Az Európai Parlamenti választások Magyarországon

Európai Parlamenti választás Magyarországon
2009. június 7.

Az Európai Parlament képviselőit ötéves időszakra az Európai Unió állampolgárai 1979 óta közvetlenül választják. A választások lebonyolításának nincs egységes rendszere, az egyes tagországok képviselőinek megválasztása tagállami szabályozás szerint történik. A szabályozás a tekintetben egységesnek mondható, hogy a választásokon az uniós állampolgárok abban a tagországban gyakorolhatják választójogukat, ahol lakóhellyel rendelkeznek.
 
2009. június 7-én ismételten sor került az Európai Parlament tagjainak megválasztására. A Magyar Köztársaság 22 képviselőt küldhet az Európai Parlamentbe.
 
A magyar európai parlamenti képviselők megválasztásáról a 2003. évi CXIII. törvény (a továbbiakban. Eptv.), valamint a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény XI/A. Fejezete rendelkezik.
 
Az Eptv. alapján a választás arányos választási rendszerben, listás szavazással történik; a Magyar Köztársaság területe egy választókerületet alkot.
 

A választójog gyakorlásának feltétele:
 
A választójog gyakorlása a választópolgár szabad elhatározásán alapul. Minden választópolgár az Európai Uniónak csak egy tagállamában gyakorolhatja választójogát.
 
"A Magyar Köztársaságban az Európai Parlament tagjainak választásán a választójogát gyakorolhatja:
 
a) minden magyar választópolgár, ha nem jelezte valamely másik uniós tagállamban, hogy választójogát ott kívánja gyakorolni, valamint
 
b) az Európai Unió más tagállamainak minden választópolgára, ha nyilatkozatot tesz arról, hogy választójogát a Magyar Köztársaságban kívánja gyakorolni, és magyarországi lakóhellyel való rendelkezését igazolja." (Eptv. 4. §)
 

Jelölés, listaállítás:
 
Az európai parlamenti választásokon listát kizárólag a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló (1989. évi XXXIII.) törvény szerint bejegyzett pártok állíthatnak. Ugyanazon párt csak egy – önálló vagy közös – listát állíthat. A lista kötött lista, mert azon a jelöltek a párt (pártok) által meghatározott sorrendben szerepelnek.
 
Ahhoz, hogy egy politikai párt listát állíthasson, össze kell gyűjtenie legalább 20.000 választópolgár aláírással hitelesített ajánlását. Egy választópolgár érvényesen csak egy listát ajánlhat, s ugyancsak egy listán szerepelhet jelöltként.
 

A választási szervek
 
Az Európai Parlament tagjainak választásán a következő választási bizottságok működtek:
 
- szavazatszámláló bizottság,
- az egy szavazókörrel rendelkező településeken a szavazatszámláló bizottság feladatait ellátó helyi választási bizottság,
- területi választási bizottság,
- Országos Választási Bizottság.
 

Az Európai Parlamenti képviselők választásán az alábbi választási irodák működtek:
 
- helyi választási iroda,
- külképviseleti választási iroda,
- országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda,
- területi választási iroda,
- Országos Választási Iroda.
 

Szavazás
 
A szavazólap az Országos Választási Bizottság (a továbbiakban: OVB) által kisorsolt sorrendben tartalmazza a jelölő szervezetek nevét.
 
A választópolgárok a pártok által állított listákra szavazhatnak, a listán belül a jelöltek sorrendjét nem változtathatják meg. A választópolgár érvényesen csak egyetlen listára adhatja le szavazatát.
 

Az eredmény megállapítása, a mandátumok elosztása
 
A megszerezhető mandátumok száma megegyezik az Európai Parlamentben a Magyar Köztársaság számára fenntartott képviselői helyek számával, amely jelenleg 22.
 
A mandátumok elosztása arányos rendszerben, a d’Hondt formula segítségével történik. A listáról a jelöltek a párt által eredetileg bejelentett sorrendben jutnak mandátumhoz.
 
A külképviseleteken leadott szavazatok megszámlálását, továbbá a külképviseleti szavazás eredményének megállapítását az OVB végzi.
 
A választás eredményét a szavazatszámláló bizottságok által kiállított jegyzőkönyvek és a külképviseleti szavazás eredményéről kiállított jegyzőkönyv alapján – legkésőbb szavazást követő 6. napon – az OVB állapítja meg.
 
A választás eredményét az OVB a sajtó útján nyilvánosságra hozza. A választás nem hiteles eredményét tartalmazó tájékoztató adatokat, valamint a választási eredményt csak azt követően lehet közzétenni, hogy a szavazás az Európai Unió valamennyi tagállamában befejeződött.
 
Az országosan összesített végleges eredményt az OVB a Magyar Közlönyben közzéteszi.
 

A megbízólevelet 2009. június 18-án átvevő Európai Parlamenti képviselők névsora
 
Fidesz-Magyar Polgári Szövetség
1. Dr. Schmitt Pál
2. Dr. Szájer József
3. Gál Kinga
4. Dr. Áder János
5. Dr. Surján László
6. Deutsch Tamás
7. Járóka Livia
8. Schöpflin György
9. Gyürk András
10. Dr. Őry Csaba
11. Glattfelder Béla
12. Kósa Ádám
13. Dr. Hankiss Ágnes
14. Győri Enikő
 
Magyar Szocialista Párt
1. Dr. Göncz Kinga
2. Herczog Edit
3. Gulyásné Gurmai Zita
4. Dr. Tabajdi Csaba
 
JOBBIK
1. Dr. Morvai Krisztina
2. Balczó Zoltán
3. Szegedi Csanád
 
Magyar Demokrata Fórum
1. Dr. Bokros Lajos
 

Utolsó módosítás dátuma: 2013.07.29.