Pályázati felhívás

Nemzeti Választási Iroda

 

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Nemzeti Választási Iroda 
Nemzeti Választási Bizottság Titkársága


főosztályvezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

1054 Budapest, Alkotmány utca 3.

Ellátandó feladatok:

A Nemzeti Választási Bizottság üléseihez igazodó munkavégzéssel a Bizottság működésének jogi, igazgatási támogatása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Nemzeti Választási Bizottság üléseinek előkészítése; az üléseken történő részvétel; levél- és határozattervezetek előkészítése, ellenőrzése; a választási joggyakorlat figyelemmel kísérése, szakmai elemzések készítésében történő közreműködés, azok koordinálása; választási informatikai rendszerek kezelése; statisztikák, kimutatások, vezetői összefoglalók, szakmai elemzések készítése, koordinálása, ellenőrzése.


A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése: 

Nemzeti Választási Bizottság Titkársága 

 

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 6 fő

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

    Magyar állampolgárság,

    Cselekvőképesség,

    Büntetlen előélet,

    Egyetem, jogász,

    Vezetői - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

    Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

    Közigazgatási szakvizsga,

    C típusú nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása,

    Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

    választási eljárási, hatósági ügyintézői - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

    kiemelkedő alkotmányjogi ismeretek

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

A pályázati anyag tartalma: szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget, nyelvismeretet, stb. igazoló okiratok másolata, hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata - de legalább az igénylés igazolása -, nyilatkozat, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Gáva Krisztián elnökhelyettes nyújt a 06/1-7958402 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 

Elektronikus úton Rentkóné Mayer Viktória főosztályvezető részére a humanpolitika@nvi.hu E-mail címen keresztül

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati anyagok előszűrését követően a kiválasztási eljárás tartalmazhatja próbafeladatok megoldását, melynek sikeres teljesítését követően kerül sor állásinterjúra. A pályázat lezárását követő 30. napon a pályázati anyag megsemmisítésre kerül.

A pályázat elbírálásának határideje:  2018. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

https://kozigallas.gov.hu/ - 2018. június 8.