FÜGGELÉK


1. Magyarország kormányai és az országgyűlési választások (1848--2002)

A választás időpontja

A kormányok időrendben

1848. június

1848. III. 17.–1848. X. 2.

Batthyány-kormány

 

1849. V. 2.–1849. VIII. 11.

Szemere-kormány

1861. március 1.–április 7.

 

 

1865. november 10.–
december 11.

1867. II. 20.–1871. XI. 14.

Andrássy-kormány

1869. március 9.–április 13.

1871. XI. 14.–1872. XII. 5.

Lónyay-kormány

1872. június 12.–július 9.

1872. XII. 5.–1874. III. 21.

Szlávy-kormány

 

1874. III. 21.–1875. III. 2.

Bittó-kormány

 

1875. III. 2.–1875. X. 20.

Wenckheim-kormány

1875. július 1.–augusztus 18.

1875. X. 20.–1890. III. 15.

Tisza Kálmán kormánya

1878. augusztus 5 -14.

 

 

1881. június 24.–július 3.

 

 

1884. június 13-22.

 

 

1887. június 17.–július 26.

1890. III. 15.–1892. XI. 19.

Szapáry-kormány

1892. január 29.–február 3.

1892. XI. 19. -1895. I. 15.

Wekerle első kormánya

 

1895. I. 15.–1899. II. 26.

Bánffy-kormány

1896. október 29.–november 4.

1899. II. 26.–1903. VI. 27.

Széll-kormány

1901. október 2-9.

1903. VI. 27.–1903. XI. 3.

Khuen-Héderváry első kormánya

 

1903. XI. 3.–1905. VI. 18.

Tisza István elsô kormánya

1905. január 26.–február 4.

1905. VI. 18.–1906. IV. 8.

Fejérváry-kormány

 

1906. IV. 8.–1910. I. 17.

Wekerle második kormánya

1906. április 29.–május 8.

1910. I. 17.–1912. IV. 22.

Khuen-Héderváry második kormánya

1910. június 1-10.

1912. IV. 22.–1913. VI. 10.

Lukács-kormány

 

1913. VI. 10.–1917. VI. 15.

Tisza István második kormánya

 

1917. VI. 15.–1917. VIII. 23.

Esterházy-kormány

 

1917. VIII. 23.–1918. X. 31.

Wekerle harmadik kormánya

 

1918. X. 31.–1919. I. 19.

Károlyi Mihály kormánya

 

1919. I. 19.–1919. III. 21.

Berinkey-kormány

 

1919. III. 21.–1919. VIII. 1.

Forradalmi Kormányzótanács

1919. április 7-10.

1919. VIII. 1.–1919. VIII. 6.

Peidl-kormány

 

1919. VIII.7.–1919. VIII. 15.

Friedrich-kormány, ideiglenesen megbízva

 

 1919. VIII. 15.–1919. XI. 24.

Friedrich-kormány

 

1919. XI. 24.–1920. III. 15.

Huszár-kormány

1920. január 25-26.

1920. III. 15.–1920. VII. 19.

Simonyi-Semadam-kormány

 

1920. VII. 19.–1921. IV. 14.

Teleki első kormánya

 

1921. IV. 14.–1931. VIII. 24.

Bethlen-kormány

1922. május 28.–június 18.

 

 

1926. december 14-15.

 

 

1931. június 28-30.

1931. VIII. 24.–1932. X. 1.

Károlyi Gyula kormánya

 

1932. X. 1.–1936. X. 12.

Gömbös-kormány

1935. március 31.–április 7.

1936. X. 12.–1938. V. 14.

Darányi-kormány

 

1938. V. 14.–1939. II. 16.

Imrédy-kormány

 

1939. II. 16.–1941. IV. 3.

Teleki második kormánya

1939. május 28-29.

1941. IV. 3.–1942. III. 9.

Bárdossy-kormány

 

1942. III. 9.–1944. III. 22.

Kállay-kormány

 

1944. III. 22.–1944. VIII. 29.

Sztójay-kormány

 

1944. VIII. 29.–1944. X. 16.

Lakatos-kormány

 

1944. X. 16.–1945. III. 28.

Szálasi-kormány

1944. december 13-20.

1944. XII. 22.–1945. XI. 15.

Ideiglenes nemzeti kormány

1945. április 2.

 

 

1945. június 24.

 

 

1945. november 4.

1945. XI. 15.–1946. II. 4.

Tildy-kormány

 

1946. II. 4.–1947. V. 31.

Nagy Ferenc kormánya

 

1947. V. 31.–1948. XII. 10.

Dinnyés-kormány

1947. augusztus 31.

1948. XII. 10.–1952. VIII. 14.

Dobi-kormány

1949. május 15.

1952. VIII. 14.–1953. VII. 4.

Rákosi-kormány

1953. május 17.

1953. VII. 4.–1955. IV. 18.

Nagy Imre elsô kormánya

 

1955. IV. 18.–1956. X. 24.

Hegedűs-kormány

 

1956. X. 24.–1956. XI. 4.

Nagy Imre második kormánya

 

1956. XI. 4.–1958. I. 28.

Kádár első kormánya

 

1958. I. 28.–1961. IX. 13.

Münnich-kormány

1958. november 16.

1961. IX. 13.–1965. VI. 30.

Kádár második kormánya

1963. február 24.

1965. VI. 30.–1967. IV. 14.

Kállai-kormány

1967. március 19.

1967. IV. 14.–1975. V. 15.

Fock-kormány

1971. április 25.

1975. V. 15.–1987. VI. 25.

Lázár-kormány

1975. június 15.

 

 

1980. június 8.

 

 

1985. június 8.

1987. VI. 25.–1988. XI. 24.

Grósz-kormány

 

1988. XI. 24.–1990. V. 23.

Németh-kormány

1990. március 25. és április 8.

1990. V. 23.–1993. XII. 21.

Antall-kormány

 

1993. XII. 21.–1994. VII. 15.

Boross-kormány

1994. május 8. és 29.

1994. VII. 15. – 1998. V. 8.

Horn-kormány

 

 

 

1998. május 10. és 24.

1998. V. 8. – 2002. V. 27.

Orbán kormány

2002. április 7. és 21.

2002. V. 27. –

Medgyesi kormány

 

2. Fogalomtár

Aktív választójog

a törvényekben megszabott feltételek megléte esetén az állampolgár joga a választásban való részvételre, azaz a szavazás joga. A szavazójoggal rendelkező jelöltet állíthat, részt vehet a választási kampányban, tevékenykedhet a választási bizottságok munkájában, a választás napján szavazhat. A választójog gyakorlása a választópolgár szabad elhatározásán alapul;

Cenzus

a választójogosultság bizonyos feltételekhez (vagyoni állapot, műveltségi szint, állandó lakóhely, adott korhatár, nem, faj stb.) kötése;

Független jelölt

az a jelölt, akit nem jelölő szervezet, hanem meghatározott számú választópolgár állít;

Helyi választási bizottság

a településen működő választási bizottság;

Időközi választás

az egyéni választókerületben, ha a választás második fordulója is érvénytelen, vagy ha az egyéni választókerület képviselőjének, illetőleg a polgármesternek a megbízatása valamely oknál fogva megszűnik, időközi választást kell tartani;

Jelölés

javaslattétel az országgyűlési képviselők, a helyi önkormányzatok tagjainak kiválasztására, amelynek szabályait a választási eljárásokra vonatkozó jogszabályok tartalmazzák;

Jelölő szervezet

a pártok működéséről és gazdálkodásáról, valamint az egyesülési jogról szóló 1989. évi törvények szerint bejegyzett társadalmi szervezetek;

Képviselő

 az állampolgárok által választott személy, aki választókat képviseli az állami ügyeket intéző testületekben.

