Jelölt, lista állítása az önkormányzati választáson

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán jelöltként indulhat a központi névjegyzékben szereplő

 • minden nagykorú magyar állampolgár, valamint
 • az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező állampolgára.
 • A polgármesterjelölt

  A polgármester–választáson a jelölt

  • párt jelöltjeként,
  • egyesület jelöltjeként, vagy
  • független jelöltként

  indulhat.

  Polgármesterjelölt az lehet, akit

  • a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3%-a,
  • a 10 000 lakost meghaladó, de 100 000 vagy annál kevesebb lakosú település esetén legalább 300 választópolgár,
  • a 100 000-nél több lakosú település esetén legalább 500 választópolgár jelöltnek ajánlott.

  Két vagy több jelölő szervezet közös jelöltet is állíthat.

  Egy személy csak egy településen fogadhat el jelölést.

  Ajánlás

  A polgármesterjelölt bejelentése

  A közös polgármesterjelölt állítására vonatkozó szabályok

  A polgármesterjelölt kiesése

   

  Ajánlás

  Polgármesterjelöltet ajánlani csak az illetékességgel rendelkező helyi választási iroda által kiadott, sorszámmal és hitelesítő bélyegzőlenyomattal ellátott ajánlóíven lehet.

  Az ajánlóívek igénylése

  Ajánlóívet a választás kitűzését követően a független jelöltként indulni kívánó választópolgár, illetve a választási bizottság által jogerősen nyilvántartásba vett jelölő szervezet – képviseletére jogosult személy útján – igényelhet. Az igény bejelentésére az A4 jelű formanyomtatvány szolgál.

  Az ajánlóívek átvétele

  A választási iroda legkorábban a szavazást megelőző 48. napon adja át az igényelt mennyiségű ajánlóívet az igénylőnek.

  Az ajánlóíven szerepel a jelöltként indulni szándékozó választópolgár neve, valamint a jelölő szervezet neve vagy a független jelölés ténye. Közös jelölt esetén a választási iroda a közös jelöltet állító valamennyi jelölő szervezet nevét feltünteti. A választási iroda sorszámmal és hitelesítő bélyegzővel látja el az ajánlóíveket.

  Az ajánlóív átadásáról a választási iroda átvételi elismervényt állít ki. Az ajánlóívekről másolatot készíteni – még kitöltetlenül is – szigorúan tilos!

  A jelölt az átvett ajánlóívek mellé – a szavazást megelőző 34. napig – pótlólag újabbakat igényelhet, újabb A4-es nyomtatvány benyújtásával.

  Az ajánlások gyűjtése

  A választópolgár az ajánlását az ajánlóíven adja le, amelyet nevének, személyi azonosítójának, magyarországi lakcímének és anyja nevének feltüntetése mellett saját kezű aláírásával kell ellátnia. A választópolgár jelenlétében az adatait más is ráírhatja az ajánlóívre, azonban saját kezű aláírása ebben az esetben is elengedhetetlen feltétel.

  A választópolgár több jelöltet is ajánlhat, azonban egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat.

  Ajánlást az állampolgárok zaklatása nélkül bárhol lehet gyűjteni, az alábbi kivételekkel:

  • az ajánlást gyűjtő munkahelyén munkaidejében,
  • az ajánló munkahelyén munkaidejében,
  • az ajánlást gyűjtő munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,
  • az ajánló munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,
  • a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése közben,
  • tömegközlekedési eszközön,
  • állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében,
  • felsőoktatási és köznevelési intézményben,
  • egészségügyi szolgáltató helyiségében.

  Az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtött ajánlás érvénytelen!

  Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgárnak előnyt adni vagy ígérni tilos!

  Az ajánlóíven fel kell tüntetni az ajánlást gyűjtő személy nevét és aláírását is.

   

  A polgármesterjelölt bejelentése

  A polgármesterjelöltet legkésőbb a szavazást megelőző 34. napon kell bejelenteni az ajánlóívek átadásával a nyilvántartásba vételre illetékes helyi választási bizottságnál.

