50/1998. (IX.28.) OVB határozat - "A Gyermekekért-Sportért-az egészséges életmódért Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében" jelölő szervezetnek a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Területi Választási Bizottság 64/1998. (IX.27.) TVB sz. határozata ellen benyújtott kifogás tárgyában

Az Országos Választási Bizottság
50/1998. (IX.28.) OVB
határozata

 

Az Országos Választási Bizottság “A Gyermekekért-Sportért-az egészséges életmódért Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében” jelölõ szervezetnek a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Területi Választási Bizottság 64/1998. (IX.27.) TVB sz. határozata ellen benyújtott kifogását elutasítja.

 

A határozat ellen három napon belül a Legfelsõbb Bírósághoz címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál. A bírósági eljárásban a jogi képviselet kötelezõ.

 

INDOKOLÁS

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Területi Választási Bizottság (a továbbiakban: TVB) 64/1998. (IX.26.) TVB sz. határozatával visszautasította “A Gyermekekért-Sportért-az egészséges életmódért Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében jelölõ szervezet” jelölõ szervezetkénti nyilvántartásba vételét. A határozat indokolása szerint a jelölõ szervezetet a bíróság csak 1998. szeptember 24-én vette nyilvántartásba, a határozat tehát nem jogerõs. A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásán tárgyában kiadott 33/1998. (VII.31.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) 2. sz. melléklet 6.1. pontja, valamint a 2. sz. melléklet 1. sz. mintájához csatolt “Kitöltési utasítás” viszont jogerõsítõ záradékkel ellátott bírósági végzés becsatolását kívánják meg a jelölõ szervezetektõl.

 

A határozat ellen a Szervezet a törvényes határidõn belül kifogást terjesztett elõ az Országos Választási Bizottságnál, amelyben vitatta a TVB döntésének azt a részét, amelyben a BM rendelet elõírásait vette figyelembe a döntés meghozatalánál, noha a TVB döntése is tartalmazza, hogy a Szervezet a választási eljárásról szóló 1997. évi C. tv. (a továbbiakban Ve.) 51. § (1) bekezdésében írt követelményeknek eleget tett.

 

A Szervezet álláspontja szerint a BM rendelet egy “belsõ technikai szabályozást jelent” és nem támaszthat szigorúbb követelményt, mint a Ve.

 

A kifogás nem alapos. A Ve. 51. § (1) bekezdése értelmében azt a jelölõ szervezetet, amely jelöltet vagy listát kíván állítani bírósági bejegyzésének hiteles másolatával kell bejelenteni az illetékes választási bizottságnál. A Ve. 149. § g) pontja értelmében jelölõ szervezet – többek között – az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény szerint bejegyzett társadalmi szervezet. Tekintettel arra, hogy a társadalmi szervezet bejegyzésérõl szóló végzés ellen 15 napon belül jogorvoslati lehetõség áll fenn, e függõ jogi helyzet akkor szûnik meg, ha a nyilvántartásba vételrõl szóló bírósági végzés jogerõre emelkedett. Ekkor tekinthetõ e Ve. 149. § g) pontja értelmében bejegyzett társadalmi szervezetnek és ekkortól jogosult jelöltet állítani. A BM rendelet hivatkozott rendelkezése tehát nem többletkövetelményt támaszt, hanem a Ve. 51. § (3) bekezdésében írt feltétel teljesítése igazolásának módját szabja meg.

 

A határozat a Ve. 77. § (2) bekezdésén, 78. § (2) bekezdésén, a jogorvoslati lehetõségrõl való tájékoztatás a Ve. 78. § (4) bekezdésén és 80. § (4) bekezdésén alapul.

 

Dr. Kukorelli István
az Országos Választási Bizottság
elnöke