Sajtónyilvánosság a választásokon

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján a választásokon (beleértve az időközi és a megismételt választásokat, illetve a népszavazásokat is) a sajtó képviselőit külön jogok illetik meg.

Az újságírók a választás napján a szavazás megkezdésétől (6:00 óra) a munka befejezéséig (beleértve a szavazatszámlálást is) a szavazóhelyiségben előzetes engedély nélkül jelen lehetnek és végezhetik munkájukat. A szavazatszámláló bizottság munkáját azonban nem zavarhatják, a szavazás titkosságát nem sérthetik meg, a névjegyzékbe nem tekinthetnek be, arról fényképet, filmfelvételt nem készíthetnek. A szavazatszámláló bizottság csak a szavazók számáról adhat felvilágosítást. A szavazóhelyiségben a sajtó nem készíthet riportot a választópolgárokkal. Továbbá a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül, közterületen választási kampánytevékenység nem folytatható.
 
A sajtó képviselőjének (a 17/2013. (VII. 17.) KIM rendelet 20/B §. alapján) be kell mutatnia a szavazatszámláló bizottság elnöke számára a következő azonosító dokumentumokat:
  • személyazonosításra alkalmas igazolvány (személyi igazolvány, útlevél vagy vezetői engedély) és
    • a médiatartalom-szolgáltató által a részére kiállított meghatalmazás vagy
    • újságírói szakmai szervezet által kiállított sajtóigazolvány

A külképviseleten a külképviseleti választási iroda a helyi körülményekre tekintettel más okiratot is elfogadhat.