52/1998. (X.14.) OVB határozat - a Fidesz-Magyar Polgári Párt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei elnöke által a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Területi Választási Bizottság 89/1998. (X.3.) TVB és 90/1998. (X.4.) TVB sz. határozata ellen benyújtott kifogás tárgyában

Az Országos Választási Bizottság
52/1998. (X.14.) OVB számú határozata

Az Országos Választási Bizottság a Fidesz-Magyar Polgári Párt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei elnöke által a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Területi Választási Bizottság 89/1998. (X.3.) TVB és 90/1998. (X.4.) TVB sz. határozata ellen benyújtott kifogást elutasítja.

A határozat ellen három napon belül a Legfelsõbb Bírósághoz címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál. A bírósági eljárásban a jogi képviselet kötelezõ.

INDOKOLÁS

Dr. Helmeczy László, a Fidesz-Magyar Polgári Párt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei elnöke 1998. október 13-án kifogást nyújtott be a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Területi Választási Bizottság azon döntése ellen, amelyben a megyei közgyûlési választás szavazólapjainak adattartalmát megállapította. A kifogásban elõadta, hogy a Fidesz-Magyar Polgári Párt emblémája a többi pártéhoz képest olvashatatlanul kicsi, illetve a párt neve nem ugyanolyan betûkkel van szedve, mint más pártoké. Ezek a körülmények alkalmasak a választások eredményének befolyásolására.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Területi Választási Iroda a kifogás felterjesztésékor elõadta, hogy a Területi Választási Bizottság a párt emblémáját - kérésének megfelelõen - a szavazólap jóváhagyása során felnagyíttatta, illetve a párt nevét olyan formában tüntette fel a szavazólapon, ahogy azt a párt kérte.

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. tv. (a továbbiakban: Ve.) 77. § (2) bekezdése értelmében “a választási bizottság panaszt elbíráló és egyéb döntése ellen kifogást lehet benyújtani”. A Ve. 78. § (1) bekezdés elsõ mondata értelmében a kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésõbb a sérelmezett tevékenységtõl, illetõleg döntés meghozatalától számított három napon belül megérkezzen. A Ve. 4. § (3) bekezdése értelmében “az e törvényben meghatározott határidõk jogvesztõk”.

Az Országos Választási Bizottság megállapította, hogy a kifogás a döntés meghozatalától számított három napon túl érkezett. Emiatt a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat a Ve. 4. § (3) bekezdésén, 77. § (2) bekezdésén, 78. § (1) bekezdésén, a jogorvoslati lehetõségrõl való tájékoztatás a Ve. 78. § (4) bekezdésén és 80. § (4) bekezdésén alapul.

Dr. Kukorelli István
az Országos Választási Bizottság
elnöke