Külképviseleti névjegyzékbe vételhez kapcsolódó kérelem

A szavazóköri névjegyzéken szereplő, a szavazás napján külföldön tartózkodó választópolgárok Magyarország külképviseletein szavazhatnak személyesen, levélben nem. A külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelemnek legkésőbb a szavazást megelőző 8. napon, azaz 2014. március 29-én 16. óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához.

A kérelem benyújtható személyesen vagy levélben, illetve a választások hivatalos honlapján (www.valasztas.hu) vagy az ügyfélkapun (www.magyarorszag.hu) keresztül.
A papír alapú formanyomtatványt az alábbi linkre kattintva érheti el:
Lehetőség van elektronikus úton, a www.valasztas.hu honlapon keresztül is kérni a külképviseleti névjegyzékbe vételt, az alábbi linkre kattintva:
A kérelemnek tartalmaznia kell a választópolgár nevét, születési nevét, születési helyét, anyja nevét, személyi azonosítóját, valamint értesítési címét, ha a helyi választási iroda vezetőjének döntéséről szóló értesítés kézbesítését nem a nyilvántartott értesítési címére vagy a magyarországi lakcímére kéri, meg kell adnia továbbá annak a külképviseletnek a megjelölését, ahol a választójogát gyakorolni kívánja.
A külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár legkésőbb a magyarországi szavazást megelőző 8. napon, azaz 2014. március 29-én kérheti törlését a külképviseleti névjegyzékből.
Magyarország külképviseleteinek (nagykövetségeinek, főkonzulátusainak) elérhetőségei megtalálhatók a Külügyminisztérium honlapján: http://www.kormany.hu/hu/kulugyminiszterium/kovetsegek-konzulatusok .

Utolsó módosítás dátuma: 2014.03.01.