565/2018. NVB határozat - dr. Kiss Gyula az Összefogás Párt országgyűlési-képviselőjelöltje mentelmi ügye tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság
565/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság dr. Kiss Gyula az Összefogás Párt országgyűlési-képviselőjelöltje mentelmi ügye tárgyában – 7 fenntartás és 10 felfüggesztés melletti szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság dr. Kiss Gyula országgyűlési-képviselőjelölt mentelmi jogát a Nyíregyházi Törvényszék 4.B.816/2016/213. számú indítványával érintett ügyben fenntartja.

A határozat ellen jogorvoslatnak helye nincs.

Indokolás

I.

[1]           A Nyíregyházi Törvényszék 4.B.816/2016/213. számú indítványával az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ogytv.) 79. § (2) bekezdése alapján a Nemzeti Választási Bizottság elnökéhez fordult az Összefogás Párt jelölő szervezet országos listája 63. helyén szereplő dr. Kiss Gyula országgyűlési-képviselőjelölt mentelmi jogának felfüggesztése iránt.

[2]           A Nyíregyházi Törvényszék indítványát azzal indokolta, hogy a Debreceni Járási és Nyomozó Ügyészség a Debreceni Törvényszékhez 2016. február 19-én benyújtott Ny.59/2015/158-I. számú vádiratával dr. Kiss Gyulát emberölés bűntettének kísérletével és a közlekedés biztonsága elleni bűntett elkövetésével vádolta meg. A vádirat alapján a 2015. február 28-a óta előzetes letartóztatásban lévő dr. Kiss Gyula vádlott előzetes letartoztatását a Debreceni Törvényszék 2016. február 24-én meghozott B.99/2016/5. számú végzésével fenntartotta, majd azt több esetben fenntartotta.

[3]           A Nyíregyházi Törvényszék indítványában rögzítette, hogy 2018. március 19-én a Kúria Kvk.IV.37.288/2018/3. számú végzésével a Nemzeti Választási Bizottság 288/2018. számú határozatát megváltoztatta és az Összefogás Párt pártlistáját 85 fő jelölttel az országgyűlési képviselők 2018. évi választásán nyilvántartásba vette. Az országos lista 63. helyén szerepel dr. Kiss Gyula mint országgyűlési-képviselőjelölt. A Törvényszék a nyilvántartásba vétele miatt beálló mentelmi joga alapján a dr. Kiss Gyulával szemben folyamatban lévő büntetőeljárást 2018. március 20-án kelt 4.B.816/2016/213. számú végzésével felfüggesztette és ezzel egyidejűleg előzetes letartóztatását is megszüntette.

II.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[4]           Az Ogytv. 74. § (3) bekezdése alapján a mentelmi jog felfüggesztésére irányuló indítványt a vádirat benyújtásáig a legfőbb ügyész, azt követően, illetve magánvádas, pótmagánvádas ügyben a bíróság terjeszti elő a házelnökhöz. Az Ogytv. 79. § (2) bekezdése értelmében a képviselők választásán jelöltként igazolt személyt a képviselőkkel azonos mentelmi jog illeti meg azzal az eltéréssel, hogy mentelmi jog felfüggesztéséről a Nemzeti Választási Bizottság határoz, és a mentelmi jog felfüggesztésére irányuló indítványt a Nemzeti Választási Bizottság elnökéhez kell benyújtani.

[5]           A Nemzeti Választási Bizottság a mentelmi jog felfüggesztésére irányuló eljárást az Ogytv. VII. Fejezetében foglalt törvényi rendelkezések megfelelő alkalmazásával, valamint a Bizottság ügyrendjének 14. §-a alapján folytatta le. A Bizottság az eljárás során lehetőséget biztosított a mentelmi jog felfüggesztésére irányuló indítvánnyal érintett dr. Kiss Gyulának az írásbeli nyilatkozattételre.

[6]           A Bizottság ügyrendjének 14. §-a alapján a mentelmi jog felfüggesztése tárgyában hozott döntéshez az NVB jelen lévő tagjai kétharmadának szavazata szükséges. A bizottsági ülésen jelenlévő 17 fő közül 7 fő a fenntartás és 10 fő a felfüggesztés mellett szavazott. Mindezek alapján a Nemzeti Választási Bizottság úgy foglalt állást, hogy dr. Kiss Gyula országgyűlési-képviselőjelölt mentelmi jogát fenntartja.

[7]           Tekintettel arra, hogy az Ogytv. 79. § (2) bekezdése alapján az országgyűlési-képviselőjelöltet az országgyűlési képviselővel megegyező mentelmi jog illeti meg, az országgyűlési képviselő vonatkozásában pedig az Országgyűlés mentelmi ügyben hozott döntésével szemben a törvény nem biztosít jogorvoslatot, a jogorvoslat lehetősége erre vonatkozó speciális rendelkezés hiányában a képviselőjelölt vonatkozásában is kizárt.

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[8]           A határozat az Ogytv. 74. § (3) bekezdésén és a 79. § (2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2018. március 26.

 

 

                                                                                         Prof. Dr. Patyi András

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke