543/2018. NVB határozat - Szepessy Zsolt László az Összefogás Párt elnöke és országgyűlési képviselőjelöltje mentelmi ügye tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság
543/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság Szepessy Zsolt László az Összefogás Párt elnöke és országgyűlési képviselőjelöltje mentelmi ügye tárgyában – 14 igen és 5 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság Szepessy Zsolt László országgyűlési képviselőjelölt mentelmi jogát a Nyíregyházi Törvényszék 3.Bf.115/2018/4. számú indítványával érintett ügyben felfüggeszti.

A határozat ellen jogorvoslatnak helye nincs.

Indokolás

I.

[1]           A Nyíregyházi Törvényszék 3.Bf.115/2018/4. számú indítványával az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ogytv.) 79. § (2) bekezdése alapján a Nemzeti Választási Bizottság elnökéhez fordult a befolyással üzérkedés bűntette, valamint más bűncselekmények miatt Szepessy Zsolt László és társai elleni büntetőügy kapcsán Szepessy Zsolt László országgyűlési képviselőjelölt mentelmi joga felfüggesztése iránt.

[2]           A Nyíregyházi Törvényszék indítványát azzal indokolta, hogy Szepessy Zsolt László vádlottat a Nyíregyházi Járásbíróság a 2017. szeptember 15-én kihirdetett 40.B.1727/2015./495. számú ítéletével társtettesként folytatólagosan elkövetett befolyással üzérkedés bűntette és 239 rendbeli társtettesként elkövetett hamis magánokirat felhasználásának vétsége miatt halmazati büntetésül 4 évi börtönbüntetésre és mellékbüntetésül 4 évi közügyektől eltiltásra ítélte. Az elsőfokú ítélet ellen bejelentett fellebbezés folytán jelenleg Szepessy Zsolt László vádlottat is érintően a Nyíregyházi Törvényszéken befolyással üzérkedés bűntette, valamint más bűncselekmények elkövetése miatt másodfokú büntetőeljárás indult, amely folytatásának akadályát képezi, az érintett személy mentelmi joga.

[3]           A Nyíregyházi Törvényszék indítványában rögzítette, hogy 2018. március 5-én 16.00 órakor jogerőre emelkedett a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 8/2018. (III. 2.) számú határozata, amellyel az OEVB Szepessy Zsolt Lászlót az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye 1. számú választókerületében az Összefogás Párt képviselőjelöltjeként nyilvántartásba vette.

[4]           A Nyíregyházi Törvényszék Szepessy Zsolt László vádlott képviselőjelölti nyilvántartásba vétele miatt beálló mentelmi joga alapján a vele szemben indult büntetőeljárást 2018. március 13-án a 3.Bf.115/2018/4. számú végzésével felfüggesztette.

II.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[5]           Az Ogytv. 74. § (3) bekezdése alapján a mentelmi jog felfüggesztésére irányuló indítványt a vádirat benyújtásáig a legfőbb ügyész, azt követően, illetve magánvádas, pótmagánvádas ügyben a bíróság terjeszti elő a házelnökhöz. Az Ogytv. 79. § (2) bekezdése értelmében a képviselők választásán jelöltként igazolt személyt a képviselőkkel azonos mentelmi jog illeti meg azzal az eltéréssel, hogy mentelmi jog felfüggesztéséről a Nemzeti Választási Bizottság határoz, és a mentelmi jog felfüggesztésére irányuló indítványt a Nemzeti Választási Bizottság elnökéhez kell benyújtani.

[6]           A Nemzeti Választási Bizottság a mentelmi jog felfüggesztésére irányuló eljárást az Ogytv. VII. Fejezetében foglalt törvényi rendelkezések megfelelő alkalmazásával, valamint a Bizottság ügyrendjének 14. §-a alapján folytatta le.

[7]           A Nemzeti Választási Bizottság úgy foglalt állást, hogy Szepessy Zsolt László országgyűlési képviselőjelölt mentelmi jogát felfüggeszti, mivel a büntetőeljárás tárgyát képező cselekményekre az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásának kitűzését megelőzően került sor, és a büntető eljárás nem áll összefüggésben a folyamatban lévő választási eljárással.

[8]           Tekintettel arra, hogy az Ogytv. 79. § (2) bekezdése alapján az országgyűlési képviselőjelöltet az országgyűlési képviselővel megegyező mentelmi jog illeti meg, az országgyűlési képviselő vonatkozásában pedig az Országgyűlés mentelmi ügyben hozott döntésével szemben a törvény nem biztosít jogorvoslatot, a jogorvoslat lehetősége erre vonatkozó speciális rendelkezés hiányában a képviselőjelölt vonatkozásában is kizárt.

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[9]           A határozat az Ogytv. 74. § (3) bekezdésén és a 79. § (2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2018. március 23.

 

                                                                                                            

                                                                                          Prof. Dr. Patyi András

                                                                                  a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke