2017. évi országos népszavazási kezdeményezések

A Nemzeti Választási Bizottsághoz 2017-ben benyújtott országos népszavazási kezdeményezések.

 

 
A kezdeményezés benyújtásának időpontja
Az aláírásgyűjtő íven szereplő kérdés
A szervező(k) neve
NVI elnöke/NVB kapcsolódó határozata
1.  2017. február 22. „Akar-e Ön előrehozott országgyűlési választást Magyarországon?” Demokrata Párt 2/2017. NVB határozat 
2. 2017. március 2.  „Egyetért-e Ön azzal, hogy a jelenleg üzemelő atomerőművi blokkok kapacitásánál nagyobb összesített áramtermelő kapacitással Magyarországon atomerőművek ne legyenek üzembe helyezhetőek?” Gál József magánszemély  4/2017. NVB határozat
3. 2017. március 2.  „Egyetért-e Ön azzal, hogy a jelenleg üzemelő paksi atomerőművi blokkok leállását követően Magyarországon atomerőműben ne termeljenek áramot?”  Gál József magánszemély  5/2017. NVB határozat
4. 2017. március 2. „Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés alkosson törvényt, amely 2035. január 1-jétől előírja az atomerőművi áramtermelő kapacitások teljes egészének megújuló energiaforrásokkal történő kiváltását?”   Gál József magánszemély 6/2017. NVB határozat 
5. 2017. március 2. „Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés alkosson törvényt, amely 2035. január 1-jétől megtiltja az atomerőműben történő áramtermelést?”  Gál József magánszemély 7/2017. NVB határozat 
6. 2017. március 2. „Egyetért-e Ön azzal, hogy a Országgyűlés kötelezze a Kormányt a Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya közötti nukleáris energia békés célú felhasználása terén folytatandó együttműködésről szóló Egyezmény megszüntetésének kezdeményezésére?”  Gál József magánszemély 8/2017. NVB határozat 
7. 2017. március 6. „EGYETÉRT E ÖN AZZAL, HOGY A MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS TÖRVÉNYBEN MONDJA KI, HOGY A DEVIZAALAPÚ KÖLCSÖNÖKET FELVÉTELKORI ÁRFOLYAMON KELLJEN ELSZÁMOLNI ÉS VISSZAFIZETNI?” Balogh Béla magánszemély  9/2017. NVB határozat 
 8.  2017. március 10.  „Egyetért-e azzal, hogy az Országgyűlés úgy módosítsa a Nemzeti Energiastratégiát, hogy az a megújuló energiaforrások hasznosítását és az energiahatékonyság javítását előnyben részesítse az atomenergia alkalmazásával szemben?”  Jávor Benedek magánszemély  10/2017. NVB határozat 
9. 2017. március 10.

„Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés olyan új energiastratégiát fogadjon el, amely minden más energiatermelési megoldáshoz képest elsőbbséget ad a megújuló energiának?” 

Dr. Szél Bernadett magánszemély   11/2017. NVB határozat 
 10. 2017. március 10.   „Egyetért-e Ön azzal, hogy a magyar kormány éljen a Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció közötti nukleáris energia békés célú felhasználása terén folytatandó együttműködésről szóló szerződésben foglalt jogszerű felmondás lehetőségével?”  Dr. Szél Bernadett magánszemély 12/2017. NVB határozat 
 11. 2017. március 10.   „Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés törvényben rögzítse, hogy a megújuló energia lakossági használata minden más energiaforrást megelőzzön?”  Ungár Péter Károly magánszemély  13/2017. NVB határozat 
12. 2017. március 10.  „Egyetért-e Ön azzal, hogy a következő 50 évben atom-energetikai beruházás valósuljon meg Magyarországon?” Ungár Péter Károly magánszemély  14/2017. NVB határozat 
13. 2017. március 20.   „Egyetért –e Ön azzal, hogy a magyar Országgyűlés alkosson olyan törvényt, amely az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény vagyonosodási vizsgálatokra vonatkozó 109. §-át akként módosítja, hogy a jelenleg hatályos szabályozás helyébe a 2015. év december hó 31. napján hatályos rendelkezések lépjenek ismét hatályba, kiegészítve azt azzal, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a megalkotott törvény hatályba lépését követő 30 napon belül megkezdi és a törvényes határidőn belül lefolytatja a vagyonosodási vizsgálatot mindazon személyekkel és a Polgári Törvénykönyvben meghatározott közeli hozzátartozójukkal szemben, akik 1987. március hó 15. napja óta a magyar Kormány (illetve az Alkotmány módosításáról szóló 1989. évi XXXI. törvény hatályba lépése előtti időszak tekintetében a Minisztertanács) tagjai, országgyűlési képviselők, polgármesterek voltak, illetve amennyiben a fent hivatkozott személyek bármelyikével szemben az adóhatóság szankcióval járó megállapítást tesz, úgy a megállapítással érintett személyt és közeli hozzátartozóit a megállapítástól számított 5 éves időtartamra tiltsák el mindennemű közhatalmi funkcióval és közpénz felhasználásával járó tevékenység végzésétől.” Dr. Fábián Zsolt
magánszemély
  16/2017. NVB határozat
14. 2017. március 20.   „Egyetért –e Ön azzal, hogy a magyar Országgyűlés alkosson olyan törvényt, mely kötelezően előírja azt, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal az adózás rendjéről szóló 2003, évi XCII. törvény 109. §-ának 2015. év december hó 31. napján hatályos szabályai alapján a megalkotott törvény hatályba lépését követő 30 napon belül megkezdi és a törvényes határidőn belül lefolytatja a vagyonosodási vizsgálatot mindazon személyekkel és a Polgári Törvénykönyvben meghatározott közeli hozzátartozójukkal szemben, aki 1987. március hó 15. napja óta a magyar Kormány (illetve az Alkotmány módosításáról szóló 1989. évi XXXI. törvény hatályba lépése előtti időszak tekintetében a Minisztertanács) tagja, országgyűlési képviselő, polgármester volt, illetve amennyiben a fent hivatkozott személyek bármelyikével szemben az adóhatóság szankcióval járó megállapítást tesz, úgy a megállapítással érintett személyt és közeli hozzátartozóit a megállapítástól számított 5 éves időtartamra tiltsák el mindennemű közhatalmi funkcióval és közpénz felhasználásával járó tevékenység végzésétől.” Dr. Fábián Zsolt
magánszemély
17/2017. NVB határozat 
15. 2017. március 20.   „Egyetért –e Ön azzal, hogy a magyar Országgyűlés alkosson olyan törvényt, amely kötelezően előírja azt, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatalból vagyonosodási vizsgálatot rendeljen el mindazon személyekkel és közeli hozzátartozójukkal szemben, aki a 1987. év március hó 15. napja óta a magyar Kormány tagja, országgyűlési képviselő, polgármester volt, illetve amennyiben a fent hivatkozott személyek bármelyikével szemben az adóhatóság szankcióval járó megállapítást tesz, úgy a megállapítással érintett személyt és közeli hozzátartozóit a megállapítástól számított 5 éves időtartamra tiltsák el mindennemű közhatalmi funkcióval és közpénz felhasználásával járó tevékenység végzésétől.” Dr. Fábián Zsolt
magánszemély
 18/2017. NVB határozat
16. 2017. március 20.   „Egyetért-e Ön azzal, hogy a magyar Országgyűlés alkosson olyan törvényt, amely kötelezően előírja azt, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatalból vagyonosodási vizsgálatot rendeljen el minden olyan személlyel és közeli hozzátartozóival szemben, aki 1987. március 15. napja és 2017. március 15. napja között a magyar Kormány tagja, országgyűlési képviselő, polgármester volt, illetve, amennyiben a fent hivatkozott személyek bármelyikével szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szankcióval járó megállapítást tesz, úgy a megállapítással érintett személyt és közeli hozzátartozóit a megállapítástól számított 5 éves időtartamra tiltsák el minden közhatalmi funkcióval és közpénz felhasználásával járó tevékenység végzésétől.” Dr. Fábián Zsolt
magánszemély
  19/2017. NVB határozat
17. 2017. március 20.   „Egyetért-e Ön azzal, hogy a magyar Országgyűlés alkosson olyan törvényt, amely kötelezően előírja azt, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatalból vagyonosodási vizsgálatot rendeljen el minden olyan személlyel és közeli hozzátartozóival szemben, aki 1987. március 15. napja és 2017. március 15. napja között a magyar Kormány tagja, országgyűlési képviselő, polgármester volt és amennyiben a fent hivatkozott személyek bármelyikével szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szankcióval járó megállapítást tesz, úgy a megállapítással érintett személyt és közeli hozzátartozóit a megállapítástól számított 5 éves időtartamra tiltsák el mindennemű közhatalmi funkcióval és közpénz felhasználásával járó tevékenység végzésétől.” Dr. Fábián Zsolt
magánszemély
  20/2017. NVB határozat
18. 2017. március 20.  „Egyetért –e Ön azzal, hogy a magyar Országgyűlés alkosson olyan törvényt, amely az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény vagyonosodási vizsgálatokra vonatkozó 109. §-át akként módosítja, hogy a jelenleg hatályos szabályozás helyébe a 2015. év december hó 31. napján hatályos rendelkezések lépjenek ismét hatályba, kiegészítve azt azzal, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a megalkotott törvény hatályba lépését követő 30 napon belül megkezdi és a törvényes határidőn belül lefolytatja a vagyonosodási vizsgálatot mindazon személyekkel és a Polgári Törvénykönyvben meghatározott közeli hozzátartozójukkal szemben, aki 1987. március hó 15. napja és 2017. év március hó 15. napja között a magyar Kormány (illetve az Alkotmány módosításáról szóló 1989. évi XXXI. törvény hatályba lépése előtti időszak tekintetében a Minisztertanács) tagja, országgyűlési képviselő, polgármester volt, illetve amennyiben a fent hivatkozott személyek bármelyikével szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szankcióval járó megállapítást tesz, úgy a megállapítással érintett személyt és közeli hozzátartozóit a megállapítástól számított 5 éves időtartamra tiltsák el mindennemű közhatalmi és közpénz felhasználásával összefüggő funkcióval járó tevékenység végzésétől.”   Dr. Fábián Zsolt
magánszemély
  21/2017. NVB határozat
19. 2017. március 21.  „Óhajtja-e Ön, hogy az Országgyűlés törvényben tiltsa meg, hogy – a paksi atomerőmű két új reaktorblokkjának megépítéséről kötött magyar-orosz egyezmény 2014. januári aláírásakor bejelentett 12,5 milliárd eurón túl – további összegek kerüljenek kiadásra a blokkok megépítésével vagy a villamosenergia-rendszerbe való beillesztésével összefüggésben akár az állam, akár az új blokkok beruházója vagy üzemeltetője, akár a villamos rendszerirányító vagy a nagykereskedő részéről, akár saját forrásból, akár hitelfelvételből finanszírozva?” Dr. Jánossy András Péter
magánszemély
 22/2017. NVB határozat 
20. 2017. március 21. „Óhajtja-e Ön, hogy az Országgyűlés törvényben rögzítse: Magyarország területén nem épülhet olyan síkvidéki vízerőmű vagy hegyvidéki szivattyús-tározós erőmű, amelyet – akár csak közvetve – a nukleáris alapú áramtermelés időszakos feleslegének kiegyensúlyozására használnának?” Dr. Jánossy András Péter
magánszemély
  24/2017. NVB határozat 
21. 2017. március 21. „Óhajtja-e Ön, hogy az Országgyűlés törvényi úton biztosítsa, hogy 2017. december 31-ét követően Magyarországon atomreaktor, egyéb nukleáris létesítmény, radioaktívhulladék-tároló csak abban az esetben üzemelhessen, ha az engedélyes az esetleges nukleáris baleset következtében fellépő károk teljes mértékben való megtérítéséhez elégséges biztosítással vagy más pénzügyi fedezettel rendelkezik?” Dr. Jánossy András Péter
magánszemély
  25/2017. NVB határozat 
22. 2017. március 21. „Óhajtja-e Ön, hogy az Országgyűlés hozzon határozatot arról, hogy legkésőbb 2019. január 1-től kezdődően Magyarország végrehajtja a Németországban zajló „Energiafordulat” program – mindenekelőtt a nap- és szélenergia alapú áramtermelés állami segítséggel való felfuttatása – lépéseit úgy, hogy a program magyar változatának kidolgozásához a kormány a német kormánytól kér szakmai segítséget?” Dr. Jánossy András Péter
magánszemély
  26/2017. NVB határozat 
23. 2017. március 22. „Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarországon a jövőben új atomerőművi blokk ne épüljön?”  Ferenczi István magánszemély  27/2017. NVB határozat  
24. 2017. március 22. „Egyetért-e Ön azzal, hogy 2080 előtt üzembe helyezzenek Magyarországon atomerőművi blokkokat?”  Ferenczi István magánszemély  28/2017. NVB határozat 
25. 2017. március 23. „Egyetért-e Ön azzal, hogy új atomerőművi blokk csak akkor kaphasson létesítési engedélyt, ha az azzal együttesen számított magyarországi teljes villamosenergia-termelő kapacitás legalább egyharmada megújuló energiaforrás hasznosításával működik?” Deák Roland magánszemély   29/2017. NVB határozat 
26. 2017. március 27. „Akarja-e, hogy a hazai minimálbér rövidtávon az európaihoz igazodjon, hogy itthon tarthassuk és hazahívhassuk gyermekeinket, unokáinkat?” Dr. Bene Gábor magánszemély   1/2017. NSz. számú határozat
27. 2017. március 27. „Akarja-e, hogy várólista helyett személyre szabottan, hazai innovatív szuper-kórházakban gyógykezeljék a rászorulókat?” Dr. Bene Gábor magánszemély   2/2017. NSz. számú határozat
28. 2017. március 27. „Akarja-e, hogy a fogyasztókat állami vagy szövetkező hazai mintagazdaságok, olyan minőségbiztosított élelmiszerekkel lássák el megfizethető áron, melyek a változatos táplálkozás mellet az egészség hosszútávú fönntartását is szolgálják?” Dr. Bene Gábor magánszemély   3/2017. NSz. számú határozat
29. 2017. március 27. „Akarja-e, hogy pl. az olimpia és minden jelentősebb közpénz-beruházás kapcsán az ellenzék és a civil-szervezetek széleskörű ellenőrzési jogot kapjanak és álláspontjuk mindenki számára - a közmédiában is elérhetően -, megjelenhessen?” Dr. Bene Gábor magánszemély  4/2017. NSz. számú határozat
30. 2017. március 31. „Egyetért-e Ön azzal, hogy tényleges szabadságvesztést kapjon az, aki állatot megkínoz, elpusztít, és ilyen esetekben a büntetési tétel alsó határa minimum 2 év legyen, valamint támogatja-e azon mellékbüntetés bevezetését, amely a szabadságvesztés főbüntetés mellett alkalmazható, és alkalmas arra, hogy akár 5 éves időtartamra tiltsa el az állattartót e tevékenységétől, illetve, aki az eltiltás hatálya alatt újra állatot kezd tartani szintén büntetendő legyen?” Révai Ildikó magánszemély 30/2017.
NVB határozat
31. 2017. március 31. „Egyetért-e Ön azzal, hogy a Nemzeti Energiastratégiáról szóló 77/2011. (X. 14) OGY határozatot és annak 1. számú mellékletét úgy módosítsa az Országgyűlés, hogy a hatályos, célul kitűzött áramellátási forgatókönyv helyett az Energiastratégia f) jelű, úgynevezett ”Anti Atom Zöld (+)”áramellátási forgatókönyv megvalósítását tűzze ki célul, amely nem számol új atomerőművi blokkok és szénerőművek építésével, hanem a megújuló energiaellátás részarányát növelné?” Dr. Szilágyi Péter Zoltán magánszemély   31/2017. NVB határozat 

 

32.

2017. április 3. „Egyet ért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés alkosson törvényt arról, hogy Magyarországon ne lehessen olyan sporteseményt rendezni, amelyen a versenyzőket szexuális irányultsági, nemzetiségi, származási, világnézeti, vagy vallási alapon korlátozzák vagy előnyben részesítik?” Varju László magánszemély  5/2017. NSz. számú határozat
Ismételt benyújtás: 
2017. április 12.
 58/2017. NVB határozat
33. 2017. április 5. "Egyetért-e Ön azzal, hogy a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezetről (OECD) szóló szerződésben részes állam által elismert felsőoktatási intézmény Magyarországon bejelentés alapján folytathasson külföldi oklevelet adó képzési tevékenységet?" Sebián-Petrovszki László magánszemély 34/2017. NVB határozat 
34. 2017. április 6. „Egyetért-e Ön azzal, hogy a nemzeti letelepedési engedély megszerzéséhez nemzetgazdasági érdekre tekintettel nyújtott kedvezmények megszűnjenek?” Vágó Gábor magánszemély 35/2017. NVB határozat 
35. 2017. április 6. „Egyetért-e Ön azzal, hogy nemzeti letelepedési engedély kiadására irányuló eljárásban a nemzetgazdasági érdek fennállásának vizsgálata során külföldön bejegyzett jogi személy által kibocsátott értékpapírral való rendelkezést ne lehessen figyelembe venni?” Vágó Gábor magánszemély  36/2017. NVB határozat
36. 2017. április 6. „Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés helyezze hatályon kívül a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 35/A-35/C. §-ait?” Vágó Gábor magánszemély  37/2017. NVB határozat
37. 2017. április 6. „Egyetért ön azzal, hogy az Országgyűlés átnevezze Paks várost annak érdekében, hogy a tervezett új atomerőművi blokkokkal kapcsolatos nemzetközi szerződések érvényüket veszítsék?” Magyar Kétfarkú Kutya Párt  38/2017. NVB határozat
38. 2017. április 6. „Egyetért ön azzal, hogy Magyarországon új atomerőművi blokk csak a felcsúti Pancho Aréna 50 méteres körzetében épülhessen?” Magyar Kétfarkú Kutya Párt 39/2017. NVB határozat 
39. 2017. április 6. „Egyetért ön azzal, hogy az Országgyűlés törvényt alkosson a paksi atomerőmű bővítésével kapcsolatos állampolgári tájékoztatásról annak érdekében, hogy a Nemzeti Választási Bizottság ne minősíthesse a választópolgárok számára túl bonyolultnak az atomenergiával kapcsolatos népszavazási kérdéseket?” Magyar Kétfarkú Kutya Párt

40/2017. NVB határozat 

40. 2017. április 6. „Egyetért ön azzal, hogy Magyarországon csak megújuló energiaforrások hasznosításával működhessen atomerőmű?” Magyar Kétfarkú Kutya Párt   7/2017. NSz. számú határozat
41. 2017. április 6. „Egyetért ön azzal, hogy az állambiztonsági szolgálatokkal együttműködő, "P", "A", "K" és "S" betűvel kezdődő családnévvel rendelkező hálózati személyek 6-os kartonjai nyilvánosak legyenek?” Magyar Kétfarkú Kutya Párt   8/2017. NSz. számú határozat
42. 2017. április 6. „Egyetért ön azzal, hogy ne lehessen ajtót építeni a paksi atomerőmű tervezett új blokkjainak épületein?” Magyar Kétfarkú Kutya Párt   9/2017. NSz. számú határozat
43. 2017. április 6. „Egyetért ön azzal, hogy az Országgyűlés Magyarországon tiltsa be a maghasadást?” Magyar Kétfarkú Kutya Párt   10/2017. NSz. számú határozat
44. 2017. április 7. "Egyetért-e Ön azzal, hogy a 2017.04.04-én hozott ”lex-CEU” nemzeti felsőoktatásról szóló törvény a 2011. évi CCIV-es módosítását a kormány visszavonja?" Demokrata Párt   6/2017. NSz. számú határozat
Ismételt benyújtás: 
2017. április 18.
 59/2017. NVB határozat
45.  2017. április 10. „Egyetért-e Ön azzal, hogy a korrupciós bűncselekmények büntethetősége legalább tizenkét év elteltével évüljön el?”  Vágó Gábor magánszemély   42/2017. NVB határozat 
46.  2017. április 10.  „Egyetért-e Ön azzal, hogy a korrupciós bűncselekmények alsó büntetési tétele hivatalos személy által történő elkövetés esetén öt év szabadságvesztés legyen?”   Vágó Gábor magánszemély   43/2017. NVB határozat 
47.  2017. április 10. „Egyetért-e Ön azzal, hogy a korrupciós bűncselekmények vonatkozásában a feljelentés elutasításával szemben a feljelentő bírósághoz fellebbezhessen?” Vágó Gábor magánszemély   44/2017. NVB határozat 
48.  2017. április 10. „Egyetért-e Ön azzal, hogy a korrupciós bűncselekmények vonatkozásában a nyomozást megszüntető döntéssel szemben a feljelentő bírósághoz fellebbezhessen?” Vágó Gábor magánszemély   45/2017. NVB határozat 
49.  2017. április 10. „Egyetért-e Ön azzal, hogy a köztulajdonban álló gazdasági társaság által kötött szerződés érvényességi feltétele legyen, hogy a szerződést a köztulajdonban álló gazdasági társaság az interneten közzétegye?” Vágó Gábor magánszemély   46/2017. NVB határozat 
50.  2017. április 10. „Egyetért-e Ön azzal, hogy a költségvetési szerv által kötött szerződés érvényességi feltétele legyen, hogy a szerződést a költségvetési szerv az interneten közzétegye?” Vágó Gábor magánszemély   47/2017. NVB határozat 
51.  2017. április 10. „Egyetért-e Ön azzal, hogy köztulajdonban álló gazdasági társasággal foglalkoztatási jogviszonyban álló személy onnan származó éves jövedelme a köztársasági elnök tiszteletdíjának éves összegét ne haladhassa meg?” Vágó Gábor magánszemély   48/2017. NVB határozat 
52.  2017. április 10. „Egyetért-e Ön azzal, hogy költségvetési szervvel foglalkoztatási jogviszonyban álló személy onnan származó éves jövedelme a köztársasági elnök tiszteletdíjának éves összegét ne haladhassa meg?” Vágó Gábor magánszemély   49/2017. NVB határozat 
53.  2017. április 11. „Egyetért-e Ön azzal, hogy ne lehessen miniszterelnöknek javasolható az a személy, akit korábban az Országgyűlés legalább két alkalommal miniszterelnöknek megválasztott?” Kádár Barnabás Áron magánszemély    50/2017. NVB határozat 
54.  2017. április 11. „Egyetért-e Ön azzal, hogy a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény úgy módosuljon, hogy ne lehessen miniszterelnöknek javasolható és megválasztható az a személy, akit korábban az Országgyűlés legalább két alkalommal miniszterelnöknek megválasztott?” Kádár Barnabás Áron magánszemély    51/2017. NVB határozat 
55.  2017. április 11.

„Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 9., 76., 77., 115., 117. §-ait a 2017. április 4-én hatályban volt szövegük szerinti tartalomra módosítsa?”

Kádár Barnabás Áron magánszemély  52/2017. NVB határozat
56.  2017. április 11. „Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarország területén külföldi felsőoktatási intézmény attól függetlenül folytathasson oklevelet adó képzési tevékenységet, hogy magyarországi működésének elvi támogatásáról szóló nemzetközi szerződés kötelező hatályát a szerződő felek elismerték?” Kádár Barnabás Áron magánszemély 53/2017. NVB határozat 
57.  2017. április 11. „Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarország területén külföldi felsőoktatási intézmény attól függetlenül folytathasson oklevelet adó képzési tevékenységet, hogy a székhelye szerinti országban folytat-e ténylegesen felsőoktatási képzést?” Kádár Barnabás Áron magánszemély  54/2017. NVB határozat
58.  2017. április 11. „Egyetért-e Ön azzal, hogy a Central European University a 2017. április 4-én hatályos szabályozás szerinti feltételekkel működhessen Magyarország területén?” Kádár Barnabás Áron magánszemély 55/2017. NVB határozat 
59.  2017. április 11.

„Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarország területén bejelentés alapján működhessenek az Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) valamely tagállamában államilag elismert, nyilvántartásba vett felsőoktatási intézmények?”

Kádár Barnabás Áron magánszemély 56/2017. NVB határozat 
60.  2017. április 11. „Egyetért-e Ön azzal, hogy a Central European University a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 2017. április 4-én hatályos szabályozása szerinti feltételekkel működhessen Magyarország területén?” Kádár Barnabás Áron magánszemély  57/2017. NVB határozat
61.  2017. április 25. ”Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés törvényben oldja fel a paksi atomerőmű bővítésére vonatkozó teljes iratanyag minősítését?” Dr. Hadházy Ákos Ányos magánszemély    61/2017. NVB határozat
62.  2017. április 25. ”Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés törvényben oldja fel a paksi atomerőmű bővítésének árát megalapozó összes tételes beárazott költségvetés titkosítását?” Dr. Hadházy Ákos Ányos magánszemély 62/2017. NVB határozat 
63. 2017. április 27. „Egyetért-e Ön azzal, hogy a magyar Országgyűlés alkosson törvényt, amely kötelezően előírja a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatalból történő vagyonosodási vizsgálatát minden olyan személlyel szemben, aki 1987. március 15. napja és 2017. március 15. napja között a magyar Kormány tagja, államtitkár, országgyűlési képviselő, polgármester vagy ezek hivatali ideje alatt házastársa, szülője, testvére vagy gyermeke volt, a hivatalviselési idő első napján hatályos szabályok szerint.” Dr. Fábián Zsolt
magánszemély
 63/2017. NVB határozat
64. 2017. április 27. „Egyetért-e Ön azzal, hogy a magyar Országgyűlés alkosson törvényt, amely kötelezően előírja,hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatalból vizsgálja meg, hogy  annak, aki 1987.március 15. napja és 2017. március 15. napja között a magyar Kormány tagja, államtitkár, országgyűlési képviselő, polgármester vagy ezek hivatali ideje alatt házastársa, szülője, testvére vagy gyermeke volt, vagyongyarapodásával vagy az életvitelére fordított kiadásokkal arányban volt-e az adómentes, a bevallott és a bevallási kötelezettség alá nem eső, de megszerzett jövedelmének együttes összege?” Dr. Fábián Zsolt
magánszemély
 64/2017. NVB határozat
65. 2017. április 27. „Egyetért-e Ön azzal, hogy a magyar Országgyűlés alkosson törvényt, amely kötelezően előírja a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatalból történő vagyonosodási vizsgálatát minden olyan személlyel szemben, aki a magyar Kormány tagja, államtitkár, országgyűlési képviselő, polgármester vagy ezek házastársa, szülője, testvére vagy gyermeke?” Dr. Fábián Zsolt
magánszemély
 65/2017. NVB határozat
66. 2017. április 27. „Egyetért-e Ön azzal, hogy a magyar Országgyűlés alkosson törvényt, amely kötelezően előírja, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a magyar Kormány tagjaival, az államtitkárokkal, az országgyűlési képviselőkkel, a polgármesterekkel, ezek házastársával, szülőjével, testvérével vagy gyermekével szemben a hivatali idő lejártakor vagyonosodási vizsgálatot indítson?” Dr. Fábián Zsolt
magánszemély
 66/2017. NVB határozat
67. 2017. április 27. „Egyetért-e Ön azzal, hogy a magyar Országgyűlés alkosson törvényt, amely kötelezően előírja, hogy a magyar Kormány tagja, államtitkár, országgyűlési képviselő, valamint polgármester ne lehessen olyan személy, akivel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vagyonosodási vizsgálatot lezáró jogerős határozata megállapította, hogy vagyongyarapodásával vagy az életvitelére fordított kiadásokkal nincs arányban az adómentes, a bevallott és a bevallási kötelezettség alá nem eső, de megszerzett jövedelmének együttes összege?” Dr. Fábián Zsolt
magánszemély
 67/2017. NVB határozat
68. 2017. április 27. „Egyetért-e Ön azzal, hogy a magyar Országgyűlés alkosson törvényt, amely kötelezően előírja, hogy a magyar Kormány tagja, államtitkár, országgyűlési képviselő, valamint polgármester ne lehessen olyan személy, akivel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vagyonosodási vizsgálatot lezáró jogerős határozata bírság megállapítását tartalmazza?” Dr. Fábián Zsolt
magánszemély
 68/2017. NVB határozat
69. 2017. április 27. „Egyetért-e Ön azzal, hogy a magyar Országgyűlés alkosson törvényt, amely kötelezően előírja a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatalból történő vagyonosodási vizsgálatát minden olyan személlyel szemben, aki 1987. március 15. napja és 2017. március 15. napja között a magyar Kormány tagja, államtitkár, országgyűlési képviselő, polgármester vagy ezek hivatali ideje alatt házastársa, szülője, testvére vagy gyermeke volt?” Dr. Fábián Zsolt
magánszemély
 69/2017. NVB határozat
70. 2017. május 8.  „Egyetért-e Ön azzal, hogy december huszonnegyedike munkaszüneti nap legyen?” Bíró Zoltán
 magánszemély
 70/2017. NVB határozat 
71. 2017. május 15. „Egyetért-e Ön azzal, hogy törvény írja elő azt, hogy minden, a választás napján külföldön tartózkodó, választásra jogosult magyar állampolgár azonos feltételek szerint vesz részt az országgyűlési képviselők választásán?”  dr. Szlávnits László magánszemély   11/2017. NSz. számú határozat 
72. 2017. május 15. „Egyetért-e Ön azzal, hogy minden, a választás napján külföldön tartózkodó, választásra jogosult magyar állampolgár azonos feltételek szerint vehessen részt az országgyűlési képviselők választásán és az Országgyűlés e célnak a megvalósítása érdekében megfelelően módosítsa a választási eljárásról szóló törvényt?”   dr. Szlávnits László magánszemély 12/2017. NSz. számú határozat  
73. 2017. május 19. „Egyetért-e Ön azzal, hogy a Magyar Állam 2019. január 1-jétől legalább évi 300 milliárd forinttal támogassa a lakosság és az ipar energiamegtakaritást célzó beruházásait?” Komlósi Csaba 
magánszemély
  71/2017. NVB határozat
74. 2017. május 19. „Egyetért-e Ön azzal, hogy a magyar állam egy új alaperőmű felépítése helyett az összes hazai háztartás számára elérhető, az energiahatékonyság növelését szolgáló vissza nem térítendő támogatással biztosítsa az ország energiafüggetlenségét?” Komlósi Csaba 
magánszemély
72/2017. NVB határozat
75. 2017. május 31. „Egyetért-e Ön azzal, hogy minden Magyarországon 2018. január 1. után üzembe helyezett atomerőművi blokkot legkésőbb az üzembe helyezést követő 180. napon végleg üzemen kívül kell helyezni?” Schádi Tamás István magánszemély 73/2017. NVB határozat
76. 2017. május 31. „Egyetért-e Ön azzal, hogy minden olyan felsőoktatási intézmény, amely Magyarországon a felsőoktatási intézmények nyilvántartását vezető szervtől megkapta a működési engedélyt, nyilvántartásba vették és az Országgyűlés döntött az állami elismeréséről a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben meghatározott feltételek szerint működhessen Magyarország területén?” Schádi Tamás István magánszemély  74/2017. NVB határozat
77. 2017. május 31. „Egyetért Ön azzal, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 2. számú mellékletében meghatározott gazdasági társasággal foglalkoztatási jogviszonyban álló természetes személy havonta legfeljebb bruttó 2 millió forint összegű javadalmazásban részesülhessen?” Schádi Tamás István magánszemély  75/2017. NVB határozat
78. 2017. május 31.

„Egyetért-e Ön azzal, hogy a munkáltató a nyugdíjasnak nem minősülő munkavállaló határozatlan tartamú munkaviszonyát a munkavállalóra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőző tíz éven belül kizárólag a munka törvénykönyvében meghatározott azonnali hatályú felmondás alapján szüntetheti meg?” 

Schádi Tamás István magánszemély  76/2017. NVB határozat
79. 2017. május 31. „Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés írja elő a törvény alapján vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett személyek vagyonnyilatkozataiban foglaltak helytállóságának rendszeres, kötelező, a hatósági nyilvántartásokban foglalt adatokkal való összevetéssel történő vizsgálatát?” Schádi Tamás István magánszemély  77/2017. NVB határozat
80. 2017. május 31. „Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarországon 2018. szeptember 1-től kezdve a pedagógusok kötelező óraszáma heti 22 óránál több ne lehessen?" Schádi Tamás István magánszemély  78/2017. NVB határozat
81. 2017. május 31. „Egyetért-e Ön azzal, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek számára az év minden napján ingyenes gyermekétkeztetést biztosítson az állam?”  Schádi Tamás István magánszemély    79/2017. NVB határozat
82. 2017. május 31. „Egyetért-e Ön azzal, hogy az a magyar állampolgár, aki írásban a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 3. § 10. pontjának megfelelő titoktartási nyilatkozatot tesz, kapjon megismerési engedélyt az 1944. december 21. és 1990. február 14. közötti időszakban a Belügyminisztérium III. Főcsoportfőnökség „titkos”, illetve „szigorúan titkos” állományú munkatársainak, illetve együttműködő személyeknek az adatairól, beleértve az általuk készített jelentéseket, feljegyzéseket, iratokat?” Schádi Tamás István magánszemély   80/2017. NVB határozat 
83. 2017. május 31. „Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés minden magyar öregségi nyugellátásban részesülő állampolgár számára tegye lehetővé, hogy öregségi nyugellátásának megtartása mellett kereső tevékenységet folytathasson?”  Schádi Tamás István magánszemély    81/2017. NVB határozat
84. 2017. június 7. "Egyetért Ön azzal, hogy a pártok fizessék vissza a választásokra kapott állami támogatásokat?"  Civil Mozgalom  84/2017. NVB határozat 
85. 2017. június 20. „Egyetért-e azzal, hogy ne kezdődhessen új atomerőművi blokk építése Magyarországon, amíg a nagy aktivitású használt fűtőelemek végleges tárolásának helyéről nem születik parlamenti döntés?”  Dr. Szél Bernadett 
magánszemély
  86/2017. NVB határozat
86. 2017. június 20. „Egyetért-e Ön azzal, hogy a Magyarországon egyidejűleg üzemelő atomerőművi blokkok összesített teljesítménye a 2000 megawattot ne haladhassa meg?” Dr. Szél Bernadett 
magánszemély
  13/2017. NSz. számú határozat
Ismételt benyújtás: 
2017. június 23.
 87/2017. NVB határozat
87. 2017. június 23. „Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés alkosson törvényt, amely megtiltja Magyarország területén a nagy aktivitású nukleáris hulladék tárolását?”  Dr. Hadházy Ákos Ányos magánszemély   88/2017. NVB határozat 
88.

2017. június 28.

„Akarja-e Ön, hogy Magyarország a Hágai Nemzetközi Bíróságon kérje az 1947. évi XVIII törvény által becikkelyezett párizsi békeszerződés semmissé nyilvánítását arra hivatkozva, hogy az sérti a magyar, a székely és a ruszin népnek az 1976. évi 8. törvényerejű rendelettel becikkezett Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya 1. rész 1. cikk. 1. pontjában leszögezett önrendelkezési jogát?” Váradi Barna magánszemély  16/2017. NSz. számú határozat  
Ismételt benyújtás: 
2017. július 7.
 91/2017. NVB határozat 
89. 2017. július 6. „Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés helyezze hatályon kívül a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló 2017. évi LXXVI. törvényt?” Kádár Barnabás Áron
magánszemély
 
 92/2017. NVB határozat 
90. 2017. július 6. "Egyetért Ön azzal, hogy a pártok ne kapjanak állami támogatást az országgyűlési képviselők választásán kampánytevékenységre?" Civil Mozgalom Egyesület  17/2017. NSz. számú határozat
Ismételt benyújtás: 
2017. július 19.
96/2017. NVB határozat
91. 2017. július 12. „Egyetért-e Ön azzal, hogy a törvény a kiskereskedelmi tevékenység végzésének korlátozását – a nemzeti ünnepeken kívül – csak a következő esetekben tegye lehetővé:
- a foglalkoztatottak bejelentésére vonatkozó szabályok megsértése,
- az igazolt eredetű áruk forgalmazására vonatkozó szabályok megsértése,
- a számla– vagy nyugtaadási kötelezettségre vonatkozó szabályok megsértése, illetve 
- a testi épséget vagy egészséget közvetlenül fenyegető veszély fennállása?”
Dr. Nehéz-Posony Márton 
magánszemély
93/2017. NVB határozat 
92. 2017. július 19. „Egyetért-e azzal, hogy az Országgyűlés módosítsa a bírák elleni fegyelmi eljárás megindítását szabályozó 2011. évi. CLXVII. tv. 106-109. §-át, és azt az 1871. évi VIII. törvénycikk 1-2. és 37-43. §-ának megfelelően szabályozza, illetve, hogy a bírók kártérítési felelősségét szabályozó 2011. évi CLXVII. tv. IX. fejezetét az 1871. évi VIII. törvénycikk 66-75. szakaszában foglalt szabályokkal egészítse ki?” Szécsi István
magánszemély 
  18/2017. NSz. számú határozat
93. 2017. július 19. „Van-e joga az Országgyűlésnek a népirtással területrabló zsidó nép (lásd II. Mózes 23/20-33, V. Mózes 7/1-26, Talmud Taanith 10 a. lap és Talmud, Baba kamma 93. b. lap) Magyarországon letelepedése és ezzel ezek itt született gyermekei ingatlanszerzése megengedésére?” Tejfalussy András Béla
magánszemély
19/2017. NSz. számú határozat 
94. 2017. augusztus 9. „Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarországon büntetőjogi értelemben a kannabisz ne minősüljön kábítószernek, és a kannabisz (marihuána) fogyasztásának, megszerzésének, tartásának és termesztésének ne legyen büntetőjogi következménye?” Magyar Liberális Párt - Liberálisok  20/2017. NSz. számú határozat 
Ismételt benyújtás: 2017. augusztus 15. 99/2017. NVB határozat 
95. 2017. augusztus 9. „Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarországon a kezelőorvos által meghatározott esetekben gyógyászati célból lehessen kannabiszt fogyasztani, megszerezni, tartani és termeszteni?” Magyar Liberális Párt - Liberálisok  21/2017. NSz. számú határozat 
Ismételt benyújtás: 2017. augusztus 15.  100/2017. NVB határozat
96. 2017. augusztus 14. „EGYETÉRT-E ÖN AZZAL, HOGY AZ ORSZÁGGYŰLÉS TÖRVÉNY MEGALKOTÁSÁVAL KÖTELEZZE ARRA A KORMÁNYT, HOGY MAGYARORSZÁG AZ EURÓÖVEZETHEZ VALÓ CSATLAKOZÁSA ÉRDEKÉBEN HIVATALOSAN KÉRJE FELVÉTELÉT AZ EURÓPAI ÁTVÁLTÁSI ÁRFOLYAM-MECHANIZMUS (ERM II.) RENDSZERÉBE?” Dr. Keresztény Zoltán magánszemély 101/2017. NVB határozat 
97. 2017. augusztus 14. „EGYETÉRT-E ÖN AZZAL, HOGY MAGYARORSZÁG AZ EURÓÖVEZETHEZ VALÓ CSATLAKOZÁSA ÉRDEKÉBEN HIVATALOSAN KÉRJE FELVÉTELÉT AZ EURÓPAI ÁTVÁLTÁSI ÁRFOLYAM-MECHANIZMUS (ERM II.) RENDSZERÉBE?” Dr. Keresztény Zoltán magánszemély  102/2017. NVB határozat
98. 2017. augusztus 15. „Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés módosítsa a bírák elleni fegyelmi eljárás megindítását szabályozó 2011. évi. CLXVII. tv. 106-109. §-át, és azt az 1871. évi VIII. törvénycikk 1-2. és 37-43. §-ának megfelelően szabályozza, illetve, hogy a bírók kártérítési felelősségét szabályozó 2011. évi CLXVII. tv. IX. fejezetét az 1871. évi VIII. törvénycikk 66-75. szakaszában foglalt szabályokkal egészítse ki?” Szécsi István magánszemély  22/2017. NSz. számú határozat  
99. 2017. szeptember 18. „Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés helyezze hatályon kívül a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény 22. § (2) bekezdés a) pontját?”  Fekete-Győr András
magánszemély
 Visszavonva:
2017. szeptember 20.
100. 2017. szeptember 18. „Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés helyezze hatályon kívül a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény 22. § (2) bekezdés a) pontját, amely alapján ha a legfőbb ügyész megbízatása a megbízatási időtartam leteltével szűnik meg, akkor a legfőbb ügyészi jogköröket az új legfőbb ügyész megbízatása kezdetéig gyakorolhatja?” Fekete-Győr András
magánszemély
  Visszavonva:
2017. szeptember 20.
101. 2017. szeptember 20. „Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés helyezze hatályon kívül a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény 22. § (2) bekezdés a) pontját, amely alapján ha a legfőbb ügyész megbízatása a megbízatási időtartam leteltével szűnik meg, akkor a legfőbb ügyészi jogköröket az új legfőbb ügyész megbízatása kezdetéig gyakorolhatja?”
 
Momentum Mozgalom Párt  111/2017. NVB határozat 
102. 2017. szeptember 20. „Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés úgy módosítsa a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvényt, hogy ha a legfőbb ügyész megbízatása a megbízatási időtartam leteltével szűnik meg, akkor a korábbi legfőbb ügyész ne gyakorolhassa a legfőbb ügyészi jogköröket az új legfőbb ügyész megbízatása kezdetéig?”
 
Momentum Mozgalom Párt 112/2017. NVB határozat 
103. 2017. szeptember 20. „Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés helyezze hatályon kívül a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény 22. § (2) bekezdés a) pontját?” Momentum Mozgalom Párt 113/2017. NVB határozat 
104. 2017. szeptember 20. „Egyetért-e Ön azzal, hogy az országgyűlési képviselő mentelmi jogának részét képező felelősségmentesség ne terjedjen ki arra, ha a képviselő a leadott szavazatával korrupciós bűncselekményt követ el?”
 
Vágó Gábor
magánszemély
 114/2017. NVB határozat
105. 2017. szeptember 20. „Egyetért-e Ön azzal, hogy egynél több alkalommal senkit ne lehessen legfőbb ügyésszé megválasztani?” Vágó Gábor
magánszemély
 115/2017. NVB határozat
106. 2017. szeptember 20. „Egyetért-e Ön azzal, hogy ne lehessen legfőbb ügyésszé megválasztani azt, aki korábban párt tagja volt?” Vágó Gábor
magánszemély
23/2017. NSz. számú határozat
107. 2017. szeptember 20. „Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés a legfőbb ügyészt e tisztségéből visszahívhassa?” Vágó Gábor
magánszemély
 116/2017. NVB határozat
108. 2017. szeptember 20. „Egyetért-e Ön azzal, hogy a legfőbb ügyész közeli hozzátartozói ne állhassanak foglalkoztatási jogviszonyban a Magyar Nemzeti Bankkal?” Vágó Gábor
magánszemély
117/2017. NVB határozat 
109. 2017. szeptember 20. „Egyetért-e Ön azzal, hogy csak olyan személy legyen miniszterelnöknek javasolható, aki az egészségi és pszichikai állapotáról készült, harminc napnál nem régebbi jelentés nyilvánosságra hozatalához hozzájárult?” Vágó Gábor
magánszemély
 119/2017. NVB határozat
110. 2017. szeptember 20. „Egyetért-e Ön azzal, hogy összeférhetetlenség miatt ne vehessen részt közbeszerzési eljárásban ajánlattevőként, részvételre jelentkezőként, alvállalkozóként, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként olyan szervezet, amelyben a miniszterelnök Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozójának többségi befolyása van?” Vágó Gábor
magánszemély
 120/2017. NVB határozat
111. 2017. szeptember 20. „Egyetért-e Ön azzal, hogy az állami adóhatóság vagyonosodási vizsgálatot ne csak bűncselekmény gyanúja esetén folytathasson le?” Vágó Gábor
magánszemély
 121/2017. NVB határozat
112. 2017. szeptember 20. „Egyetért-e Ön azzal, hogy országgyűlési képviselő ne lehessen – minisztérium kivételével – központi államigazgatási szerv vezetője?” Vágó Gábor
magánszemély
122/2017. NVB határozat 
113. 2017. szeptember 27. „AKARJA-E ÖN AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI ROMA TARTOMÁNY ELNEVEZÉSŰ TERÜLETI AUTONÓMIA LÉTREJÖTTÉT BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN, SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG, NÓGRÁD ÉS HEVES MEGYÉKBEN?” Opre Roma – Cigány Demokrata Néppárt  123/2017. NVB határozat
114. 2017. október 10. „Egyetért Ön azzal, hogy az Internet hozzáférés ingyenes legyen?” NET Párt   125/2017. NVB határozat
115. 2017. október 10. „Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés a nyugdíjjogszabályok megfelelő módosításával a jelen kérdésben megtartott népszavazást követő év január 1.-től a férfiak számára tegye lehetővé Magyarországon 42 év biztosítási jogviszony megléte esetén a nyugdíjba vonulás lehetőségét?” Bodnár József
magánszemély
 
