Nyilvántartások

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív) jegyzéke a kapcsolódó dokumentumok fül alatt letölthető.

A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái
A Nemzeti Választási Iroda kezeli mindazon személyes, közérdekű és közérdekből nyilvános adatokat, amelyek a Ve.-ben meghatározott feladatai ellátásával összefüggnek.

A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja
A valasztas.hu honlapon, illetve közérdekű adatigénylés igénybevételével.
 
A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei
A honlapon közzétett adatok térítésmentesen letölthetők.