531/2018. NVB határozat - Kósa Sándor a Demokrata Párt elnöke és országgyűlési képviselőjelöltje mentelmi ügye tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság
531/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság Kósa Sándor a Demokrata Párt elnöke és országgyűlési képviselőjelöltje mentelmi ügye tárgyában – 10 igen és 7 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság Kósa Sándor országgyűlési képviselőjelölt mentelmi jogát a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság 2.B.1636/2014/54-I. számú indítványával érintett ügyben fenntartja.

A határozat ellen jogorvoslatnak helye nincs.

Indokolás

I.

[1]          A Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság 2.B.1636/2014/54-I. számú indítványával az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ogytv.) 79. § (2) bekezdése alapján a Nemzeti Választási Bizottság elnökéhez fordult Kósa Sándor országgyűlési képviselőjelölt mentelmi joga felfüggesztése iránt.

[2]          A Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság indítványát azzal indokolta, mivel a Budapesti II. és III. Kerületi Ügyészség B.II.162/2009/25-I. számú vádiratában Kósa Sándor vádlottat az 1978. évi IV. törvény (régi Btk.) 317. § (1) bekezdésébe ütköző és a (6) bekezdés b) pontja szerint minősülő üzletszerűen elkövetett sikkasztás bűntettével és két rendbeli a régi Btk. 317. § (1) bekezdésébe ütköző és az (5) bekezdés b) pontja szerint minősülő üzletszerűen elkövetett sikkasztás bűntettével vádolta. A Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság 2013. november 25. napján kelt, 5.B.II.251/2012/38. számú ítéletével Kósa Sándor vádlottat bűnösnek mondta ki a 2012. évi C. törvény (Btk.) 372. § (1) bekezdésbe ütköző és az (5) bekezdés b) pontja szerint minősülő jelentős értékre, üzletszerűen elkövetett sikkasztás bűntettében, valamint két rendbeli a Btk. 372. § (1) bekezdésbe ütköző és a (4) bekezdés b) pontja szerint minősülő nagyobb értékre, üzletszerűen elkövetett sikkasztás bűntettében. Ezért őt 2 év szabadságvesztésre és 500 napi tétel pénzbüntetésre ítélte, a börtön végrehajtási fokozatú szabadságvesztés végrehajtását 3 év 6 hónap időtartamra felfüggesztette, míg az egy napi tételek számát 1500,- forintban állapította meg, így összesen 750.000,- forint pénzbüntetésre ítélte.

[3]          Ezt követően a Fővárosi Törvényszék, mint másodfokú bíróság a 2014. szeptember 22. napján kelt, 26.Bf.II.5639/2014/7. számú végzésével a fenti ítéletet hatályon kívül helyezte és az elsőfokú bíróságot új eljárás lefolytatására utasította. Az új eljárás 2014. október 14. napja óta van folyamatban, melynek során két alkalommal került átszignálásra. Jelen 2.B. tanácsra 2017. április 13. napján. Az eljárás lefolytatásának azonban akadályát képezi, az érintett személy mentelmi joga.

[4]          A Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság indítványában rögzítette, hogy 2018. március 5-én 16.00 órakor jogerőre emelkedett a Pest Megyei 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságának (a továbbiakban: OEVB) 15/02.OEVB/2018/III.05. számú határozata, amellyel az OEVB Kósa Sándort az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán Pest Megye 02. számú választókerületben képviselőjelöltként nyilvántartásba vette.

[5]          A Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság Kósa Sándor vádlott képviselőjelölti nyilvántartásba vétele miatt beálló mentelmi joga alapján a vádlottal szemben indult büntetőeljárást 2018. március 20-án kelt 2.B.II.1636/2014/54. számú végzésével felfüggesztette.

II.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[6]          Az Ogytv. 74. § (3) bekezdése alapján a mentelmi jog felfüggesztésére irányuló indítványt a vádirat benyújtásáig a legfőbb ügyész, azt követően, illetve magánvádas, pótmagánvádas ügyben a bíróság terjeszti elő a házelnökhöz. Az Ogytv. 79. § (2) bekezdése értelmében a képviselők választásán jelöltként igazolt személyt a képviselőkkel azonos mentelmi jog illeti meg azzal az eltéréssel, hogy mentelmi jog felfüggesztéséről a Nemzeti Választási Bizottság határoz, és a mentelmi jog felfüggesztésére irányuló indítványt a Nemzeti Választási Bizottság elnökéhez kell benyújtani.

[7]          A Nemzeti Választási Bizottság a mentelmi jog felfüggesztésére irányuló eljárást az Ogytv. VII. Fejezetében foglalt törvényi rendelkezések megfelelő alkalmazásával, valamint a Bizottság ügyrendjének 14. §-a alapján folytatta le. A Bizottság az eljárás során lehetőséget biztosított a mentelmi jog felfüggesztésére irányuló indítvánnyal érintett Kósa Sándornak a személyes nyilatkozattételre.

[8]          A Nemzeti Választási Bizottság úgy foglalt állást, hogy Kósa Sándor országgyűlési képviselőjelölt mentelmi jogát fenntartja.

[9]          Tekintettel arra, hogy az Ogytv. 79. § (2) bekezdése alapján az országgyűlési képviselőjelöltet az országgyűlési képviselővel megegyező mentelmi jog illeti meg, az országgyűlési képviselő vonatkozásában pedig az Országgyűlés mentelmi ügyben hozott döntésével szemben a törvény nem biztosít jogorvoslatot, a jogorvoslat lehetősége erre vonatkozó speciális rendelkezés hiányában a képviselőjelölt vonatkozásában is kizárt.

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[10]       A határozat az Ogytv. 74. § (3) bekezdésén és a 79. § (2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2018. március 20.

 

 

                                                                                         Prof. Dr. Patyi András

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke