Az Országos Választási Bizottság
158/2006. (IV. 9.) határozata

Az Országos Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 90/A. § (4) bekezdésének d) pontjában megállapított hatáskörében eljárva a Horn Gábor által a Szabad Demokraták Szövetsége - a Magyar Liberális Párt képviseletében benyújtott kifogás tárgyában meghozta a következő

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság a kifogásnak helyt ad és megállapítja, hogy a kifogásban megjelölt plakátok alkalmasak a választópolgárok megtévesztésére, ezért sértik a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás Ve. 3. §-ának d) pontjában foglalt alapelvét. Az Országos Választási Bizottság a plakátok terjesztéséért felelős kuruc.info internetes hírportált eltiltja a további jogsértéstől.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Legfelsőbb Bírósághoz címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet lehet az Országos Választási Bizottságnál benyújtani. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2006. április 12-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat.

Indokolás

I.

Horn Gábor 2006. április 9-én kifogásában kérte annak megállapítását, hogy a kuruc.info internetes hírportál közreműködésével készült plakát készítője és terjesztője megsérti a választási eljárásnak a Ve. 3. § d) pontjában foglalt alapelvét.

Indokolásként előadta, hogy a választók megtévesztésére alkalmas plakát azt sugallja, hogy az SZDSZ erősödésével megnő a pedofil hajlamúak száma is, ugyanakkor a plakát az SZDSZ szimbólumait, kampányarcát is felhasználja.

II.

Az Országos Választási Bizottság megvizsgálta a kifogás mellékleteként benyújtott bizonyítékokat és azok értékelését követően megállapította, hogy a kifogásban megjelölt plakátot nem jelölő szervezet terjesztette, de a plakát arculata és a jóerkölcsöt súlyosan sértő tartalma alkalmas a választópolgárok megtévesztésére, így sérti a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét.

A fentiek alapján az Országos Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

III.

A határozat a Ve. 3. §-ának d) pontján, a Ve. 77. §-án, 78. § (1) bekezdésének b) pontján, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 82. §-ának (1) bekezdésén, 83. §-ának (1), (2) és (7) bekezdésein, valamint 84. §-ának (1) bekezdésén alapul.

Budapest, 2006. április 9.

Dr. Szigeti Péter
az Országos Választási Bizottság
elnöke