Képviselőtestület

a kisebb területi önkormányzatokat irányító testület, melynek tagjai – korábban csak részben – útján nyerik el tisztjüket;

Kisebbségi szervezet

olyan társadalmi szervezet, amely – a bírósági bejegyzés szerint – nemzeti és etnikai kisebbséget képvisel;

Kortes

a választások alkalmával a szavazók megnyerésében közreműködő személy, szavazatokat toborzó, szavazatokat gyűjtő megbízott;

Mandátum

az országgyűlési képviselők, az önkormányzati tagok részére a választási szervek által kiadott választói megbízólevél;

Névjegyzék

a választójoggal rendelkező állampolgárokról készített hivatalos összesítés;

Önkormányzat

a helyi szerveknek biztosított jog, hogy meghatározott feladatokat önállóan, a központi kormányzati szervektől függetlenül lássanak el, képviseleti vagy választott szerveik révén;

Parlament

választott törvényhozó testület, illetve ennek tanácskozó helye;

Passzív választójog

a képviselővé választás feltételeit tartalmazza. Alapja az aktív választójog, valamint a magyarországi állandó lakóhely;

Választás

a választásról jelenleg az Alkotmány és a többszörösen módosított 1989. évi XXXIV. tv. rendelkezik, amely szerint a választás általános és egyenlő, a szavazás közvetlen és titkos. Általánossága értelmében minden nagy­korú magyar állampolgár joga a választás és a választhatóság, ha lakóhelye Magyarországon van, s a választás idején az országban tartózkodik. Egyenlősége azt jelenti, hogy minden választásra jogosultnak csak egy szavazata van, amelyeknek értéke azonos;

Választási kampány

választási program ismertetése, jelölt, lista, jelölő szervezet népszerűsítése, választási gyűlés szervezése, adományok gyűjtése, önkéntesek igénybevétele;

Virilizmus

a választási rendszer eleme, ami biztosította, hogy az önkormányzati testületek tagjainak egy jelentős része a legtöbb adót fizetők, általában a legvagyonosabbak köréből kerüljön ki.

