Az Országos Választási Bizottság
180/2006. (IV. 10.) határozata

Az Országos Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 90/A. § (4) bekezdésének d) pontjában megállapított hatáskörében eljárva a Barlai Réka által Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesülete (1126 Budapest, Böszörményi út 20-22.) képviseletében benyújtott kifogás tárgyában meghozta a következő

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a www.kuruc.info internetes honlap 2006. április 8-án és 9-én megsértette a kampánycsendet. Az Országos Választási Bizottság kötelezi továbbá a tartalomszolgáltatót, hogy határozatának rendelkező részét három napon belül tegye közzé.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Legfelsőbb Bírósághoz címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet lehet az Országos Választási Bizottságnál benyújtani. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2006. április 13-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat.

Indokolás

I.

Barlai Réka, a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesülete Választási Monitoring Bizottságának vezetője 2006. április 9-én nyújtott be kifogást az Országos Választási Bizottsághoz. A beadványban foglaltak szerint az MTE Monitoring Bizottsága a kampánycsend kezdete után észlelte, hogy a www.kuruc.info internetes honlap április 8-a és 9-e folyamán több, a választók befolyásolására alkalmas szerkesztett tartalmat hozott nyilvánosságra, illetve az olvasók pártpreferenciáját folyamatosan mérő és az eredményeket is közlő szavazógépet működtetett. A Monitoring Bizottság többször is felhívta a tartalomszolgáltató figyelmét a választási eljárásról szóló törvénybe ütköző tartalomra, ám a tartalomszolgáltató a felhívásokra nem válaszolt és a kérdéses tartalmakon nem változtatott. A kifogástevő a fentiek alapján kéri bejelentésének kivizsgálását.

Az Országos Választási Bizottság a beadványban foglaltak vizsgálata alapján megállapítja, hogy a www.kuruc.info megsértette a kampánycsendet, ugyanis a honlap a kampánycsend ideje alatt olyan tartalmat tett közzé, amely alkalmas volt a választópolgárok választói akaratának befolyásolására. A fentiek alapján az Országos Választási Bizottság a határozat rendelkező részében foglaltak szerint határozott.

II.

A határozat a Ve. 41. §-án, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 82. §-ának (1) bekezdésén, 83. §-ának (1), (2) és (7) bekezdésein, valamint 84. §-ának (1) bekezdésén alapul.


Budapest, 2006. április 10.


Dr. Szigeti Péter
az Országos Választási Bizottság
elnöke