadta, hogy R. J. a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Fegyvernek településen törvényellenesen összehívott elektorválasztó gyűlésen jutott elektori mandátumhoz, ezért törvényellenes képviselői mandátuma az Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat közgyűlésében.

Ugyan ezen ténybeli alapon Horváth Aladár és dr. Bársony János a Roma Polgárjogi Alapítvány képviseletében 1999. február 5-én már nyújtottak be kifogást az Országos Választási Bizottsághoz, amelyet az Országos Választási Bizottság 4/1999. (II. 7.) OVB határozatában elutasított. E határozatának indokolásában az Országos Választási Bizottság a következőket állapította meg:

"A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény - a fővárosi és az országos kisebbségi önkormányzatok Megválasztásának eljárási rendjéről szóló 46/1998. (X.21.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) 32. §-a alapján alkalmazni rendelt 78. § (1) bekezdése szerint a panaszt úgy kell benyújtani, hogy az a sérelmezett tevékenységtől, illetve döntés meghozatalától számított három napon belül megérkezzen.

Az Országos Választási Bizottság megállapította, hogy több, egymásra épülő aktust magába foglaló döntési folyamatban minden esetben csak az a döntés támadható - és csak a rá vonatkozó szabályok megsértése miatt -, amely még nem jogerős. A formálisan jogerőssé vált döntés tartalmi jogellenessége miatt sem semmisíthető meg. A Ve-nek a jogorvoslati határidőkre és azok jogvesztő jellegére vonatkozó szigorú szabályozása azt a törvényalkotói célt kívánja szolgálni, hogy a választások eredménye egy bizonyos időn túl ne legyen vitássá tehető. Jogorvoslatra tehát csak a jogvesztő határidőn belül van lehetőség.

Az Országos Választási Bizottság megállapította, hogy az országos cigány kisebbségi önkormányzatok választásának folyamatában az Országos Választási Bizottság 1999. január 26-án meghozott döntése ellen a jogorvoslatra 1999. január 29.-éig volt törvényes lehetőség. Erre tekintettel az Országos Választási Bizottság a panaszt - mint elkésettet - érdemi vizsgálat nélkül elutasította."

Az Országos Választási Bizottság 4/1999. (II. 7.) OVB határozata ellen a Roma Polgárjogi Alapítvány a Legfelsőbb Bírósághoz fordult jogorvoslattal, amely Kvk. II.27.324/1999/2. számú határozatában a kérelmező kifogását elutasította, és megállapította, hogy az Országos Választási Bizottság határozata nem törvénysértő.

A határozat és a jogorvoslatról való tájékoztatás a választási eljárásról szóló 1997. évi C. tv. - a BM rendelet 32. §-a által alkalmazni rendelt - 77. § (2) bekezdésén, 78. § (1) és (4) bekezdésén, valamint 80. § (4) bekezdésén alapul.

Budapest, 1999. február 12.

Dr. Kukorelli István sk.
az Országos Választási Bizottság
elnöke