Az Országos Választási Bizottság
332/2006. (VIII. 3.) határozata

Az Országos Választási Bizottság a Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt (1051 Budapest, Arany J. u. 7.) mint jelölő szervezet nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következő

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság a Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Pártot mint jelölő szervezetet nyilvántartásba veszi.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Legfelsőbb Bírósághoz címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1094 Budapest, Balázs B. u. 35.). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2006. augusztus 6-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat.

Indokolás

I.

A Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt 2006. július 31 -én kérte nyilvántartásba vételét.

Az Országos Választási Bizottság megállapította, hogy a Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt nyilvántartásba vétel iránti kérelme a törvényben támasztott követelményeknek megfelel, ezért a jelölő szervezet nyilvántartásba vétele a mai napon megtörtént.

II.

A határozat a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 51. §-ának (1) bekezdésének a) pontján és 55. §-ának (2) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 83. §-ának (1)-(7) bekezdésein alapul.


Budapest, 2006. augusztus 3.Dr. Halmai Gábor
az Országos Választási Bizottság
elnökhelyettese