Az NVB elnökének tájékoztatója az Nsztv. módosítási javaslatokkal összefüggésben