  A polgármesterjelölt bejelentésére az E2 jelű formanyomtatvány szolgál.

  A nyomtatványon a polgármesterjelöltnek nyilatkoznia kell arról, hogy tisztségét főállásban vagy társadalmi megbízatásban kívánja ellátni.

  Ha a jelölt több utónévvel rendelkezik, az E2 jelű nyomtatványon kérheti, hogy a szavazólap, valamint a választások hivatalos honlapja csak az egyik utónevét tartalmazza. A jelölt kérheti továbbá, hogy a szavazólap és a választások hivatalos honlapja ne tartalmazza a nevének részét képező „dr.” megjelölést, illetve kérheti nevének nemzetiségi nyelven való feltüntetését is (ez utóbbit MS Word vagy Pages vagy LibreOffice fájlban nyomtatott nagybetűkkel kell mellékelni).

  A jelölt arcfényképét – ha hozzájárul fényképének a választások hivatalos honlapján történő közzétételéhez – JPEG kiterjesztésű, 240X340 pixel felbontású, álló formátumú fájlban kell mellékelni.

  Az ajánlóívek leadása

  Az összes ajánlóívet vissza kell szolgáltatni a szavazást megelőző 34. napon 16.00 óráig a választási irodának. Azt az ajánlóívet, amely nem tartalmaz ajánlást, legkésőbb a szavazást megelőző 33. napon 16.00 óráig kell visszaszolgáltatni.

  E kötelezettség elmulasztása esetén a választási bizottság hivatalból eljárva bírságot köteles kiszabni. A bírság mértéke minden be nem nyújtott ajánlóív után 10 000 Ft.

  A kötelezettség elmulasztására vonatkozóan kimentésre nincs lehetőség, a bírságot akkor is meg kell fizetni, ha az ajánlóívek a megbírságolt jelöltön vagy párton kívül álló oknál fogva elvesztek vagy megsemmisültek.

  Az ajánlások ellenőrzése

  A leadott ajánlásokat a választási iroda 3 napon belül ellenőrzi.

  Az ellenőrzés során a független jelölt, vagy a jelöltet állító szervezet képviselője jelen lehet, az ellenőrzés folyamatát azonban nem zavarhatja.

  Az ajánlások ellenőrzését csak addig kell folytatni, amíg az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot.

  Az ajánlással és az ajánlások ellenőrzésével kapcsolatban az ajánlóívekről és az ajánlás folyamatáról szóló 1/2014. NVB iránymutatás és az ajánlások ellenőrzésének egyes kérdéseiről szóló 5/2014. NVB iránymutatás tartalmaz további információkat.

  A polgármesterjelölt nyilvántartásba vétele

  A jelöltet a helyi választási bizottság – legkésőbb a bejelentéstől számított 4. napon – veszi nyilvántartásba.

  Ha a választási bizottság a jelölt nyilvántartásba vételét az ajánlások elégtelen száma miatt elutasítja, a független jelölt vagy a jelölő szervezet – a szavazást megelőző 34. napig – pótlólag újabb aláírásgyűjtő íveket igényelhet, újabb A4 jelű nyomtatvány benyújtásával. A pótlólag összegyűjtött és határidőben leadott ajánlásokat hozzá kell számítani a korábban már leadott ajánlásokhoz.

   

  A közös polgármesterjelölt állítására vonatkozó szabályok

  Két vagy több jelölő szervezet közös polgármesterjelöltet is állíthat.

  Az ajánlóívet a közös jelölt állításában részt vevő jelölő szervezeteknek együttesen kell igényelniük az A4 jelű nyomtatványon, és a közös jelöltet  együttesen kell bejelenteniük az E2 jelű nyomtatványon.

   

  A polgármesterjelölt kiesése

  A polgármesterjelölt kiesik, ha

  • elhunyt,
  • a választójoga megszűnt,
  • a jelöltet állító jelölő szervezetet a választási bizottság törli a jelölő szervezetek nyilvántartásából,
  • a szavazás megkezdése előtt a jelölésről írásban lemond.

  Az E2 jelű formanyomtatvány szolgál a jelölt lemondásának bejelentésére, amelyhez csatolni kell az írásbeli lemondó nyilatkozatot is.

 • A képviselőjelölt a 10 000-nél több lakosú településeken
  A 10 000-nél több lakosú településen és a fővárosi kerületben a képviselők egyéni választókerületben és kompenzációs listán jutnak mandátumhoz (vegyes választási rendszer).
   

  A jelölt

  • párt jelöltjeként,
  • egyesület jelöltjeként, vagy
  • független jelöltként

  indulhat.

  Az egyéni választókerületi képviselőjelölt

  Az egyéni választókerületi képviselőjelölt bejelentése

  A közös egyéni választókerületi képviselőjelölt állítására vonatkozó szabályok

  Az egyéni választókerületi képviselőjelölt kiesése

   

  A kompenzációs lista

  A kompenzációs lista bejelentése

  A kompenzációs lista nyilvántartásba vétele

  A közös kompenzációs lista állítására vonatkozó szabályok

  A kompenzációs lista, jelölt kiesése

  A nemzetiségi kompenzációs lista

   

  Az egyéni választókerületi képviselőjelölt

  Egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit a választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.

  Két vagy több jelölő szervezet közös jelöltet is állíthat.

  Egy személy csak egy egyéni választókerületben fogadhat el jelölést.

  A jelölt nemzetiségi jelöltként is indulhat.

  Ajánlás

  Egyéni választókerületi képviselőjelöltet ajánlani csak az illetékességgel rendelkező helyi választási iroda által kiadott, sorszámmal és hitelesítő bélyegzőlenyomattal ellátott ajánlóíven lehet.

  Az ajánlóívek igénylése

  Ajánlóívet a választás kitűzését követően a független jelöltként indulni kívánó választópolgár, illetve a választási bizottság által jogerősen nyilvántartásba vett jelölő szervezet – képviseletére jogosult személy útján – igényelhet. Az igény bejelentésére az A4 jelű formanyomtatvány szolgál.

  Az ajánlóívek átvétele

  A választási iroda legkorábban a szavazást megelőző 48. napon adja át az igényelt mennyiségű ajánlóívet az igénylőnek.

  Az ajánlóíven szerepel a jelöltként indulni szándékozó választópolgár neve, valamint a jelölő szervezet neve vagy a független jelölés ténye. Közös jelölt esetén a választási iroda a közös jelöltet állító valamennyi jelölő szervezet nevét feltünteti. A választási iroda sorszámmal és hitelesítő bélyegzővel látja el az ajánlóíveket.

  Az ajánlóív átadásáról a választási iroda átvételi elismervényt állít ki. Az ajánlóívekről másolatot készíteni – még kitöltetlenül is – szigorúan tilos!

  A jelölt az átvett ajánlóívek mellé – a szavazást megelőző 34. napig – pótlólag újabbakat igényelhet, újabb A4-es nyomtatvány benyújtásával.

  Az ajánlások gyűjtése

  A választópolgár az ajánlását az ajánlóíven adja le, amelyet nevének, személyi azonosítójának, magyarországi lakcímének és anyja nevének feltüntetése mellett saját kezű aláírásával kell ellátnia. A választópolgár jelenlétében az adatait más is ráírhatja az ajánlóívre, azonban saját kezű aláírása ebben az esetben is elengedhetetlen feltétel.

  A választópolgár több jelöltet is ajánlhat, azonban egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat.

  Ajánlást az állampolgárok zaklatása nélkül bárhol lehet gyűjteni, az alábbi kivételekkel:

  • az ajánlást gyűjtő munkahelyén munkaidejében,
  • az ajánló munkahelyén munkaidejében,
  • az ajánlást gyűjtő munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,
  • az ajánló munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,
  • a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése közben,
  • tömegközlekedési eszközön,
  • állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében,
  • felsőoktatási és köznevelési intézményben,
  • egészségügyi szolgáltató helyiségében.

  Az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtött ajánlás érvénytelen!

  Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgárnak előnyt adni vagy ígérni tilos!

  Az ajánlóíven fel kell tüntetni az ajánlást gyűjtő személy nevét és aláírását is.

  Az egyéni választókerületi képviselőjelölt bejelentése

  Az egyéni választókerületi képviselőjelöltet legkésőbb a szavazást megelőző 34. napon kell bejelenteni az ajánlóívek átadásával a nyilvántartásba vételre illetékes helyi választási bizottságnál.

  A jelölt bejelentésére az E2 jelű formanyomtatvány szolgál.

  Ha a jelölt több utónévvel rendelkezik, az E2 jelű nyomtatványon kérheti, hogy a szavazólap, valamint a választások hivatalos honlapja csak az egyik utónevét tartalmazza. A jelölt kérheti továbbá, hogy a szavazólap és a választások hivatalos honlapja ne tartalmazza a nevének részét képező „dr.” megjelölést, illetve kérheti nevének nemzetiségi nyelven való feltüntetését is (ez utóbbit MS Word vagy Pages vagy LibreOffice fájlban nyomtatott nagybetűkkel kell mellékelni).

  Az ajánlóívek leadása

  Az összes ajánlóívet vissza kell szolgáltatni a szavazást megelőző 34. napon 16.00 óráig a választási irodának. Azt az ajánlóívet, amely nem tartalmaz ajánlást, legkésőbb a szavazást megelőző 33. napon 16.00 óráig kell visszaszolgáltatni.

  E kötelezettség elmulasztása esetén a választási bizottság hivatalból eljárva bírságot köteles kiszabni. A bírság mértéke minden be nem nyújtott ajánlóív után 10 000 Ft.

  A kötelezettség elmulasztására vonatkozóan kimentésre nincs lehetőség, a bírságot akkor is meg kell fizetni, ha az ajánlóívek a megbírságolt jelöltön vagy párton kívül álló oknál fogva elvesztek vagy megsemmisültek.

  Az ajánlások ellenőrzése

  A leadott ajánlásokat a választási iroda 3 napon belül ellenőrzi.

  Az ellenőrzés során a független jelölt, vagy a jelöltet állító szervezet képviselője jelen lehet, az ellenőrzés folyamatát azonban nem zavarhatja.

  Az ajánlások ellenőrzését csak addig kell folytatni, amíg az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot.

  Az ajánlással és az ajánlások ellenőrzésével kapcsolatban az ajánlóívekről és az ajánlás folyamatáról szóló 1/2014. NVB iránymutatás és az ajánlások ellenőrzésének egyes kérdéseiről szóló 5/2014. NVB iránymutatás tartalmaz további információkat.

  Az egyéni választókerületi képviselőjelölt nyilvántartásba vétele

  A jelöltet a helyi választási bizottság – legkésőbb a bejelentéstől számított 4. napon – veszi nyilvántartásba.

  Ha a választási bizottság a jelölt nyilvántartásba vételét az ajánlások elégtelen száma miatt elutasítja, a független jelölt vagy a jelölő szervezet – a szavazást megelőző 34. napig – pótlólag újabb aláírásgyűjtő íveket igényelhet, újabb A4 jelű nyomtatvány benyújtásával. A pótlólag összegyűjtött és határidőben leadott ajánlásokat hozzá kell számítani a korábban már leadott ajánlásokhoz.

  A közös egyéni választókerületi képviselőjelölt állítására vonatkozó szabályok

  Két vagy több jelölő szervezet közös képviselőjelöltet is állíthat.

  Az ajánlóívet a közös jelölt állításában részt vevő jelölő szervezeteknek együttesen kell igényelniük az A4 jelű nyomtatványon, és a közös jelöltet együttesen kell bejelenteniük az E2 jelű nyomtatványon.

  Az egyéni választókerületi képviselőjelölt kiesése

  Az egyéni választókerületi képviselőjelölt kiesik, ha

  ·         elhunyt,

  ·         a választójoga megszűnt,

  ·         a jelöltet állító jelölő szervezetet a választási bizottság törli a jelölő szervezetek nyilvántartásából,

  ·         a szavazás megkezdése előtt a jelölésről írásban lemond.

  Az E2 jelű formanyomtatvány szolgál a jelölt lemondásának bejelentésére, amelyhez csatolni kell az írásbeli lemondó nyilatkozatot is.

   

  A kompenzációs lista

  Kompenzációs listát az a jelölő szervezet állíthat, amely a település egyéni választókerületeinek több mint felében jelöltet állított.

  Azok a jelölő szervezetek, amelyek az egyéni választókerületek több mint felében közös egyéni jelöltet állítottak, közös kompenzációs listát állíthatnak.

  A kompenzációs listán szereplő jelöltek sorrendjét a jelölő szervezet határozza meg, mely sorrend a lista bejelentése után már nem módosítható.

  Egy személy csak egy egyéni választókerületi és egy kompenzációs listás jelöltséget fogadhat el.

  A kompenzációs lista bejelentése

  A kompenzációs listát legkésőbb a szavazást megelőző 33. napon kell bejelenteni a nyilvántartásba vételre illetékes helyi választási bizottságnál.

  A kompenzációs lista bejelentésére az L7 jelű formanyomtatvány szolgál. Az L7 jelű nyomtatvány minden kitöltött jelöltsorához mellékelni kell egy SZ4 jelű formanyomtatványt.

  Ha egy jelölt több utónévvel rendelkezik, az SZ4 jelű nyomtatványon kérheti, hogy a szavazólap, valamint a választások hivatalos honlapja csak az egyik utónevét tartalmazza. A jelölt kérheti továbbá, hogy a szavazólap és a választások hivatalos honlapja ne tartalmazza a nevének részét képező „dr.” megjelölést, illetve kérheti nevének nemzetiségi nyelven való feltüntetését is (ez utóbbit MS Word vagy Pages vagy LibreOffice fájlban nyomtatott nagybetűkkel kell mellékelni).

  A lista jelöltjeinek hibásan megadott adatai javítására, valamint a jelölt kiesésének bejelentésére az L9 jelű formanyomtatványt kell használni.

  A listán legfeljebb háromszor annyi jelölt szerepelhet, mint a listán megszerezhető mandátumok száma. Ha a listáról egy jelölt kiesik, helyére a listán soron következő jelölt lép.

  A kompenzációs lista nyilvántartásba vétele

  A kompenzációs listát a helyi választási bizottság – legkésőbb a bejelentéstől számított 4. napon – veszi nyilvántartásba.

  A közös kompenzációs lista állítására vonatkozó szabályok

  Két vagy több párt közös kompenzációs listát állíthat, melyet azonban csak ugyanazon pártok részvételével indított közös egyéni választókerületi jelöltek alapozhatnak meg. Amennyiben valamely jelölő szervezet részt vesz közös kompenzációs lista állításában, önállóan pártlistát már nem állíthat.

  A közös listával kapcsolatos jognyilatkozatokat a közös listát állító jelölő szervezeteknek – a képviseletükre jogosult személyek útján – közösen kell megtenniük.

  A kompenzációs lista, jelölt kiesése

  A nyilvántartásba vett kompenzációs lista kiesik, ha

  • a jelölő szervezet a listát – a szavazást megelőző 33. napig – visszavonja,
  • a szavazás megkezdése előtt a listán szereplő valamennyi jelölt kiesik,
  • a jelöltet állító jelölő szervezetet a választási bizottság törli a jelölő szervezetek nyilvántartásából,
  • a választási bizottság törli a nyilvántartásból a listát, mert a párt jogerősen nyilvántartásba vett, valamint a bejelentett, de még jogerősen el nem bírált egyéni választókerületi jelöltjeinek száma együttesen nem éri el a törvényben foglalt minimumot.

  A listán állított jelölt kiesik, ha

  • a szavazás megkezdése előtt a jelölésről írásban lemond,
  • elhunyt,
  • a választójoga megszűnt,
  • a párt a jelölését – a szavazást megelőző 33. napig – visszavonja.

  Az L9 jelű formanyomtatvány szolgál a jelöltnek a jelölésről való lemondó nyilatkozata közlésére, amihez csatolni kell a jelölt lemondó nyilatkozatát.

  Ha a jelölt a listáról kiesett, helyére a listán soron következő jelölt lép. A bejelentett listára új jelölt nem jelenthető be.

  A nemzetiségi kompenzációs lista

  Az egyéni választókerületben állított nemzetiségi jelölteket a helyi választási bizottság automatikusan nemzetiségi konpenzációs listára veszi.

  Nem kerül fel a nemzetiségi kompenzációs listára az a nemzetiségi jelölt, akire alapozva a nemzetiségi szervezet a fő szabály szerint kompenzációs listát állított.

 • Az egyéni listás jelölt

  A 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú településen egyéni listás választási rendszerben

  • 100 lakosig 2,
  • 1000 lakosig 4,
  • 5000 lakosig 6,
  • 10 000 lakosig 8 helyi önkormányzati képviselőt választanak.

  Egyéni listás jelölt

  • párt jelöltjeként,
  • egyesület jelöltjeként, vagy
  • független jelöltként indulhat.

  Egyéni listás jelölt az lehet, akit a település választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.

  Két vagy több jelölő szervezet közös jelöltet is állíthat.

  Egy személy csak egy településen fogadhat el jelölést.

  Ajánlás

  Az egyéni listás jelölt bejelentése

  A közös egyéni listás jelölt állítására vonatkozó szabályok

  Az egyéni listás jelölt kiesése

   

  Ajánlás

  Egyéni listás jelöltet ajánlani csak az illetékességgel rendelkező helyi választási iroda által kiadott, sorszámmal és hitelesítő bélyegzőlenyomattal ellátott ajánlóíven lehet.

  Az ajánlóívek igénylése

  Ajánlóívet a választás kitűzését követően a független jelöltként indulni kívánó választópolgár, illetve a választási bizottság által jogerősen nyilvántartásba vett jelölő szervezet – képviseletére jogosult személy útján – igényelhet. Az igény bejelentésére az A4 jelű formanyomtatvány szolgál.

  Az ajánlóívek átvétele

  A választási iroda legkorábban a szavazást megelőző 48. napon adja át az igényelt mennyiségű ajánlóívet az igénylőnek.

  Az ajánlóíven szerepel a jelöltként indulni szándékozó választópolgár neve, valamint a jelölő szervezet neve vagy a független jelölés ténye. Közös jelölt esetén a választási iroda a közös jelöltet állító valamennyi jelölő szervezet nevét feltünteti. A választási iroda sorszámmal és hitelesítő bélyegzővel látja el az ajánlóíveket.

  Az ajánlóív átadásáról a választási iroda átvételi elismervényt állít ki. Az ajánlóívekről másolatot készíteni – még kitöltetlenül is – szigorúan tilos!

  A jelölt az átvett ajánlóívek mellé – a szavazást megelőző 34. napig – pótlólag újabbakat igényelhet, újabb A4-es nyomtatvány benyújtásával.

  Az ajánlások gyűjtése

  A választópolgár az ajánlását az ajánlóíven adja le, amelyet nevének, személyi azonosítójának, magyarországi lakcímének és anyja nevének feltüntetése mellett saját kezű aláírásával kell ellátnia. A választópolgár jelenlétében az adatait más is ráírhatja az ajánlóívre, azonban saját kezű aláírása ebben az esetben is elengedhetetlen feltétel.

  A választópolgár több jelöltet is ajánlhat, azonban egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat.

  Ajánlást az állampolgárok zaklatása nélkül bárhol lehet gyűjteni, az alábbi kivételekkel:

  • az ajánlást gyűjtő munkahelyén munkaidejében,
  • az ajánló munkahelyén munkaidejében,
  • az ajánlást gyűjtő munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,
  • az ajánló munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,
  • a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése közben,
  • tömegközlekedési eszközön,
  • állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében,
  • felsőoktatási és köznevelési intézményben,
  • egészségügyi szolgáltató helyiségében.

  Az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtött ajánlás érvénytelen!

  Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgárnak előnyt adni vagy ígérni tilos!

  Az ajánlóíven fel kell tüntetni az ajánlást gyűjtő személy nevét és aláírását is.

