Korábbi vetélkedők

2014-től szervezünk különböző vetélkedőket a fiatalok számára. Olyan jellegű tudás átadására törekszünk, amely a fiatalok mindennapi életéhez ad hatékony segítséget és képessé teszi a diákokat arra, hogy a közélet, az őket körülvevő társadalom működését megértsék, és abban, ha szeretnének, aktív részt is tudjanak vállalni. A 21. század elvárásainak megfelelve a versenyek tematikája tudatosan lép túl a lexikális tudás számonkérésén és jutalmazásán. A vetélkedők feladatai között hangsúlyos szempontnak tartjuk a csapatmunka ösztönzését, a fiatalok vita- és érvelési készségeinek elősegítését, amelyek a különféle közéleti szituációkban a versenyzők szóbeli kifejezőképességének fejlesztéséhez járulnak hozzá. A versenyeken a részvétel önkéntes, a feladatokat a fiatalok csapatokban oldják meg, a felkészülést pedagógusok és írásos segédanyagok támogatják.

2014
A Nemzeti Választási Iroda a 2014-es országgyűlési választásokat megelőzően indította el az első választóknak szóló tematikus Facebook oldalát, ahol a 18-22 éves fiatalok megtalálhatták a választásokkal kapcsolatos praktikus információkat, és kvízjátékon vehettek részt, értékes ajándékokat nyerve. A hasznos választási tudnivalók több mint 90.000 első választóhoz jutottak el. 

2015/16
Az Európai Parlament Tájékoztatási Irodájával és a Civitas Egyesülettel együttműködve elindult a „Túl az első X-en – Tehetsz a jövődért, válassz!” elnevezésű középiskolai vetélkedőnk, melyre 215 csapat, 860 diák jelentkezett. A vetélkedő három fordulós volt, az országos döntőben a fiataloknak szóbeli és írásbeli feladatokban kellett számot adniuk tudásukról. A diákok az előzetesen elkészített, választási részvételre ösztönző plakátjaikat mutatták be, valamint írásbeli tesztet töltöttek ki, mely választási és az európai uniós ismeretekre fókuszált. A csapatok vitafeladatokban és fogalom-meghatározásban is próbára tehették tudásukat. 
Első helyezést ért el a Budapest X. kerületi Bornemisza Péter Gimnázium (Ki)Választottak nevű csapata, második lett pilisvörösvári Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégium A3 nevű csapata, míg a harmadik helyen végzett a budapesti Fazekas Mihály Gimnázium Szilur nevű csapata.
A legjobb csapatok értékes tárgynyereményekkel gazdagodtak, és strasbourgi utazást nyertek.

2016/17
Újra meghirdette nagyszabású középiskolai vetélkedőjét az Európai Parlament Tájékoztatási Irodája és a Nemzeti Választási Iroda. A verseny célja ismét az volt, hogy a fiatalok megismerjék a hazai és az európai uniós demokratikus intézmények, kiemelten a választások jelentőségét. A legjobbak strasbourgi utazást nyerhettek, értékes tárgynyereményekkel lehettek gazdagabbak. A vetélkedő 110 csapatban 440 diák részvételével zajlott.
A budapesti Fazekas Mihály Gimnázium „Nightingale” nevű csapata nyerte meg az országos döntőt, második helyezett lett a Szegedi Tudományegyetem Gyakorló Gimnáziumának „Választók” nevű csapata, továbbá harmadik helyezést ért el a balatonalmádi Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium „Cenzus” nevű csapata. 

2017/18
A Nemzeti Választási Iroda és a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága 2017 szeptemberében „Demokrácia 1x1” néven hirdette meg vetélkedőjét a Kárpát-medencei középiskolás diákok számára. A vetélkedő négyfős csapatok között, magyar nyelven zajlott. A versenyre 159 csapat (vagyis 636 külhoni magyar diák) jelentkezett. A verseny célja az volt, hogy a fiatalok átfogó ismereteket szerezzenek a következő témakörökben: demokrácia, emberi jogok, állampolgárság, választási rendszer, nemzetközi intézmények.
Az Országházban megtartott utolsó fordulóban a legjobb 11 csapat vett részt: egy-egy csapat a Felvidékről, illetve Kárpátaljáról, öt csapat Erdélyből, négy csapat a Vajdaságból. A döntőben a csapatoknak nem csak lexikális tudásukra, de kreativitásukra is szükségük volt, hiszen az írásbeli feladatok mellett a zsűri értékelte előadásmódjukat és vitakészségüket is. A versenyen első helyezést ért el a szatmárnémeti Kölcsey Ferenc Főgimnázium „Éneklő Borz” nevű csapata, második lett a gyergyószentmiklósi Salamon Ernő Gimnázium „Filokrácia” nevű csapata, míg a harmadik helyet a csíkszeredai Márton Áron Főgimnázium „Bulé” nevű csapata szerezte meg. A fiatalok értékes tárgynyereményben részesültek, és ellátogathattak az Európai Parlamentbe.