3. Ajánlott irodalom

A magyar országgyűlés története 1867-1927. [szerk. Balla Antal] Bp. 1927.
A magyar parlament 1944–1949. Tanulmányok. [szerk. Hubai László és Tombor László]. Gulliver Könyvkiadó, Bp. 1991.
A többpártrendszer kialakulása Magyarországon 1985–1991. Kossuth Könyvkiadó, Bp. 1991.
Alkotmánytan. [szerk. Kukorelli István]. Bp. 1995.
BALOGH SÁNDOR: Választások Magyarországon 1945. A fővárosi törvényhatósági és nemzet-gyűlési választások. Kossuth Könyvkiadó, Bp. 1984.
BALOGH SÁNDOR–IZSÁK LAJOS: Pártok és pártprogramok Magyarországon 1944–1948. Tan-könyvkiadó, Bp. 1979.
BEÉR JÁNOS: A helyi tanácsok kialakulása és fejlődése Magyarországon 1945–1960. Bp. 1962.
BOGDÁN TIBOR–SZILÁGYINÉ FARKAS ZSUZSA–TÓTH ZOLTÁN: Pártok és választások. A pártokról és választásokról szóló törvény magyarázata. Bp. 1990.
BÖLÖNY JÓZSEF: Magyarország kormányai 1848–1992. Akadémiai Könyvkiadó, Bp. 1992.
CSIZMADIA ANDOR: A magyar választási rendszer 1848–1849-ben. Az első népképviseleti választások. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp. 1963.
CSIZMADIA ANDOR–KOVÁCS KÁLMÁN–ASZTALOS LÁSZLÓ: Magyar állam- és jogtörténet. Tankönyvkiadó, Bp. 1978.
DEZSŐ MÁRTA–BRAGYOVA ANDRÁS: A választási rendszerek általános vonásai és a jelölések a nyugat-európai országokban. MTA Államtudományi Kutatások Programirodája, Bp. 1990.
DEZSŐ MÁRTA – NAGYNÉ SZEGVÁRI KATALIN – RYTKÓ EMILIA: A választójog. [Szerk.:Máthé Gábor]. Változó Világ 50. Press Publica . Bp. 2002.
GERŐ ANDRÁS: Az elsöprő kisebbség. Népképviselet a Monarchia Magyarországán. Gondolat. Bp. 1988.
IZSÁK LAJOS: A koalíció évei Magyarországon 1944–1948. Kozmosz könyvek, Bp. 1986.
IZSÁK LAJOS: Polgári ellenzéki pártok Magyarországon 1944–1949. Kossuth Könyvkiadó, Bp. 1983.
IZSÁK LAJOS–PÖLÖSKEI FERENC–ROMSICS IGNÁC–SZERENCSÉS KÁROLY–URBÁN ALADÁR: Magyarország miniszterelnökei 1848–1990. Cégér Könyvkiadó, Bp. 1993.
KAJTÁR ISTVÁN: Magyar városi önkormányzatok (1848–1918). Akadémiai Kiadó. Bp. 1992.
KUGLER GÉZA: A képviselőház a múlt és jelen időszakban. Bp. 1901.
KUKORELLI ISTVÁN: Az alkotmányozás évtizede. Közjogi, politikai tanulmányok, parlamenti jegyzetek. Bp. 1995.
Magyarországi pártprogramok. [szerk. Gergely Jenő, Glatz Ferenc és Pölöskei Ferenc]. Kossuth Könyvkiadó, Bp. 1991.
MÉREI GYULA: A magyar polgári pártok programjai 1867–1918. Akadémiai Kiadó, Bp. 1971.
Országgyűlési emlékkönyv. [szerk. Farkas Albert]. Pest, 1867.
Országgyűlési kézikönyv. [szerk. Soltész István]. Parlamenti Módszertani Iroda, Bp. 1992.
Országgyűlési választások Magyarországon 1848–1990. [szerk. Ihász István]. Kiállítási katalógus, Bp. 1992.
Önkormányzati választások 1990. [szerk. Bőhm Antal–Szoboszlai György]. MTA Politikai Tudományok Intézete, Bp. 1992.
Önkormányzati választások 1994. Politikai szociológiai körkép. [szerk. Bőhm Antal–Szoboszlai György]. MTA Politikai Tudományok Intézete, Bp. 1996.
Parlamenti képviselőválasztások 1920–1990. Magyarország XX. századi választási atlasza. Tanulmányok. [szerk. Földes György és Hubai László]. Politikatörténeti Alapítvány, Bp. 1994.
Parlamenti választások 1990. [szerk. Szoboszlai György]. MTA Társadalomtudományi Intézete, Bp. 1990.
Parlamenti választások 1994. [szerk. Bőhm Antal, Szoboszlai György]. MTA Politikai Tudományok Intézete, Bp. 1995.
RUSZOLY JÓZSEF: A választási bíráskodás Magyarországon 1848–1948. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp. 1980.
SARLÓS BÉLA: Közigazgatás és hatalompolitika a dualizmus rendszerében. Akadémiai Kiadó. Bp. 1976.
Szabadon választott. Parlamenti almanach, 1990. [szerk. Somfai Péter, Király Ferenc és Lasz György]. Bp. 1990.
SZATMÁRI MÓR: Húsz esztendő parlamenti viharai. Bp. 1928.
SZIVÁK IMRE: Országgyűlési képviselőválasztás és curiai bíráskodás codexe. Bp. 1901.
Választási füzetek 1–90. Sorozat [szerk. Tóth Zoltán, Rytkó Emilia]. BM Választási Iroda, Bp. 1994–
Választástudományi tanulmányok. [szerk.: Dezső Márta, Kukorelli István] Választási Stúdiumok 2. Kiad. Országos Választási Iroda. Bp. 1999.
Választójog és választási rendszerek. Öt közép-európai ország parlamenti választási törvénye. [szerk.: Dezső Márta] Választási Stúdiumok 1. Kiad. Országos Választási Iroda. Bp. 1998.
VÁZSONYI VILMOS: Miért kell és milyen lesz a választójog reformja? A választójogi javaslat általános indoklása. Bp. 1918.
VIDA ISTVÁN: Koalíció és pártharcok 1944–1948. Magvető Könyvkiadó, Bp. 1986.
VUTKOVICH SÁNDOR: A kötelező szavazás. Pozsony, 1903.

4. Táblázatok

A választójogosultság alakulása Magyarországon (a fontosabb választójogi törvények alapján)

A választhatóság alakulása Magyarországon (a fontosabb választójogi törvények alapján)

A választás módjának alakulása Magyarországon (a fontosabb választójogi törvények alapján)

Az önkormányzati választásokon választanak