57/2019. NVB határozat - az Európai Parlament tagjainak 2019. május 26. napjára kitűzött választásán bejelentett listák sorsolása tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság

57/2019. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság az Európai Parlament tagjainak 2019. május 26. napjára kitűzött választásán bejelentett listák sorsolása tárgyában – 15 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a bejelentett listák sorrendjét kisorsolta, és a sorsolás eredményét jelen határozat melléklete szerint állapítja meg.

A Nemzeti Választási Bizottságnak a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 160. §-a  alapján meghozott, a listák sorrendjének sorsolásáról szóló határozata ellen nincs helye önálló jogorvoslatnak. A sorsolás törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati kérelembe foglalható.

Indokolás

I.

[A bejelentett országos listák sorrendjének sorsolása]

  1. A Ve. 160. § (2) bekezdése szerint a választási bizottság a bejelentett jelöltek, illetve listák - annak a jelöltnek vagy listának a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították - sorrendjének sorsolását a jelöltek, illetve listák bejelentésére rendelkezésre álló határnapon, 16 óra után végzi el.
  2. Az Európai Parlament tagjainak 2019. május 26. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 4/2019. (III. 1.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 39. §-a alapján a Nemzeti Választási Bizottság a bejelentett listák – annak a listának a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították – sorrendjének sorsolását 2019. április 23-án, 16.00 óra után végzi el.
  3. Az Európai Parlament tagjainak választásáról szóló 2003. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Epvjt.) 5. § (1) bekezdése értelmében listát a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint bejegyzett pártok állíthatnak. Két vagy több párt közös listát is állíthat. Ugyanaz a párt csak egy - önálló vagy közös - listát állíthat. A listán a jelöltek a párt (pártok) által bejelentett sorrendben szerepelnek.
  4. A Nemzeti Választási Bizottság az Európai Parlament tagjainak 2019. május 26. napjára kitűzött választásán a bejelentett és nyilvántartásba vett 11 lista sorsolását elvégezte. A kisorsolt listák sorszámát jelen határozat melléklete tartalmazza.
  5. A fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

II.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

  1. A határozat a Ve. 11. § (2) bekezdésén, a 160. §-án, a 331. §-án, az Epvjt. 5. § (1) bekezdésén és az IM rendelet 39. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 239. §-án alapul.

Budapest, 2019. április 23.

                                                                                                            

                                                                                                Dr. Rádi Péter

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                        elnök