Jelölő szervezet bejelentése a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán (P3 nyomtatvány)

Jelölő szervezet bejelentése a nemzetiségi önkormányzati képviselők
választásán (P4 nyomtatvány)

 

A Nemzeti Választási Bizottság feladat- és hatásköre

A választási bizottságok a választópolgárok független, kizárólag a törvénynek alárendelt szervei, amelyeknek elsődleges feladata a választási eredmény megállapítása, a választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás törvényes rendjének helyreállítása.
 
Választási bizottságok:
      Nemzeti Választási Bizottság,
      területi választási bizottság,
      országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság,
      helyi választási bizottság,
      szavazatszámláló bizottság.
 
A Nemzeti Választási Bizottság hét tagját és három póttagját a köztársasági elnök javaslatára 2013. szeptember 30-án választotta meg az Országgyűlés kilenc évre.
A Nemzeti Választási Bizottság feladat- és hatáskörét a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény, az 1997. évi C. törvény valamint egyéb, a választásokra irányadó jogszabályok határozzák meg.

Tovább...