Az Országos Választási Bizottság
128/2003. (X. 27.) határozata

Az Országos Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 117. §-ának (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva az Orbán Balázs Erdélyi Kör által benyújtott népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítése tárgyában meghozta a következő

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ív hitelesítését megtagadja. A határozat ellen az annak közzétételét követő 15 napon belül az Alkotmánybírósághoz címezve az Országos Választási Bizottsághoz lehet kifogást benyújtani.

Indokolás

I.

Az Orbán Balázs Erdélyi Kör 2003. október 18-án népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő íve mintapéldányának hitelesítését kérte az Országos Választási Bizottságtól. Az aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepel:
"Akarja-e, hogy az Országgyűlés törvényt alkosson arról, hogy kedvezményes honosítással - kérelmére - magyar állampolgárságot kapjon az a magát magyar nemzetiségűnek valló, nem Magyarországon lakó, nem magyar állampolgár, aki magyar nemzetiségét a 2001. évi LXII. tv. 19. § szerinti "Magyar igazolvánnyal" vagy a megalkotandó törvényben meghatározott egyéb módon igazolja?"

Az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 12. §-a szerint, ha az Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ívet, illetőleg a kérdést hitelesítette, ugyanazon tartalmú kérdésben nem nyújtható be aláírásgyűjtő ívek újabb mintapéldánya a kezdeményezés elutasításáig.

Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy az Orbán Balázs Erdélyi Kör által benyújtott kezdeményezés tartalmilag azonos a Magyarok Világszövetsége által benyújtott, az Országos Választási Bizottság által 116/2003. (IX. 18.) OVB határozattal hitelesített népszavazási kezdeményezéssel. Mivel az elbírált kezdeményezés jogorvoslati eljárás alatt áll, ugyanazon tartalmú kezdeményezés a kezdeményezés elutasításáig, illetőleg a népszavazás megtartásáig nem hitelesíthető.

II.

A határozat az Nsztv. 12. §-ának b) pontján, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 130. § (1) bekezdésén alapul.

Budapest, 2003. október 27.

Dr. Ficzere Lajos
az Országos Választási Bizottság
elnöke