Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szervek

A Nemzeti Választási Iroda autonóm államigazgatási szerv. A Nemzeti Választási Iroda független, csak a törvénynek van alárendelve, feladatkörében nem utasítható, a feladatát más szervektől elkülönülten, befolyásolástól mentesen látja el. A Nemzeti Választási Iroda számára feladatot csak törvény vagy törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabály írhat elő.

A Nemzeti Választási Iroda elnöke az általános választásokat követően a választással kapcsolatos állami feladatok megszervezéséről és lebonyolításáról beszámol az Országgyűlésnek.

Utolsó módosítás dátuma: 2013.11.28.