56/1998. (X.18.) OVB határozat - D. L. S. tatabányai lakos által benyújtott panasz tárgyában

Az Országos Választási Bizottság
56/1998. (X.18.) OVB számú határozata

Az Országos Választási Bizottság D. L. S. tatabányai lakos által benyújtott panaszt elutasítja.

A határozat ellen három napon belül a Legfelsõbb Bírósághoz címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál. A bírósági eljárásban a jogi képviselet kötelezõ.

INDOKOLÁS 

D. L. S. 1998. október 18-án panaszt nyújtott be, amelyben kifogásolta, hogy a Kossuth Rádió Déli Krónika c. mûsorában a kampánycsendet sértõ információk hangzottak el. A kampánycsend megsértése véleménye szerint abban áll, hogy a kisebbségi önkormányzatokat, illetve bizonyos kisebbségi képviselõjelölt-csoportokat nevesítettek. Álláspontja szerint szintén kampánycsend-sértés, hogy a mûsorban elhangzott egy szervezet neve és felhívásának szövege. Ez a szervezet sérelmezi a Kormány által tervezett nyugdíjemelést.

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. tv. (a továbbiakban: Ve.) 77. § (1) bekezdése értelmében "a választási törvények megsértésére hivatkozva a jelölt, a jelölõ szervezet és az érintett választópolgár, illetõleg jogi személy panaszt nyújthat be." A Ve. 78. (2) bekezdése szerint a panasznak "tartalmaznia kell a törvénysértés bizonyítékainak megjelölését és a kifogás benyújtójának értesítési címét. A hiányosan benyújtott kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani."

Tekintettel arra, hogy a panaszos nem jelölte meg pontosan, mi hangzott el a mûsorban, így az általa megjelölt bizonyítékok nem elégségesek a törvénysértés bizonyítására. Emiatt az Országos Választási Bizottság a panaszt érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat a Ve. 77. § (1) bekezdésén, 78. § (2) bekezdésén, a jogorvoslati lehetõségrõl való tájékoztatás a Ve. 78. § (4) bekezdésén és 80. § (4) bekezdésén alapul.

Dr. Kukorelli István
az Országos Választási Bizottság
elnöke