   

  Az egyéni listás jelölt bejelentése

  Az egyéni listás jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző 34. napon kell bejelenteni az ajánlóívek átadásával a nyilvántartásba vételre illetékes helyi választási bizottságnál.

  Az egyéni listás jelölt bejelentésére az E2 jelű formanyomtatvány szolgál.

  Ha a jelölt több utónévvel rendelkezik, az E2 jelű nyomtatványon kérheti, hogy a szavazólap, valamint a választások hivatalos honlapja csak az egyik utónevét tartalmazza. A jelölt kérheti továbbá, hogy a szavazólap és a választások hivatalos honlapja ne tartalmazza a nevének részét képező „dr.” megjelölést, illetve kérheti nevének nemzetiségi nyelven való feltüntetését is (ez utóbbit MS Word vagy Pages vagy LibreOffice fájlban nyomtatott nagybetűkkel kell mellékelni).

  Az ajánlóívek leadása

  Az összes ajánlóívet vissza kell szolgáltatni a szavazást megelőző 34. napon 16.00 óráig a választási irodának. Azt az ajánlóívet, amely nem tartalmaz ajánlást, legkésőbb a szavazást megelőző 33. napon 16.00 óráig kell visszaszolgáltatni.

  E kötelezettség elmulasztása esetén a választási bizottság hivatalból eljárva bírságot köteles kiszabni. A bírság mértéke minden be nem nyújtott ajánlóív után 10 000 Ft.

  A kötelezettség elmulasztására vonatkozóan kimentésre nincs lehetőség, a bírságot akkor is meg kell fizetni, ha az ajánlóívek a megbírságolt jelöltön vagy párton kívül álló oknál fogva elvesztek vagy megsemmisültek.

  Az ajánlások ellenőrzése

  A leadott ajánlásokat a választási iroda 3 napon belül ellenőrzi.

  Az ellenőrzés során a független jelölt, vagy a jelöltet állító szervezet képviselője jelen lehet, az ellenőrzés folyamatát azonban nem zavarhatja.

  Az ajánlások ellenőrzését csak addig kell folytatni, amíg az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot.

  Az ajánlással és az ajánlások ellenőrzésével kapcsolatban az ajánlóívekről és az ajánlás folyamatáról szóló 1/2014. NVB iránymutatás és az ajánlások ellenőrzésének egyes kérdéseiről szóló 5/2014. NVB iránymutatás tartalmaz további információkat.

  Az egyéni listás jelölt nyilvántartásba vétele

  A jelöltet a helyi választási bizottság – legkésőbb a bejelentéstől számított 4. napon – veszi nyilvántartásba.

  Ha a választási bizottság a jelölt nyilvántartásba vételét az ajánlások elégtelen száma miatt elutasítja, a független jelölt vagy a jelölő szervezet – a szavazást megelőző 34. napig – pótlólag újabb aláírásgyűjtő íveket igényelhet, újabb A4 jelű nyomtatvány benyújtásával. A pótlólag összegyűjtött és határidőben leadott ajánlásokat hozzá kell számítani a korábban már leadott ajánlásokhoz.

   

  A közös egyéni listás jelölt állítására vonatkozó szabályok

  Két vagy több jelölő szervezet közös egyéni listás jelöltet is állíthat.

  Az ajánlóívet a közös jelölt állításában részt vevő jelölő szervezeteknek együttesen kell igényelniük az A4 jelű nyomtatványon, és a közös jelöltet együttesen kell bejelenteniük az E2 jelű nyomtatványon.

   

  Az egyéni listás jelölt kiesése

  Az egyéni listás jelölt kiesik, ha

  • elhunyt,
  • a választójoga megszűnt,
  • a jelöltet állító jelölő szervezetet a választási bizottság törli a jelölő szervezetek nyilvántartásából,
  • a szavazás megkezdése előtt a jelölésről írásban lemond.

  Az  E2 jelű formanyomtatvány szolgál a jelölt lemondásának bejelentésére, amelyhez csatolni kell az írásbeli lemondó nyilatkozatot is.