Az Országos Választási Bizottság
288/2008. határozata

Az Országos Választási Bizottság – a 2008. szeptember 30-án megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 86/A. § (2) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva meghozta a következő

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság a Budapest 12. számú országgyűlési egyéni választókerületben az időközi országgyűlési választás első fordulóját 2009. január 11. napjára, második fordulóját 2009. január 25. napjára tűzi ki.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Legfelsőbb Bírósághoz címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet lehet az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Nádor u. 2.; levélcím: 1903 Budapest, Pf. 314.; fax: 06-1-441-1729) benyújtani. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2008. október 3-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat.

Indokolás

Dr. Gegesy Ferenc országgyűlési képviselő 2008. szeptember 16-án lemondott mandátumáról. Tekintettel arra, hogy dr. Gegesy Ferenc mandátumát a Budapest 12. számú országgyűlési egyéni választókerületben szerezte, időközi választást kell tartani. Az Országos Választási Bizottság a választás első fordulóját 2009. január 11. napjára tűzte ki, ebből következően – tekintettel a Ve. 86/A. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezésekre – a második forduló megtartására 2009. január 25-én kerülhet sor.

Az Országos Választási Bizottság a választási eljárás naptár szerinti határnapjait jelen határozat mellékletében állapítja meg.

A határozat az országgyűlési képviselők választásáról szóló 1989. évi XXXIV. törvény 46. §-ának (1) bekezdésén, a Ve. 4. §-ának (1) bekezdésén, 86/A. §-ának (2) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 82. §-ának (1) bekezdésén, 83. §-ának (1), (2) és (7) bekezdésein, valamint 84. §-ának (1) bekezdésén alapul.

Dr. Szigeti Péter
az Országos Választási Bizottság
elnöke

Melléklet