Varga László

1947. október 26-án született Lentiben. Nős, felesége a zalaegerszegi Drog Ambulanciát vezeti, két fiúgyermekük főiskolára és egyetemre jár. Tanárképző és Politikai Főiskolát végzett. Ifjúságmozgalmi megbízatások töltötték ki életútjának első felét, melynek csúcspontja az Úttörőszövetség főtitkáraként végzett 7 éves tevékenység volt. Ezt követően újra szülőhazájában dolgozik, ahol megyei tanácselnökként lehetett részese a változásoknak. A rendszerváltás után megyei közgyűlési alelnök, irodavezető, majd 1994-től - immár a második ciklusban - a közgyűlés elnöke. Részt vesz Alpok-Adria Munkaközösség, a West-Pannon Eurégió munkájában. Országosan jelentős megbízatásként betöltötte a Sporttörvényben életre hívott Sporttanács elnöki tisztét, egészen annak 1998-as megszűnéséig. Az MSZP-nek alapító tagja, megbízatásai megyei szintűek.

E-mail: elnok@zalamegye.hu
Otthoni e-mail: varga@zalaszam.hu