544/2018. NVB határozat - Lendvai Bátor Zsolt a Tenni Akarás Mozgalom országgyűlési képviselőjelöltje mentelmi ügye tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság
544/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság Lendvai Bátor Zsolt a Tenni Akarás Mozgalom országgyűlési képviselőjelöltje mentelmi ügye tárgyában – 13 igen és 6 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság Lendvai Bátor Zsolt országgyűlési képviselőjelölt mentelmi jogát a Nyíregyházi Járásbíróság 2.Fk.1626/2017/13. számú indítványával érintett ügyben felfüggeszti.

A határozat ellen jogorvoslatnak helye nincs.

Indokolás

I.

  1. A Nyíregyházi Járásbíróság 2.Fk.1626/2017/13. számú indítványával az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ogytv.) 79. § (2) bekezdése alapján a Nemzeti Választási Bizottság elnökéhez fordult a lopás bűntette és más bűncselekmények miatt Lendvai Bátor Zsolt elleni büntető eljárás kapcsán Lendvai Bátor Zsolt országgyűlési képviselőjelölt mentelmi joga felfüggesztése iránt.
  2. A Nyíregyházi Járásbíróság indítványát azzal indokolta, hogy 2 rendbeli lopás bűntette és 9 rendbeli lopás vétsége, valamint kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt Lendvai Bátor Zsolt ellen a Nyíregyházi Járási és Nyomozó Ügyészség Fk.3073/2017/27. számú vádiratával 2017. november 15-én vádat emelt. Minderre tekintettel a Nyíregyházi Járásbíróság előtt Lendvai Bátor Zsolt vádlottal szemben lopás bűntette és más bűncselekmények elkövetése miatt büntetőeljárás indult, amely folytatásának akadályát képezi, az érintett személy mentelmi joga.
  3. A Nyíregyházi Járásbíróság indítványában rögzítette, hogy 2018. március 5-én 16.00 órakor jogerőre emelkedett a Hajdú-Bihar Megye 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 13/2018. (III. 2.) számú határozata, amellyel az OEVB Lendvai Bátor Zsoltot az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán Hajdú-Bihar Megye 3. számú választókerületében a Tenni Akarás Mozgalom képviselőjelöltként nyilvántartásba vette.
  4. A Nyíregyházi Járásbíróság Lendvai Bátor Zsolt vádlott képviselőjelölti nyilvántartásba vétele miatt beálló mentelmi joga alapján a vele szemben indult büntetőeljárást 2018. március 12-én kelt Fk.1626/2017/12. számú végzésével felfüggesztette.

 

II.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

  1. Az Ogytv. 74. § (3) bekezdése alapján a mentelmi jog felfüggesztésére irányuló indítványt a vádirat benyújtásáig a legfőbb ügyész, azt követően, illetve magánvádas, pótmagánvádas ügyben a bíróság terjeszti elő a házelnökhöz. Az Ogytv. 79. § (2) bekezdése értelmében a képviselők választásán jelöltként igazolt személyt a képviselőkkel azonos mentelmi jog illeti meg azzal az eltéréssel, hogy mentelmi jog felfüggesztéséről a Nemzeti Választási Bizottság határoz, és a mentelmi jog felfüggesztésére irányuló indítványt a Nemzeti Választási Bizottság elnökéhez kell benyújtani.
  2. A Nemzeti Választási Bizottság a mentelmi jog felfüggesztésére irányuló eljárást az Ogytv. VII. Fejezetében foglalt törvényi rendelkezések megfelelő alkalmazásával, valamint a Bizottság ügyrendjének 14. §-a alapján folytatta le. A Bizottság az eljárás során lehetőséget biztosított a mentelmi jog felfüggesztésére irányuló indítvánnyal érintett Lendvai Bátor Zsoltnak a személyes nyilatkozattételre.
  3. A Nemzeti Választási Bizottság úgy foglalt állást, hogy Lendvai Bátor Zsolt országgyűlési képviselőjelölt mentelmi jogát felfüggeszti, mivel a büntetőeljárás tárgyát képező cselekményekre az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásának kitűzését megelőzően került sor, és a büntető eljárás nem áll összefüggésben a folyamatban lévő választási eljárással.
  4. Tekintettel arra, hogy az Ogytv. 79. § (2) bekezdése alapján az országgyűlési képviselőjelöltet az országgyűlési képviselővel megegyező mentelmi jog illeti meg, az országgyűlési képviselő vonatkozásában pedig az Országgyűlés mentelmi ügyben hozott döntésével szemben a törvény nem biztosít jogorvoslatot, a jogorvoslat lehetősége erre vonatkozó speciális rendelkezés hiányában a képviselőjelölt vonatkozásában is kizárt.

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

  1. A határozat az Ogytv. 74. § (3) bekezdésén és a 79. § (2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2018. március 23.

                                                                                                            

                                                                                                            

                                                                                                            

                                                                                          Prof. Dr. Patyi András

                                                                                  a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke