57/1998. (X.18.) OVB határozat - a Szabad Demokraták Szövetsége sajtófõnöke által benyújtott panasz tárgyában

Az Országos Választási Bizottság
57/1998. (X.18.) OVB számú határozata

 Az Országos Választási Bizottság a Szabad Demokraták Szövetsége sajtófõnöke által benyújtott panasznak helyt ad és megállapítja: a Magyar Televízió egyes csatornája megsértette a választási eljárásról szóló 1997. évi C. tv. (a továbbiakban: Ve.) 41. §-ában foglalt tilalmat azzal, hogy 1998. október 18-án - a kampánycsend ideje alatt - sugárzott Délidõben címû mûsorában szerepeltetett egy olyan országosan ismert politikust, akinek a pártja részt vesz az önkormányzati választásokon.

A határozat ellen három napon belül a Legfelsõbb Bírósághoz címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál. A bírósági eljárásban a jogi képviselet kötelezõ.

INDOKOLÁS 

A Szabad Demokraták Szövetsége sajtófõnöke 1998. október 18-án panaszt jelentett be a Magyar Televízió egyes csatornáján 1998. október 18-án - a kampánycsend ideje alatt - sugárzott Délidõben c. mûsor ellen. Az élõ adásban részt vett egy országgyûlési képviselõ. A panaszos álláspontja szerint e tény önmagában kimeríti a Ve. 41. §-ában foglalt kampánycsend megsértését - figyelemmel a 11/1998. (V.18.) OVB állásfoglalásra is.

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. tv. 41. § értelmében "a kampánycsend megsértésének minõsül a választópolgárok választói akaratának befolyásolása, így különösen: a választópolgárok számára a jelölt vagy a jelölõ szervezet által ingyenesen juttatott szolgáltatás (szavazásra történõ szervezett szállítás, étel-ital adása), pártjelvények, zászlók, pártszimbólumok, a jelölt fényképét vagy nevét tartalmazó tárgyak osztogatása, választási plakát (a továbbiakban: plakát) elhelyezése, a választói akarat befolyásolására alkalmas információk szolgáltatása elektronikus vagy más úton." Az Országos Választási Bizottság 11/1998. (V.18.) OVB állásfoglalása szerint "a kampánycsend megsértésének minõsül, ha annak beállta után bármely írott vagy elektronikus médium a választással összefüggésbe hozható személyt vagy pártot említ vagy szerepeltet".

Az Országos Választási Bizottság a kifogásolt mûsor tartalmát közvetlenül is észlelte, illetve benyújtott bizonyítékot megvizsgálva megállapította, hogy a panasz tárgyává tett cselekmény megvalósult.

Az Országos Választási Bizottság - a 11/1998. (V.18.) OVB állásfoglalásában kifejtett álláspontját megerõsítve - megállapítja: a kampánycsend törvényi szabályozásának célja, hogy a kampánycsend ideje alatt ne lehessen olyan információkat megjelentetni (függetlenül az információ megjelenési formájától), illetve olyan mûsorokat sugározni, amelyek alkalmasak lehetnek a választói akarat befolyásolására. Valamely párt országgyûlési képviselõjének vagy más közismert személyiségének megjelenítése vagy szerepeltetése valamely mûsorban önmagában kimeríti a kampánycsend-sértés fogalmát, függetlenül az érintett személy nyilatkozatának konkrét tartalmától. A kampánycsend alatt a médiának politikailag semleges magatartást kell tanúsítani, tartózkodnia kell az olyan politikai tartalmú információk közlésétõl, amelyek közvetlenül vagy közvetve alkalmasak a választók akaratának befolyásolására.

A határozat a Ve. 41. §-án, 77. § (2) bekezdésén, 79. § (1) bek. a) pontján, a 11/1998. (V.18.) OVB állásfoglaláson, a jogorvoslati lehetõségrõl való tájékoztatás a Ve. 78. § (4) bekezdésén és 80. § (4) bekezdésén alapul.

Dr. Kukorelli István
az Országos Választási Bizottság
elnöke