 126/2017. NVB határozat
116.

2017. október 13.

„Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés módosítsa és kiegészítse a 2011.évi CLXII. törvényt (továbbiakban Bjt.) akként, hogy a Bjt. 106-109.§-ában foglalt bírák elleni fegyelmi eljárás megindításának szabályait az 1981.évi VII. törvénycikk 1-2 és 37-43 §-ának megfelelően szabályozza, illetve a Bjt-nek a bírók kártérítési felelősségét szabályozó IX. fejezetét az 1871.évi VIII. törvénycikk 65-67.§-ában foglalt rendelkezésekkel egészítse ki?” Szécsi István
magánszemély
 24/2017. NSz. számú határozat
117.

2017. október 13.

„Egyetért-e Ön azzal, hogy Pakson hetedik és további reaktorblokkok épüljenek?” Ungár Péter Károly
magánszemély
127/2017. NVB határozat 
118.

2017. október 13.

„Egyetért-e Ön azzal, hogy Pakson a jelenleg üzemelő és a 2014-ben megkötött magyar-orosz nemzetközi szerződések alapján felépítendő reaktorblokkok mellett további reaktorblokkok épüljenek?”  Ungár Péter Károly
magánszemély
 128/2017. NVB határozat
119.

2017. október 26.

„Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarország csatlakozzon az Európai Ügyészségről (EPPO) szóló Európai Uniós együttműködéshez?” dr. Soproni-Szabó Benedek Zsolt
magánszemély
 
  25/2017. NSz. számú határozat
Ismételt benyújtás:
2017. november 6.
 131/2017. NVB határozat
120.

2017. november 3.

„Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés módosítsa és kiegészítse a 2011. évi CLXII. törvényt (továbbiakban Bjt.) akként, hogy a Bjt. 106-109. §-ában foglalt bírák elleni fegyelmi eljárás megindításának szabályait az 1871. évi VIII. törvénycikk 1-2; és 37-43. §-ának megfelelően szabályozza, illetve, hogy a Bjt-nek a bírók kártérítési felelősségét szabályozó IX. fejezetét az 1871. évi VIII. törvénycikk 65-67. §-ában foglalt rendelkezésekkel egészítse ki?”  Szécsi István
magánszemély
  132/2017. NVB határozat
121. 2017. november 15. „Akarja-e, hogy hazánk csatlakozzon az Európai Ügyészséggel (EPPO) való, úgynevezett megerősített együttműködéshez?” Kónya Péter
magánszemély
  133/2017. NVB határozat
122. 2017. december 1. „Egyetért-e Ön azzal, hogy a szerzett magyar állampolgársággal rendelkező magyar állampolgárok, akik bizonyíthatóan életvitelszerűen nem Magyarországon élnek (pl.: határon túli magyarok) szavazati jogát megvonják?” Demokrata Párt 143/2017. NVB határozat
123. 2017. december 5. „Egyetért-e Ön azzal, hogy a Munka Törvénykönyvébe visszaállításra kerüljön a szakszervezeti kifogás (vétó) joga?”  Elégedett Magyarországért Mozgalom 144/2017. NVB határozat
124. 2017. december 5. „Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarországon büntetőjogi értelemben a kannabisz fogyasztása ne minősüljön bűncselekménynek?” Magyar Liberális Párt 145/2017. NVB határozat
125. 2017. december 5.   „Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarországon büntetőjogi értelemben, legfeljebb 10 gramm kannabiszvirágzat és legfeljebb 5 gramm hasis birtoklása ne minősüljön bűncselekménynek?”  Magyar Liberális Párt 146/2017. NVB határozat
126 2017. december 5. .  „Egyetért-e Ön azzal, hogy felhatalmazást kapjon a Kormány az Országgyűléstől az Orvosi kannabisz program kidolgozására és bevezetésére?”  Magyar Liberális Párt 147/2017. NVB határozat
127. 2017. december 8. „Akarja-e Ön, hogy Magyarország elismerje a Katalán Köztársaságot?” Váradi Barna, magánszemély 1/2018. NVB határozat
128. 2017. december 18. „Akarja-e Ön azt, hogy az Országgyűlés törvényt alkosson arról, hogy a gázolaj nagykereskedelmi árrése ne lehessen több literenként 10 forintnál?” Bíró Zoltán
magánszemély
2/2018. NVB határozat
129. 2017. december 18. „Akarja-e Ön azt, hogy az Országgyűlés törvényt alkosson arról, hogy a benzin nagykereskedelmi árrése ne lehessen több literenként 10 forintnál?” Bíró Zoltán
magánszemély
3/2018. NVB határozat
130. 2017. december 18. „Akarja-e Ön azt, hogy az Országgyűlés törvényt alkosson arról, hogy a benzin kiskereskedelmi árrése ne lehessen több literenként 10 forintnál?” Bíró Zoltán
magánszemély
4/2018. NVB határozat
131. 2017. december 18. „Akarja-e Ön azt, hogy az Országgyűlés törvényt alkosson arról, hogy a gázolaj kiskereskedelmi árrése ne lehessen több literenként 10 forintnál?” Bíró Zoltán
magánszemély
5/2018. NVB határozat
132.
 
2017. december 21. „Egyetért-e Ön azzal, hogy ne szavazhasson az, aki Magyarország miniszterelnökeként a magyar állampolgárokat megverette, a határon túli magyarok ellen buzdított, és nem viselte ennek következményét?” Bencsik András Gábor magánszemély 6/2018. NVB határozat