Népszavazás 1997

Részletesebb információkért kattintson ide

Népszavazás 1997

A Magyar Köztársaság Alkotmánya kimondja, hogy a Magyar Köztársaságban a polgárok elsősorban választott képviselőik útján, közvetve vesznek részt az ország ügyeinek intézésében. A demokráciának azonban az is része, hogy kiemelkedően fontos közérdekű ügyek eldöntésében vagy befolyásolásában a nép közvetlenül is részt vehessen. Erre szolgál az országos népszavazás.

A országos népszavazást csak az Országgyűlés rendelhet el.
Erre kétféle esetben kerülhet sor:
a) legalább 200 000 választópolgár kezdeményezésére az Országgyűlésnek a népszavazást el kell rendelnie - függetlenül attól, hogy ő maga a népszavazás kiírásával egyetért-e. Az ilyen népszavazás mindig ügydöntő, tehát annak eredménye az Országgyűlésre nézve kötelező,
b) A törvényben meghatározott esetekben az Országgyűlés csak arra köteles, hogy fontolja meg a népszavazás elrendelését, mérlegelje, hogy a népszavazást kiírja-e, vagy sem, ez a fakultatív népszavazás. A fakultatív népszavazás véleménynyilvánító és ügydöntő is lehet.
Fakultatív országos népszavazásra a következők kezdeményezésére kerülhet sor:
a) a választópolgárok (ha 100.000-nél több, de 200.000-nél kevesebb választópolgár támogatja a kezdeményezést),
b) a köztársasági elnök,
c) a Kormány,
d) a megválasztott országgyűlési képviselők legalább egyharmada.
Fontos, hogy a népszavazást kezdeményezőknek a népszavazásra bocsátandó kérdést meg kell fogalmazniuk.
A népszavazás időpontját a köztársasági elnök tűzi ki.
A népszavazás időpontját az Országgyűlés népszavazást elrendelő határozatával szemben lehetséges jogorvoslati határidő eredménytelen elteltét - jogorvoslat esetén annak elbírálását - követő 15 napon belül tűzi ki a köztársasági elnök.
A népszavazást az azt elrendelő országgyűlési határozat közzétételét -jogorvoslat esetén az annak elbírálását- követő 90 napon belüli időpontra kell kitűzni.
A népszavazás időpontja:
Ø      nem eshet nemzeti ünnepre, munkaszüneti napra, illetőleg az azokat megelőző vagy követő napra,
Ø      nem eshet az országgyűlési képviselők, illetve helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásával azonos napra, illetőleg az azokat megelőző és követő 41 napon belüli időszakra.
Amennyiben a népszavazást az országgyűlési, illetve általános önkormányzati választások miatt nem lehet az országgyűlés általi elrendelésétől számított 90 napon belülre kitűzni, úgy a népszavazást a választást követő 131 napon belüli időpontra kell kitűzni.
Az eredményes népszavazás
Az országos népszavazás eredményes, ha a népszavazáson - a részt vettek számától függetlenül - az érvényesen szavazó választópolgárok több mint fele, de legalább az összes választópolgár több mint egynegyede a megfogalmazott kérdésre azonos választ adott.
Az 1997-es NATO népszavazást az Országgyűlés saját hatáskörében rendelete el, és a népszavazás eredményét a törvényhozásra nézve kötelezőnek, ügydöntőnek ismerte el.
Az 1997-es népszavazás eredménye és részvételi adatai:
 
Az 1997. november 16-i népszavazás eredménye
Országos összesítés
 
A választójogosultak száma 8 059 039 fő

Utolsó módosítás dátuma: 2010.02.11.